Hopp til hovedinnhold
Bosch i Norge

Slik vil AIoT gjøre smarte byer smarte

The AIoT Show - Smart byer

Innen 2050 kommer rundt 68 % av verdens befolkning til å bo i byer, så til tross for en midlertidig nedgang i noen land på grunn av pandemien r det likevel mer sannsynlig at vi kommer til å flytte inn i en by enn ut av en de kommende årene. Dette skaper utallige utfordringer for samfunnet, fra mulig drikkevannsmangel og søppelhauger i gatene til de stadig økende bekymringene knyttet til trafikk og luftforurensning. Som et svar på dette må vi gjøre bymiljøene mer effektive, renere, tryggere og mer komfortable å bo i. Det betyr at vi må vi utnytte fordelene ved den nyeste teknologien. For jo mer avansert den blir, desto mer effektiv vil den være. Løsningen – eller i det minste en av dem – vil trolig komme fra utviklingen av smarte byer, med teknologistyrte bygninger og offentlige tjenester fokusert på å forbedre livskvaliteten for innbyggerne og redusere bruken av ressurser.

Hvordan gjøre smarte byer smarte?

Man har identifisert fem nøkkelområder der AIoT sannsynligvis kommer til å spille en sentral rolle i disse nye oppkoblede byene. For det første er det helt nødvendig med en smart infrastruktur. Energieffektivitet og bærekraft vil bli forbedret med integreringen av mer intelligente systemer. For eksempel kan strømmen til gatebelysningen overvåkes og kontrolleres etter behov, mens den økende bruken av elbiler og andre elektriske kjøretøy vil bidra til å redusere CO2-utslippene betydelig. Luftforurensning er allerede et stort problem i byer rundt om i verden og det vil bli enda mer kritisk i takt med at byene vokser. Verktøy med AI-programvare for styring av luftkvalitet vil fungere sammen med sensorer som måler forurensningsnivåene på et hvilket som helst tidspunkt og vil kunne forutse hvordan disse nivåene vil endre seg.

Smarte byer

Veien til forbedring

Trafikken er et alvorlig problem, både når det gjelder personbiler og infrastruktur som bidrar til å holde våre fremtidige smarte byer i gang. Los Angeles er et godt eksempel på hvordan det kan fungere. Der har de installert sensorer i fortauene som sender sanntidsoppdateringer om kødannelse til et sentralt system som deretter kan analysere dataene og justere trafikklysene automatisk. Smart parkering vil også bidra til bedre flyt i trafikken. I dag utgjøres rundt 30 % av trafikken i bysentrene av folk som bare kjører rundt og leter etter parkeringsplasser.

Selvparkerende biler

Men hva om bilene våre kunne finne en plass og parkere på egen hånd? Her har Bosch deltatt i et prosjekt på Mercedes-Benz Museum i Stuttgart, der vi har installert en avansert løsning for selvparkering. Ralf Mårtensson, Business Development Manager, Nordic, forklarer.

– Sensorer i bilene (kameraer, ultrasoniske sensorer) utveksler informasjon med en programvareløsning på parkeringshuset. En bilførers app starter operasjonen og gir parkeringshuset tilgang til bilen. Deretter beregner programvaren ruten gjennom parkeringshuset og bruker informasjon fra sensorene i bilen og på parkeringsplassen slik at bilen kan kjøre på egen hånd til den valgte ledige plassen.

Andre steder i de avanserte byene vil ladedokker kommunisere med biler via apper og lede bilførerne til ledige parkeringsplasser. Samtidig vil sikkerheten også bli bedre takket være programvare som varsler om mulige kollisjoner for biler, motorsykler og sykler. I noen land blir det slik at hvis du er innblandet i en ulykke, vil programvare automatisk kunne ringe nødetatene for deg om nødvendig.

Mindre søppel

Friskere luft og et bedre miljø avhenger også av forbedret håndtering av avfall. AIoT-teknologi vil bidra til å forbedre effektiviteten i denne viktige delen av infrastrukturen. Igjen vil sensorer spille en sentral rolle. Sensorene plasseres i spannene for husholdnings- og industriavfall og sender meldinger til renovasjonstjenestene når de er fulle. På den måten kan man også eliminere unødvendig innsamling og tømming av spann som ikke er fulle. Forhåpentligvis vil synet av søppelhauger i gatene være noe som hører fortiden til.

Det hersker ingen tvil om at vi har et økende og presserende behov for å utstyre bymiljøene våre med smart oppkoblet teknologi som kan forbedre livet for de som bor og arbeider i byene. – Når trafikkflyten kan optimeres for transport av både mennesker og varer, og man forbedrer luftkvaliteten og annen infrastruktur, blir det mer plass for folk til å bevege seg rundt i byene, avslutter Mårtensson. Og den smarte byen kommer virkelig til å bli mer tilgjengelig og åpen for innbyggerne.

Del på: