Hopp til hovedinnhold
Bosch i Norge
Bosch i hele verden

Bosch konsernet på et øyeblikk

Bosch Group i hele verden

Hva vi gjør

Bosch-konsernet er en internasjonal ledende virksomhet med fokus på teknologi og tjenester. Konsernet har ca. 429.000 ansatte (pr 31. desember 2023) og hadde i 2023 en omsetning på 91,6 mrd. Euro. Bosch-konsernet er oppdelt i fire forretningsområder: Mobility, Industrial Technology, Consumer Goods og Energy and Building Technology. Med sine forretningsaktiviteter har selskapet som mål å bruke teknologi til å forme universelle trender som automatisering, elektrifisering, digitalisering, tilkobling og en orientering mot bærekraft. I denne sammenhengen styrker Boschs brede tilstedeværelse på tvers av bransjer og regioner innovasjonsevnen og robustheten. Bosch bruker sin dokumenterte ekspertise innen sensorteknologi, programvare og tjenester for å tilby kundene tværfaglige løsninger fra en og samme leverandør. Det bruker også sin ekspertise innen tilkobling og kunstig intelligens for å utvikle og produsere brukervennlige, bærekraftige produkter. Med teknologi som er "Invented for life", ønsker Bosch å bidra til å forbedre livskvaliteten og bevare naturressursene.

Bosch konsernet

Salgsinntekter, medarbeidere, lokasjoner – nøkkeltall og merkevarer på et øyeblikk
(tall per 31. desember 2023 | avrundet)

429.400

ansatte over hele verden

91,6

milliarder euro i omsetning

90.100

forskere og ingeniører over hele verden

468

datterselskaper og regionale selskaper i ca. 60 land

4,8

milliarder euro i EBIT fra driften

7,3

milliarder euro utgifter til forskning og utvikling

Publikasjoner

Du kan laste ned oppdatert informasjon om Bosch som PDF-filer her.

Cover Bosch i dag

Bosch i dag

Alt du trenger å vite om Bosch i et klart og tydelig format.

Cover Bosch årsrapport

Årsrapport 2023

Firmaprofil og årsrapport for 2023

Våre forretningsområder

Selskapsstruktur og organisasjon

Den selskapsrettslige strukturen til Robert Bosch GmbH sikrer Bosch-gruppens forretningsmessige selvstendighet. Den gjør det mulig for selskapet å planlegge langsiktig og investere i viktige forhåndsytelser. 94 % av kapitalandelene til Robert Bosch GmbH er plassert hos den allmennyttige Robert Bosch Stiftung GmbH. Resten av andelene holdes av et selskap i Bosch-familien og Robert Bosch GmbH. Robert Bosch Industrietreuhand KG har de største stemmeandelene og fungerer som andelseier i selskapet.

  • Andelsinnehavere i Robert Bosch GmbH. Andelene fordeler seg slik: 1 % Robert Bosch GmbH, 5 % ERBO II GmbH/Bosch-familien, 94 % Robert Bosch Stiftung GmbH
  • Andelsinnehavere i Robert Bosch GmbH. Stemmeretten fordeler seg slik: 7 % Bosch-familien, 93 % Robert Bosch Industrietreuhand KG

Robert Bosch-stiftelsen

Kontorbygget til Robert Bosch-stiftelsen og tidligere bolig for Robert Bosch i Stuttgart

Siden stiftelsen i 1964 har Robert Bosch GmbH videreført det allmennyttige engasjementet til stifteren. Selskapet bidrar til å utvikle bærekraftige løsninger på samfunnsutfordringer. For dette formålet realiserer stiftelsen egne prosjekter, inngår allianser med partnere og støtter tredjeparters initiativer. Stiftelsen finansierer sin aktivitet gjennom aksjeutbyttet som den mottar i kraft av å være andelsinnehaver i Robert Bosch GmbH.

Ta kontakt med Bosch

Vi ser fram til å motta forespørselen din.

Telefon

Send oss en melding

Chat med oss!

Har du spørsmål eller forslag? Kontakt oss. Vi er tilstede fra 08.00 – 17.00 på alle hverdager.