Hopp til hovedinnhold
Bosch i Norge

Arbeidsområder

Oppdag et stort utvalg av jobbmuligheter – finn din plass i et av våre mange fokusområder, forretningssektorer og steder i hele verden.

Perfekt for alle: Våre fokusområder

Vi er i ferd med å bli et av verdens ledende selskaper innen Internet of things. Se hvor vi ellers jobber med å skape banebrytende innovasjoner.

Forskning

Forskning

Ved konserndivisjonen Research and Advance Engineering kan du se hvordan ideene dine har en direkte effekt på produktene. Hjelp til å finne innovative løsninger for selskaper og kunder, som samtidig gjør en forskjell med tanke på effektivitet, kvalitet og pålitelighet. I vårt interne forskningssenter i Renningen vil du for eksempel finne perfekt utstyr for å søke etter nye ideer og fremme vår innovasjonsevne.

Konstruksjon

Konstruksjon

Etterspørselen etter elektriske og elektroniske systemer (E-/E-systemer) i moderne kjøretøyer vokser stadig. Når antall systemer i nettverket i bilen fortsetter å vokse, må også den økende utvekslingen av data gjennom kjøretøyets tilkoblinger administreres på en pålitelig måte.

Hos Bosch Engineering kan du skape nye mobilitetsløsninger og bidra til drivaggregatets effektivitet og komforten i dagens kjøretøyer.

Artificial Intelligence of Things (AIoT)

Artificial Intelligence of Things (AIoT)

Når kunstig intelligens (AI) møter tilkoblede produkter (IoT), er resultatet utallige nye muligheter – hjemme, på jobb og på reise. Dette er grunnen til at vi har rettet blikket mot denne nøkkelteknologien. Hos Bosch omhandler nesten annenhver stilling programvare og måten vi kan forbedre og videreutvikle den på.

Du kan bli med oss ​​for å bringe tingenes kunstige intelligens videre, gjøre folks liv bedre og etablere helt nye teknologier.

Produksjon

Produksjon

Med våre Industry 4.0-løsninger for koblet produksjon, optimaliserer vi produksjons- og logistikkprosesser. Vi utvikler løsninger slik at maskiner kan kommunisere med hverandre og dermed kunne gjøre produksjonen raskere samtidig som sikkerheten forbedres ved å samle inn, visualisere og analysere maskiner, prosesser og sensordata, kan du hjelpe oss å tilby en helt ny verden av muligheter til våre kunder.

Vår funksjonsområder for engineering, software og IT

Fra applikasjonsteknikk og produksjon til hardware, IT og software — Bli en av oss og bidra til å forvandle visjoner om fremtiden til betydningsfull teknologi som er “Invented for life”.

Innen applikasjonsteknikk vil du ha ansvar for å konfigurere maskinvare og programvare for interne forbrenningsmotorer, sikre at, for eksempel, spesifisert ytelses- og utslippsmål blir oppfylt. Pliktene dine vil inkludere igangsetting og optimalisering av elektroniske motorstyringssystemer, oppsett av programvareparametere i styringsenheter, testing av prototyper og bygging og igangsetting av motortester. Du vil samarbeide tett med relaterte avdelinger, som programvare- og komponentutvikling, med våre anlegg og med vårt testområde. I tillegg vil du opprettholde kontakt med selgerne våre, og med kunder: for eksempel gjennom presentasjoner

Innen produksjon kommer du til å planlegge og optimalisere produksjon av produktene i ett av anleggene våre. Når du jobber samtidig i ingeniørteam som utvikler konkurransedyktige nye produkter, vil du til enhver tid være fokusert på kvalitet, kostnader og kunder. Du kommer til å utvikle nye prosesser med relaterte avdelinger, som produkt- og prosessutvikling og innkjøp. Som en planlegger vil du designe produksjonsprosesser i henhold til retningslinjer for kvalitetsstyring, og sammen med logistikk vil du utvikle den optimale produksjonssekvensen for produktene våre. Du skal kjøpe nye maskiner og utstyr, og samtidig sørge for at nødvendige maskiner er klare for drift. Under produksjonen vil du analysere og optimalisere eksisterende produksjonsteknologier og -prosesser.

Innen maskinvareutvikling vil du fastslå funksjon, design og spesifikasjoner for elektriske komponenter. Du kommer til å utvikle prototyper, moduler og plattformer med bruk av layoutsimulasjoner. I tillegg til å designe kontrollenheter, i tillegg til analoge og digitale kretser, vil du generere løsninger for spesifikke kundekrav. Ikke bare kommer du til å utvikle komponenter, men du kommer også til å teste dem. Funksjonen din vil omfatte nært samarbeid med mange områder, fra applikasjonsteknikk og produksjon til forskning og utvikling samt salg.

Innen informasjonsteknologi vil du jobbe med grensesnittet mellom elektroteknikk, datavitenskap og virksomheten. Du vil utvikle informasjons- og databehandlingssystemer og håndtere korresponderende programvare og maskinvare. Pliktene dine vil inkludere design av IT-løsninger skreddersydd til kundenes individuelle behov og klargjøring av strategier for koordinering av IT-systemer på tvers av forskjellige avdelinger. Du kommer til å jobbe tett med controlling, økonomi, datavern og informasjonssikkerhetsavdelingene, i tillegg til med internrevisjon. Du kommer også til å samarbeide med salg for å oppnå nye prosjekter. I tillegg til å analysere funksjons- og grensesnittskrav for behandling av data og informasjon, vil du spille en aktiv rolle i driftsledelsen.

I dette området vil du utvikle og programmere programvare for forskjellige aspekter av produktenes funksjoner. Når du arbeider innen datateknologi, applikasjonsteknikk, maskinvareutvikling og tekniske salg, vil du utforme kravsanalyser og utvikle brukerspesifikke løsninger. Pliktene dine vil inkludere simulering og modellering av programvarearkitektur, i tillegg til håndtering av utvikling og design. I tillegg til å implementere og integrere programvare i elektroniske systemer, skal du validere og verifisere programvaren og utføre kvalitetskontroller.

Virksomhetens funksjonsområder

Fra bokføring og logistikk til markedsføring og salg. Mange dører er åpne for deg. Se jobbmulighetene hos Bosch

I økonomiavdelingen vil jobben din være å sikre at ledelsen har nødvendig informasjon for å ta kvalifiserte beslutninger. Innen finans vil jobben være å sikre at regnskapet blir utført i samsvar med gjeldende bokføringsregler og forskrifter.

Innen økonomistyring vil du være involvert i månedlig utarbeidelse av rapporter, inkludert resultatregnskap og balanse, utarbeidelse av budsjett for to år og å sikre at prognoser blir oppdatert kvartalsvis for å gjenspeile eventuelle endringer i bedriftens resultater. Du skal også utarbeide månedlige ledelsesrapporter og presentere dem for andre lederteam. Rapportene skal forklare avvik i forhold til budsjett/prognostiserte resultater, identifisere risiki og muligheter for hver avdeling og påse at korrigerende handlinger blir iverksatt hvis nødvendig. På denne måten maksimerer vi mulighetene og reduserer eventuelle risiki.

Innen finansregnskap vil et av ansvarsområdene dine være å utarbeide lovpålagte årsrapporter og håndtere revisjonsprosessen ved årsslutt. Andre oppgaver inkluderer avstemming av hovedbok, leverandørgjeld, balanse og å gi støtte til interne kunder innen emner som internkontroll og styring av anleggsmidler.

Innen kredit management vil oppgavene dine inkludere å sikre at kundene betaler i hht avtalte betalingsvilkår og at kreditsjekker blir utført regelmessig for å sørge for at kreditgrensene er relevante og riktige. Ved misligholdte betalinger må du og teamet ditt sørge for rask oppfølging for å redusere potensielle risiki for selskapet.

Innen innkjøp vil du alltid være på utkikk etter de mest pålitelige leverandørene, den beste kvaliteten og de beste prisene, i både nasjonale og internasjonale markeder. Dette gjelder råmaterialer, deler, komponenter og forbruksvarer for produksjon av produktene våre, i tillegg til for maskineri, produkter og tjenester, som IT-utstyr og servicenivåavtaler. Kjerneplikter vil inkludere overvåking av kvaliteten på varene, gjennomføre godkjenningstester, revisjonsprosesser og optimalisering av leveringskjeder. Andre viktige aspekter inkluderer å finne pålitelige leverandører i nye markeder og utvikle foretrukne leverandører. Du skal optimalisere kvaliteten og effektiviteten for alle leveringer og løse eventuelle problemer som kan oppstå med leverandørene. Du vil samarbeide tett med interne avdelinger og forhandle med dyktighet. Du vil også håndtere driftsmessige og strategiske funksjoner, som å konsolidere innkjøpsvolum for bestemte varekategorier på tvers av selskapet for å oppnå bedre priser. og løse eventuelle problemer som kan oppstå med leverandører. Du vil samarbeide tett med interne avdelinger og forhandle med dyktighet. Du vil også håndtere driftsmessige og strategiske funksjoner, som å konsolidere innkjøpsvolum for bestemte varekategorier på tvers av selskapet for å oppnå bedre priser.

Innen forskning og utvikling skal du jobbe i hjertet av suksessen, skape grunnlagene for våre innovative produkter, utvikle nye teknologier og sikre selskapets ledende posisjon på lang sikt. Avhengig av felt og spesialisering, skal du jobbe i en av utviklingsavdelingene våre for en bestemt divisjon. En lang rekke arbeidsområder står åpne for deg, inkludert nye produksjonsteknologier og alternativdrivteknologier, fotovoltaiske systemer og batterimaterialer, i tillegg til væskemekanikk og kraftelektronikk, høyfrekvens teknologi og 3D-design - bare noen av de tekniske og naturvitenskapelige feltene hvor vi leverer banebrytende arbeid. Det du helt klart kan forvente er et toppmoderne arbeidsmiljø. Arbeidet ditt vil involvere nært samarbeid med relaterte avdelinger, i tillegg til eksterne forskningsfasiliteter og kundenes utviklingsavdelinger.

Her kommer du til å designe tekniske produkter, teste utstyr og fullføre produksjonsfasiliteter i henhold til spesifikasjonene til våre interne utviklings- eller produksjonsenheter og de til kundene. Dette utvides fra detaljert konfigurasjon av individuelle mikrokomponenter som del av produktutvikling til komplett design av produksjonsutstyr innen maskineri til spesielle formål. Under samtidige konstruksjonsprosesser vil du integrere alle spesifiserte funksjoner og produksjonsaspekter inn i den endelige designen. Du skal jobbe tett med andre avdelinger (utvikling, produksjon, innkjøp, konstruksjon av maskineri til spesielle formål, etc.) for å produsere en solid design som oppfyller alle krav til kvalitet, kostnader og tid.

Innen logistikk vil du være ansvarlig for å sikre at flyten av varer, materialer og informasjonen fungerer som den skal, både internt i selskapet og ved alle grensesnitt med datterselskaper, kunder og leverandører. For eksempel skal du planlegge tilførsel av råmaterialer til produksjonen og sørge for at lagernivåene er tilstrekkelige, men ikke for store. Eller du kan koordinere forsendelser av produkter og administrere og designe komplette forsyningskjeder. Arbeidet vil inkludere utvikling av IT-baserte strategier for innkjøp, transport, lagerstyring og produksjon, og til enhver tid samarbeide med forskjellige interne kontakter, kunder og tjenesteleverandører.

Innen marketing vil du jobbe sammen med andre funksjonsområder, og utforme effektive strategier for markedsføring av produkter og tjenester. En hovedoppgave vil være å sikre at vi alltid har kundens beste i tankene.

Innen HR vil du ha ansvar for å sikre at vi finner og beholder de rette personene, i tillegg til å utvikle deres personlige og profesjonelle ferdigheter. Jobben din kan være enten driftsmessig eller strategisk av art. For eksempel kan du være involvert i å håndtere organisasjonsmessige spørsmål, utforme kontrakter eller fastsette kompensasjon. Eller du kan også jobbe innen organisasjonsmessige utvikling og støtte endringsprosesser. Det er muligheter i hele selskapet, ikke bare i Norge. Du kommer til å bli en kompetent rådgiver innen alle HR-saker, jobbe tett med offentlige myndigheter, arbeidsråd, kollegaer og universiteter, og tjenesteleverandører, i tillegg til med bedriftssektoren, spesialistavdelinger og arbeidsenheter.

Innen kvalitetsstyring vil jobben din være å sikre at produktene fortjener navnet Bosch. Du skal samarbeide med mange avdelinger, fra utvikling, design og produksjon til logistikk, innkjøp og salg. Du skal også opprettholde kontakt med kunder og leverandører, gi dem råd i kvalitetssaker og sikre overholdelse av kvalitetsstandarder. Du vil for eksempel også inspisere og teste varer og produkter med bruk av anerkjente kvalitetsmetoder. Gjennomføring av revisjoner, både internt og hos leverandører, vil være en annen viktig del av jobben. Du skal analysere systemer og prosesser med tanke på kvalitets og evaluere resultatene i rapporter.

Innen simulering vil du forutse hvordan produkter, materialer og systemer oppfører seg under spesifikke forhold. Dette kan inkludere undersøkelser av hvordan en komponent reagerer på høye temperaturer eller et kabinett reagerer på høyt trykk, dynamikken til flerenhetssystemer, samhandlinger mellom styringsenheter og sensorer eller aktuatorer, distribusjonsfeltet innen elektromagnetiske komponenter eller gjennomføring av en prosess. Du vil simulere disse forholdene med bruk av datamaskinbaserte programmer og bruke resultatene til å utvikle algoritmer og statistiske modeller for design av systemer, prosesser og komponenter. Du skal uavhengig samle simulasjonsrelaterte data, f.eks. om fysiske materialegenskaper eller kundespesifikke miljøforhold. Deretter vil du hjelpe til med å validere simulasjonsmodellene med målinger og tester. Med bruk av simultan ingeniørmetodologi, vil du jobbe i grensesnittet mellom utvikling, design, bruksområder, testing og produksjon.

Innen teknisk salg vil du være det viktige bindetleddet mot kunde. Kontaktene dine vil være fra områdene innkjøp, utvikling, prosjektstyring og kvalitetssikring. I tillegg til å gi tekniske og kommersielle råd om eksisterende produkter og prosjekter, vil du også søke etter og få nye salg. Andre oppgaver inkluderer utvikling av salgsstrategier i teamet ditt, i tillegg til å ta ansvar for pris- og kvalitetsstyring for spesifikke produkter, systemer eller tjenester. For alle oppgaver vil du samarbeide tett med andre avdelinger, fra controlling, innkjøp og marketing til FOU og ledelse. Du vil forhandle ressurser og priser i kundenes beste interesse.

Innen bedriftskommunikasjon og PR kommer du til å spille en viktig rolle i å definere selskapets image - både internt og eksternt. Du skal for eksempel gi medarbeiderne den siste informasjonen og kommunisere på tvers av strategiske problemer. Eksternt skal du bidra til et positivt image av selskapet. Du vil sikre konsistent, informativ kommunikasjon, uavhengig av kanal. Du skal holde mediene informert om viktige nyheter, danne nettverk og etablere tillitsfulle relasjoner til kunder, forretningspartnere og journalister. I tett samarbeid med ledelsen og forskjellige avdelinger i bedriften, vil du koordinere kontakt med tjenesteleverandører, som byråer, forfattere og trykkere.

Innen kommersielt salg vil du ha ansvar for en bestemt salgsregion Du skal planlegge og koordinere den økonomiske og kommersielle siden av en ordre, og sikre at salgs- og resultatmål nås. Du kan jobbe innen salg eller til og med lede et salgsteam og administrere regionale kunder. Viktige aspekter vil inkludere opparbeidelse av nye kunder, forhandle kommersielle kontrakter, utvikle lønnsomme prisretningslinjer og deretter koordinere nødvendige logistikkprosesser. I tillegg skal du kontinuerlig overvåke markedet og konkurrenter, og utvikle passende salgsstrategier. Etablering av nære relasjoner med opinionsledere, medier og kunder og vise din tilstedeværelse i regionen - for eksempel ved utstillinger og distributørvaremesser, vil også være viktig for resultatene dine. Ikke minst vil du samarbeide med andre avdelinger i saker som kundeanalyse, salgsstøtte for nye produkter og analyse av budsjettvarianter.

Innen industrielle salg skal du anskaffe og rådgi kunder innen et bestemt teknologisk felt i en bestemt region eller bransje. Du vil håndtere salgskontoer og håndtere komplette prosjekter, fra å utarbeide tilbud til å levere service. I tillegg skal du overvåke og analysere markedet og systematisk legge merke til trender, i tillegg til å identifisere nye salgsmuligheter og implementere strategier for økt markedspenetrasjon. Pliktene dine vil også inkludere forhandling av priser, koordinering av nye prosjekter, støtte til markedsføring og opplæring av salgsrepresentanter.

Fire forretningssektorer, ett mål: Å skape fremtiden

Bosch er et ledende teknologi- og serviceselskap. Se hvilke områder du kan etablere nye tekniske milepæler innen.

Oppdag den nye arbeidsplassen din

Se deg rundt, og finn ut hvordan det nye nabolaget ditt ser ut selv før du begynner i den nye jobben.

Google Maps
Kartet kan ikke vises uten ditt samtykke

Vi bruker karttjenesten Google Maps. For at et kart skal vises, må du først gi ditt samtykke. Hvis du samtykker, vil data bli overført til Google, informasjonskapsler vil bli brukt, og Googles annonsenettverk DoubleClick vil bli kontaktet. Dette kan utløse ytterligere databehandling. Det kan ikke utelukkes at opplysninger også overføres til land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt med umiddelbar og fremtidig virkning ved å laste nettstedet på nytt.

Les mer

En mangfoldig gruppe holder skjerf med påskriften “Join the team” i luften og peker på en tom kontorstol.

Vårt globale jobbmarked

Ettersom Bosch er en global merkevare, kan karriereplanene dine realiseres hos oss, hvor som helst i hele verden. Finn ledige stillinger i hele verden og finn jobben som passer perfekt for deg.

Shaws sitter ved et skrivebord i et kontor.

Work #LikeABosch – Søk nå

Del på: