Hopp til hovedinnhold
Bosch i Norge
Bosch i hele verden

Bosch konsernet på et øyeblikk

Bosch Group i hele verden

Hva vi gjør

Bosch-konsernet er en internasjonal ledende virksomhet med fokus på teknologi og tjenester. Konsernet har ca 428.000 ansatte (pr 31. desember 2023) og hadde ifølge foreløpige tall en omsetning i 2023 på 91,6 mrd. euro. Bosch-konsernet er oppdelt i fire forretningsområder: Mobility, Industrial Technology, Consumer Goods og Energy and Building Technology. Som førende IoT-virksomhet tilbyr Bosch innovative løsninger til smart homes, Industri 4.0 og connected mobility. Bosch forfølger visjonen om bærekraftig, sikker og spennende mobilitet. Med vår kompetanse innenfor sensorteknologi, software og serviceytelser samt vår egen IoT-cloud, kan virksomheten tilby kundene sammenkoblede løsninger på tvers av domener fra en og samme leverandør. Bosch-konsernets strategiske mål er å lage løsninger for et tilkoblet liv med produkter og løsninger som enten inneholder kunstig intelligens eller er utviklet eller produsert ved hjelp av dette. Bosch forbedrer livskvaliteten over hele verden med innovative produkter og serviceytelser, som er innovative og vekker entusiamse. Kort sagt, Bosch skaper teknologi som er «Invented for life».

Bosch konsernet

Salgsinntekter, medarbeidere, lokasjoner – nøkkeltall og merkevarer på et øyeblikk
(foreløpige tall per 31. desember 2023 | avrundet)

427.600

ansatte over hele verden

91,6

milliarder euro i omsetning

468

datterselskaper og regionale selskaper i ca. 60 land

4,6

milliarder euro i EBIT fra driften

Publikasjoner

Du kan laste ned oppdatert informasjon om Bosch som PDF-filer her.

Cover Bosch i dag

Bosch i dag

Alt du trenger å vite om Bosch i et klart og tydelig format.

Cover Bosch årsrapport

Årsrapport 2022

Firmaprofil og årsrapport for 2022

Våre forretningsområder

Selskapsstruktur og organisasjon

Den selskapsrettslige strukturen til Robert Bosch GmbH sikrer Bosch-gruppens forretningsmessige selvstendighet. Den gjør det mulig for selskapet å planlegge langsiktig og investere i viktige forhåndsytelser. 94 % av kapitalandelene til Robert Bosch GmbH er plassert hos den allmennyttige Robert Bosch Stiftung GmbH. Resten av andelene holdes av et selskap i Bosch-familien og Robert Bosch GmbH. Robert Bosch Industrietreuhand KG har de største stemmeandelene og fungerer som andelseier i selskapet.

  • Andelsinnehavere i Robert Bosch GmbH. Andelene fordeler seg slik: 1 % Robert Bosch GmbH, 5 % ERBO II GmbH/Bosch-familien, 94 % Robert Bosch Stiftung GmbH
  • Andelsinnehavere i Robert Bosch GmbH. Stemmeretten fordeler seg slik: 7 % Bosch-familien, 93 % Robert Bosch Industrietreuhand KG

Robert Bosch-stiftelsen

Kontorbygget til Robert Bosch-stiftelsen og tidligere bolig for Robert Bosch i Stuttgart

Siden stiftelsen i 1964 har Robert Bosch GmbH videreført det allmennyttige engasjementet til stifteren. Selskapet bidrar til å utvikle bærekraftige løsninger på samfunnsutfordringer. For dette formålet realiserer stiftelsen egne prosjekter, inngår allianser med partnere og støtter tredjeparters initiativer. Stiftelsen finansierer sin aktivitet gjennom aksjeutbyttet som den mottar i kraft av å være andelsinnehaver i Robert Bosch GmbH.

Ta kontakt med Bosch

Vi ser fram til å motta forespørselen din.

Telefon

Send oss en melding

Chat med oss!

Har du spørsmål eller forslag? Kontakt oss. Vi er tilstede fra 08.00 – 17.00 på alle hverdager.