Hopp til hovedinnhold
Bosch i Norge

Databeskyttelsesnotifikation

Databeskyttelsesnotifikation hos Robert Bosch AS

Robert Bosch AS, (heretter „Bosch“ eller "vi" eller "oss") gleder seg over ditt besøk på våre nettsider og mobilapplikasjoner (samlet også kalt "online-tilbud") og over din interesse for vår bedrift og våre produkter.

1. Bosch respekterer personvernet ditt

Det er svært viktig for oss å garantere beskyttelsen av ditt personvern ved behandlingen av personlige data og sikre alle forretningsdata. Dette tar vi hensyn til i våre forretningsprosesser. Vi behandler de personlige dataene som innhentes når du besøker våre online-tilbud, fortrolig og kun i overenstemmelse med lovbestemmelsene.

Personvern og datasikkerhet er del av vår bedriftspolitikk.

2. Controller

Den ansvarlige instansen for behandling av dine data er:

Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen

Telefon: +47 64 87 89 00
E-post: firmapost2@no.bosch.com

 

3. Innhenting, behandling og bruk av persondata

3.1 · Behandlede datakategorier

Kommunikasjonsdata (f.eks. navn, telefon, e-post, adresse, IP-adresse) blir behandlet.

3.2 · Prinsipper

Persondata er alle opplysninger som gjelder en identifisert eller identifiserbar fysisk person, altså f.eks. navn, adresser, telefonnumre, eller e-postadresser, som uttrykker en persons identitet.

Vi innhenter, behandler og bruker persondata bare når det foreligger et rettslig grunnlag for dette f.eks. i rammen av en registrering, eller når du gir oss ditt samtykke til dette.

3.3 · Formål med databehandlingen og rettslige grunnlag

Vi og tjenesteleverandørene som arbeider for oss, behandler dine persondata med følgende formål:

3.3.1 · Klargjøring av dette online-tilbudet

 • Rettslig grunnlag: Legitim interesse fra vår side for direkte markedsføring så lenge dette skjer i samsvar med retningslinjene innen databeskyttelse og konkurranserett.

3.3.2 · Som svar på henvendelser innen rammen av en kontaktformular

 • Rettslig grunnlag: Overveiende, legitim interesse for direkte markedsføring fra vår side og i forbedring av våre produkter og tjenester, så lenge dette skjer i samsvar med retningslinjene innen datavern og konkurranserett.

3.3.3 · For registrering av feil og av sikkerhetsgrunner

 • Rettslige grunnlag: Oppfyllelse av våre rettslige forpliktelser innen datasikkerhet og legitim interesse for korrigering av feil og sikkerheten til våre tilbud.

3.3.4 · Egenreklame og ekstern reklame samt markedsundersøkelse og rekkeviddemåling i det lovmessig tillatte omfanget eller samtykkebasert

 • Rettslig grunnlag: Samtykke/legitim interesse fra vår side for direkte markedsføring så lenge dette skjer i samsvar med retningslinjene innen datavern og konkurranserett.

3.3.5 · Opprettholdelse og beskyttelse av våre rettigheter

 • Rettslig grunnlag: Legitim interesse fra vår side for realisering og beskyttelse av våre rettigheter.

3.4 · Loggfiler

Ved hver bruk av Internett blir det automatisk overført bestemte opplysninger fra nettleseren som vi lagrer i såkalte loggfiler.

Vi lagrer disse filene en kort tid, og sletter dem deretter, for å kunne registrere eventuelle feil og av sikkerhetsgrunner (f.eks. for å belyse forsøk på angrep) for et kort tidsrom. Loggfiler som må oppbevares videre av bevisgrunner, unntas fra slettingen inntil den avsluttende avklaringen av hver hendelse og kan videreformidles til etterforskningsmyndighetene i hvert enkelt tilfelle.

Loggfiler er (uten eller uten fullstendig IP-adresse) under forutsetningene i avsnitt 3.3.4 "Vår egen og tredjepartsannonsering samt markedsundersøkelser og målinger i samsvar med lovlig tillatelse og resp. samtykke-basert "også brukt for analytiske formål

Især lagres følgende opplysninger i loggfilene:

 • IP-adresse (Internett-protokolladresse) til IT enheten som gir tilgang til online-tilbudet;
 • Internett-adresse til nettstedet som online-tilbudet ble aktivert fra (såkalt opprinnelses- eller referer-URL);
 • Navn på tjenesteleverandøren som gir tilgang til online-tilbudet;
 • Navn på de innhentede filene eller opplysningene;
 • Dato og klokkeslett og varighet for innhentingen;
 • Overført datamengde;
 • Operativsystem og opplysninger om anvendt nettleser, inkludert installerte tilleggsmoduler (f.eks. for flash player);
 • http-status-kode (f.eks. "forespørsel lyktes" eller "etterlyst fil")

Chat

Innenfor dette Online tilbudet gir vi deg muligheten til å lære om de produkter og tjenester som tilbydes av oss ved hjelp av en chat. Når du benytter chatten, blir chat-samtalen tatt opp. Etter chatten vil samtalen bli umiddelbart slettet, med mindre chatten er en del av et support –og eller serviceforespørsel. I sistnevnte tilfelle blir chattens innhold bli tildelt kundekontoen din og lagret med det formål om å oppfylle avtaleforpliktelsene.

3.5 · Barn

Dette online-tilbud henvender seg ikke til barn under 16 år

3.6 · Videreformidling av data

3.6.1 · Videreformidling av data til andre ansvarlige instanser

Vi meddeler prinsipielt sett bare dine persondata til andre ansvarlige instanser hvis dette er nødvendig for å oppfylle kontrakten og vi eller en tredjepart har en berettiget interesse for videreformidling eller dersom vi har fått ditt samtykke til dette. Du finner detaljer om de rettslige grunnlagene i avsnittet Formål med databehandlingen og rettslige grunnlag (se 3.3).

Tredjeparter kan også være andre selskaper i Bosch-konsernet. Dersom dataene overføres til tredjepersoner på grunnlag av en berettiget interesse, blir dette forklart i disse personvernmerknadene. I tillegg kan dataene overføres til andre ansvarlige instanser dersom vi er forpliktet til dette på grunn av lovbestemmelser eller rettslige eller andre offentlige ordninger.

3.6.2 · Tjenestetilbydere (generelt)

Vi involverer eksterne tjenestetilbydere med å utføre oppgaver som markedsføringstjenester, programmering, datahosting og hotline-services. Vi har valgt disse tjenesteleverandørene med størst omhu og overvåker dem regelmessig, spesielt med tanke på deres flittige håndtering og beskyttelse av dataene som er lagret hos dem. Alle tjenestetilbuderene har forpliktet seg til fortrolighet og til overholdelse av lovens bestemmelser. Tjenestetilbyderene kan også være andre virksomheter i Bosch-konsernet.

3.6.3 · Levering til mottakere utenfor EØS

Vi kan også sende personopplysninger til mottakere som har sitt hjem utenfor EØS i såkalte tredje-lande. I dette tilfellet, før overføring, sikrer vi at det er enten en rimelig grad av databeskyttelse for mottakeren (f.eks. på grunnlag av en beslutning om beskyttelsesnivået for EU-kommisjonen for det aktuelle landet eller en avtale om såkalt EU- standard kontrakts avsetninger i Den europeiske union med mottakeren) eller ditt samtykke til offentliggjøring.

Du kan be om en liste av mottakere i tredje-land og en kopi av de spesifikke avtalte reglene for å sikre et rimelig databeskyttelsesnivå. For å gjøre dette, bruk informasjonen i avsnittet: Ansvarlig og kontakt (se nr. 11).

3.7 · Varighet av lagring; oppbevaringsperioder

Vi lagrer opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å kunne levere våre nettbaserte tjenester og tjenestene som er koblet til dem, eller så lenge vi har berettiget interesse i å lagre opplysningene (for eksempel etter oppfyllelse av en kontrakt, kunne vi fortsatt ha en berettiget interesse for markedsføring ved bruk av posten).

I alle andre tilfeller sletter vi dine personlige data med unntak av data som vi må bevare for å overholde lovbestemte forpliktelser (f.eks. på grunn av oppbevaringsperioder for skatte- og handelsregler, må vi ha dokumenter som avtaler og fakturaer tilgjengelig for en viss periode).

 

4. Bruk av informasjonskapsler

I sammenheng med vår online tjeneste kan cookies og sporingsmekanismer bli brukt. Informasjonskapsler er små tekstfiler som kan lagres på enheten din når du besøker vår online tjeneste. Sporing er mulig ved hjelp av ulike teknologier. Spesielt behandler vi informasjon ved hjelp av pikselteknologi og / eller under loggfilanalyse.

4.1 · Kategorier

Vi skiller mellom informasjonskapsler som er obligatorisk påkrevd for de tekniske funksjonene til online tjenesten og slike informasjonskapsler og sporingsmekanismer som ikke nødvendigvis kreves for den tekniske funksjonen til online tjenesten.

Det er generelt mulig å bruke online tjenesten uten informasjonskapsler som tjener ikke-tekniske formål.

4.1.1 · Helt nødvendige informasjonskapsler

Ved helt nødvendige informasjonskapsler mener vi informasjonskapsler uten at de tekniske tilbudene i online tjenesten ikke kan sikres. Disse inkluderer f.eks. informasjonskapsler som lagrer data for å sikre jevn gjengivelse av video- eller lydopptak.

Slike informasjonskapsler blir slettet når du forlater nettstedet

4.1.2 · Teknisk unødvendig informasjonskapsler og sporingsmekanismer

Vi bruker markedsføringskapser og sporingsmekanismer. Vi bruker bare slike informasjonskapsler og sporingsmekanismer hvis du har gitt oss ditt forutgående samtykke i hvert tilfelle. Med unntak av informasjonskapselen som lagrer gjeldende status for personverninstillingene (avsnitt: Informasjonskapser). Denne informasjonskapselen er satt basert på legitim interesse.

Generelt

Ved å bruke markedsføringskapsler og sporingsmekanismer kan vi og våre partnere gi deg en bedre brukeropplevelse og individuelle tilbud.

 • Statistikk:
  Ved å bruke statistiske verktøy måler vi f.eks. antallet av sidevisninger.
 • Konverteringssporing:
  Våre partnere for konverteringssporing plasserer en informasjonskapsel på datamaskinen din ("konverteringscookie") hvis du åpnet nettstedet vårt via en annonse fra den respektive partneren. Normalt er disse informasjonskapslene ikke lenger gyldige etter 30 dager. Hvis du besøker bestemte sider på nettstedet vårt, og informasjonskapselen ennå ikke er utløpt, kan vi og den aktuelle konverteringspartneren erkjenne at en bestemt bruker klikket på annonsen og derved ble omdirigert til nettstedet vårt. Dette kan også gjøres på flere enheter. Informasjonen som ble innhentet ved hjelp av konverteringscookie tjener formålet med å samle konverteringsstatistikk og registrere det totale antall brukere som klikket på den respektive annonsen og ble omdirigert til et nettsted med en konverteringssporingskode.

Vær oppmerksom på at bruk av verktøyene kan omfatte overføring av dataene dine til mottakere utenfor EØS der det ikke er tilstrekkelig nivå av databeskyttelse i henhold til GDPR (f.eks. USA). For mer informasjon i denne forbindelse, se følgende beskrivelse av de individuelle markedsføringsverktøyene:

 • Navn: Google Analytics
  Leverandør: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Funksjon: Analyse av brukeratferd (sidehentninger, antall besøkende og besøk, nedlastinger), oppretting av pseudonyme brukerprofiler basert på tvers av enhetsinformasjon fra påloggede Google-brukere (sporing på tvers av enheter), berikelse av pseudonyme brukerdata med mål gruppespesifikk informasjon levert av Google, retargeting, UX-testing, konverteringssporing og retargeting i forbindelse med Google Ads
 • Navn: Google Tag Manager
  Leverandør: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Funksjon. Administrasjon av nettstedkoder via et brukergrensesnitt, integrering av programkoder på våre nettsider.
 • Navn: Google Ads
  Leverandør: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Funktion: Placering af reklamer, remarketing, konverteringssporing.
  Ytterligere information finnes på:
  https://adssettings.google.com/authenticated

4.2 · Administrasjon av informasjonskapsler og sporingsmekanismer

Du kan administrere innstillingene for informasjonskapsler og sporingsmekanismer i nettleseren og/ eller våre personverninnstillinger.

Merk: Innstillingene du har laget refererer bare til nettleseren som brukes i hvert tilfelle.

4.2.1 · Deaktiverer alle informasjonskapsler

Hvis du vil deaktivere alle informasjonskapsler, må du deaktivere informasjonskapsler i nettleserinnstillingene dine. Vær oppmerksom på at dette kan påvirke funksjonaliteten til nettstedet.

4.2.2 · Håndtering av dine innstillinger med hensyn til informasjonskapsler og sporingsmekanismer som ikke er teknisk nødvendige.

Når du besøker våre nettsteder, blir du bedt om i et informasjonskapsels lag, om du samtykker i bruken av eventuelle markedsføringskapsler eller sporingsmekanismer.

I våre personverninnstillinger kan du trekke samtykket med virkning for fremtiden eller gi samtykke til deg senere.

 

5. Plugin-moduler

Vi tilbyr bruk av plugin-moduler fra ulike sosiale nettverk og andre nettverk på nettstedet vårt.

Videre behandling av data av leverandørene 

Plugin-moduler representerer en forlengelse av leverandørene av de sosiale nettverkenes tjenester. Vi har derfor ingen innvirkning på videre behandling av dataene som samles inn og lagres via programtilleggene fra leverandørene av de respektive nettverkene.  

For informasjon om formålet og omfanget av innsamlingen, videre behandling og sletting av dataene av den respektive leverandøren, samt dine rettigheter i dette henseende og innstilling av alternativer for å beskytte personvernet ditt kan du se personvernerklæringen til den respektive leverandøren. 

Vi bruker plugin-moduler fra følgende leverandører som er oppført nedenfor: 

2-klikk-løsning

Programtillegg er inaktive som standard.

For å øke beskyttelsen av dataene dine når du besøker nettstedet vårt, er plugin-modulene integrert i siden ved hjelp av en «toklikksløsning». Med denne toklikksløsningen beskytter vi deg fra å få besøket ditt på nettstedene våre registrert som standard og muligens evaluert av leverandører av den respektive plugin-modulen.

Hvis du ikke vil at leverandørene av de respektive nettverkene skal motta data om din bruk av dette nettstedet og eventuelt lagre eller bruke det videre, bør du ikke aktivere de respektive plugin-modulene.

 • Aktivere plugin-modulen
  Du kan selv bestemme om du vil samhandle med nettverket til den respektive leverandøren, og om dataene dine skal overføres til den respektive leverandøren eller ikke. Bare når du klikker på den medfølgende knappen, aktiveres og integreres programtilleggene i siden ved å overføre innholdet i det respektive programtillegget fra serveren til den tilknyttede leverandøren direkte til nettleseren din. Deretter kan du utføre ønsket interaksjon med nettverket med nok ett klikk. Hvis du bestemmer deg for å aktivere en plugin-modul, behandler vi dataene dine basert på ditt samtykke.
 • Innsamling av data av leverandørene
  Når en plugin-modul aktiveres, etablerer nettleseren din en direkte tilkobling til serverne til den respektive leverandøren. Gjennom dette mottar den respektive leverandøren informasjonen om at nettleseren din har kalt opp deres side fra nettstedet vårt, selv om du ikke har en brukerkonto hos leverandøren eller ikke er logget på for øyeblikket.
  Hvis du allerede har en brukerkonto hos en nettverksleverandør og du allerede er logget på mens du besøker nettstedene våre, kan operatøren av det respektive nettverket koble besøket til din personlige brukerkonto så snart du aktiverer plugin-modulene. Dette kan gjøre det mulig for leverandøren å analysere bruksatferden din og lagre den i en profil.
  I tillegg overføres IP-adressen din og andre data om nettleserinnstillingene dine direkte til en server hos den respektive leverandøren, og kan lagres der.
 • Deaktivering av plugin-modulen
  Hvis du ikke lenger ønsker å bruke en aktivert plugin-modul, kan du også deaktivere programtillegget ved hjelp av knappen som følger med. Vær oppmerksom på at data som allerede er overført, ikke vil bli påvirket av dette. 

Vi bruker plugins fra leverandørene som er oppført nedenfor:

5.1 · YouTube

Dette nettstedet bruker videoer fra videoplattformen YouTube. YouTube er en plattform som gjør det mulig å spille av videofiler. Det drives av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland og morselskapet: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; drevet av Google.

For å øke beskyttelsen av dataene dine når du besøker nettstedet vårt, integreres YouTube-innholdet på siden i «modus for forbedret personvern».

På denne måten opprettes det kun en tilkobling til YouTube, inkludert overføring av loggdata til YouTube, når du utfører en interaksjon med spilleren.

Når du samhandler med den aktive YouTube-spilleren, overføres også data til YouTube som kontrollør, og det opprettes kontakt med annonseringsnettverket Google DoubleClick, noe som kan utløse ytterligere databehandlingsoperasjoner som vi ikke har kontroll over.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se YouTubes retningslinjer for personvern.

5.2 · Google Maps

Dette nettstedet bruker karttjenester fra Google Maps. Google Maps drives av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland og morselskapet: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Når du samhandler med Google Maps, overføres også data til Google som behandlingsansvarlig, og det opprettes kontakt med annonseringsnettverket Google DoubleClick, noe som kan utløse ytterligere behandlingsoperasjoner som vi ikke har kontroll over.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Googles retningslinjer for personvern.

 

6. Innholdsleveringsnettverk til Microsoft Azure

For å optimalisere nedlastingstidene til dette nettstedet bruker vi Azure Content Delivery Network (CDN) Services. Leverandørene er Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA og Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18, Ireland.

CDN bidrar til å gi innholdet i vårt netttilbud – spesielt store mediefiler som grafikk, tekst eller skript – raskere ved hjelp av et nettverk av geografisk distribuerte servere, og reduserer dermed lastetiden.

Bruken av CDN-tjenesten er basert på vår overveiende legitime interesse i henhold til artikkel 6 (1) (f) GDPR i en effektiv levering av vårt netttilbud.

I rammen av denne databehandlingen overføres personopplysninger til USA. Overføringen er basert på EUs standardavtalevilkår der Microsoft forplikter seg til å overholde EUs personvernforordning for tjenestene de leverer.

Ytterligere informasjon om personvern i forbindelse med Microsofts CDN-tjeneste er tilgjengelig her: https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/.

Mer informasjon om Microsofts personvernerklæring er tilgjengelig her: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

 

7. Eksterne lenker

Vårt online tilbud kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder - til leverandører som ikke er tilknyttet oss. Etter at du har klikket på linken, har vi ikke lenger innflytelse på innsamling, behandling og bruk av personopplysninger som overføres til tredjeparter etter at du har klikket på linken (for eksempel IP-adressen eller nettadressen til nettstedet der linken er plassert), da vår kontroll over oppførselen til tredjeparter blir så naturlig tilbaketrukket. Vi påtar oss intet ansvar for behandling av denne typen personopplysninger av tredjepart.

 

8. Sikkerhet

Våre ansatte og våre delegerte tjenesteleverandører er forpliktet til å opprettholde hemmelighold og å overholde regelverket i gjeldende personvernlover.

Vi tar alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre en passende beskyttelsesstandard og å beskytte dine data som administreres av oss, spesielt fra risikoen for utilsiktet eller ulovlig destruksjon, manipulering, tap, endring eller uautorisert avsløring eller uautorisert tilgang. Våre sikkerhetstiltak blir kontinuerlig forbedret i henhold til den teknologiske utviklingen.

 

9. Brukerens rettigheter

Hvis du ønsker å benytte deg av rettighetene dine, kan du bruke kontaktinformasjonen som du finner under Kontakt. ( Se nr. 11) Når du gjør det, må du sørge for å identifisere deg.

9.1 · Rett til informasjon og tilgang

Du har rett til å motta informasjon fra oss om behandling av dataene dine. For dette formål kan du håndheve en rett til informasjon i forhold til den personlige informasjonen vi behandler fra deg.

9.2 · Rett til korrigering og sletting:

Du har rett til å be om at vi retter unøyaktige personopplysninger om deg uten ugrunnet opphold. Med hensyn til formålet med behandlingen har du rett til å be om at vi kompletterer ufullstendige opplysninger, inkludert å sende oss en utfyllende oversikt.

Dette gjelder ikke for opplysninger som er nødvendige i forbindelse med regnskap eller som er underlagt en lovbestemt lagringsperiode. Hvis det ikke er nødvendig med tilgang til slike opplysninger, vil behandlingen begrenses (se følgende).

9.3 · Begrensning av behandlingen:

Du kan kreve fra oss - så langt de juridiske forutsetningene er oppfylt - at vi begrenser behandlingen av dataene dine.

9.4 · Dataportabilitet:

Du har videre rett til å motta data som du har stilt til vår disposisjon, overført i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, eller, hvis det er teknisk gjennomførbart, at de overføres til en tredjepart.

9.5 · Rett til innvendinger

9.5.1 · Motsette seg direkte markedsføring:

Du kan også når som helst motsette deg at personopplysningene dine behandles i forbindelse med direkte markedsføring. Av organisatoriske årsaker kan det være en overlapping mellom din beskjed om at du motsetter deg dette, og hvordan opplysningene dine brukes hvis kampanjen allerede kjører.

9.5.2 · Innvendinger mot databehandling basert på det juridiske grunnlaget for "legitim interesse"

I tillegg har du rett til når som helst å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger, for så vidt dette er basert på "legitim interesse". Vi vil deretter avslutte behandlingen av dataene dine, med mindre vi viser overbevisende legitime grunner i henhold til lovkrav som tilsidesetter dine rettigheter.

9.6 · Tilbaketrekking av samtykke

I tilfelle du har gitt oss samtykke til behandlingen av dataene dine, kan du når som helst tilbakekalle dette samtykket med virkning for fremtiden. Retten til å behandle dataene dine inntil tilbakekalling skjer, blir ikke berørt.

9.7 · Rett til å klage til tilsynsmyndighet

Du har rett til å sende inn en klage til en personvernmyndighet. I dette øyemed kan du henvende deg til personvernmyndigheten på ditt bosted eller i din delstat/fylke eller til personvernmyndigheten som er ansvarlig for oss. Dette er:

Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum.
0105 Oslo

Telefon: 22 39 69 00
E-post: postkasse@datatilsynet.no

https://www.datatilsynet.no/

 

10. Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre våre forholdsregler knyttet til sikkerhet og datavern når det kreves av hensyn til den tekniske utviklingen. I slike tilfeller vil vi endre personvernerklæringen tilsvarende.
Du må derfor følge med på versjonsnummeret for personvernerklæringen, siden det vil endres.

 

11. Kontakt

Hvis du vil kontakte oss, se mer i ”Controller” – avsnit 2.

For å hevde rettighetene dine, bruk følgende lenke:
https://request.privacy-bosch.com/entity/RBNO

For å varsle databeskyttelseshendelser, bruk følgende lenke:
https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection

For å komme med forslag eller klage på behandling av personopplysningene dine anbefaler vi at du kontakter vår konsernansvarlig for personvern:

Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
TYSKLAND

eller

mail til: DPO@bosch.com


Date of last revision: 13.04.2023