Hopp til hovedinnhold
Bosch i Norge

Juridiske rettighetsforhold

Juridiske rettighetsforhold for Robert Bosch AS (Bosch)

© Copyright

Alt innhold på dette nettstedet (spesielt tekst, bilder, grafikk, lyd, animasjoner og filmer) og plassering på Boschs nettsider er opphavsrettslig beskyttet materiale og/eller beskyttet på annen kommersiell måte. Uten samtykke fra respektive rettighetseier, kan innholdet på disse nettsidene ikke kopieres, spres, endres eller gjøres tilgjengelig for tredjepart til kommercielle formål.

Varemerker

Med mindre annet er uttrykkelig spesifisert, er alle varemerker som brukes på Boschs nettsteder copyright av Robert Bosch GmbH.

Ansvar

Dette nettstedet er sammenstilt med stor forsiktighet. Uavhengig av dette kan Bosch ikke innestå for nøyaktigheten av den informasjon som gjøres tilgjengelig. Bosch fraskriver seg med dette alt ansvar for tap eller skade som, direkte eller indirekte, er et resultat av bruken av dette nettstedet, med mindre Bosch har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

Lisens merknad

Det opphavsrettslige beskyttede materiale som befinner seg på dette Bosch nettstedet, for eksempel patenter, varemerker og annet beskyttet materiale, er beskyttet under relevant lovgivning. Dette nettstedet gir ingen lisens eller samtykke til bruk av det beskyttede materiale som tilhører Bosch-konsernet eller tredjepart.

Online dispute resolution (ODR)

Informasjon om online-tvisteløsning:

Den europeiske kommisjonen tilbyr en plattform for online-tvisteløsning (OS).

Denne plattformen skal fungere som et startpunkt for utenomrettslig tvisteløsning med tilknytning til tvister i forbindelse med kontraktsforpliktelser av online salgskontrakter og online tjenestekontrakter.

Plattformen kan nås via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vi forplikter oss ikke til utenrettslige saksavgjørelser i voldgiftsorganer for forbrukersaker.