Hopp til hovedinnhold
Bosch i Norge

En fremtid med AIoT i fokus

The AIoT Show - Inn i fremtiden

Den teknologiske utviklingen går raskere enn noen gang og derfor blir det nå stadig vanskeligere å spå om fremtiden. Vi kan imidlertid gjøre visse antakelser ved å se på de fremskrittene som er gjort innen AIoT. Det har allerede endret måten vi lever og arbeider på, og hvordan vi kommer oss fra A til B – og likevel har vi bare skrapt litt i overflaten.

Fra vi våkner om morgenen hjemme og drar på jobb – enten det er på et kontor eller ute i byen– vil AIoT gjøre oss tryggere, sunnere, mer produktive og mer komfortable. Mye takket være små kameraer, sensorer og en datakraft som vi knapt kan forestille oss ennå.

Det er ingen tvil om at grunnlaget allerede er lagt for en fruktbar fremtid – verdien på det globale AIoT-markedet nådde 226,4 milliarder dollar i 2019 og forventes å nå 482 milliarder dollar innen 2022.*

Rett tid, rett sted

Bosch har lenge lagt helt i forkant av denne nye teknologibølgen og innen 2025 vil alle produkter ha en egen intelligens eller AI vil spille en viktig rolle i utviklingen av dem.

Særlig på veiene vil de neste generasjonene av kameraer gjøre en stor forskjell, både på innsiden og utsiden av bilene. Kjøretøyene vil kunne gjenkjenne omgivelsene, inkludert veibrukere, ulike typer veidekke og skilt. Takket være AI vil disse flerfunksjonskameraene kunne forutse atferden til andre veibrukere. De vil f.eks. kunne registrere mulig fare for og fra fotgjengere ut fra kroppsbevegelsene deres, og de vil også kunne se om noen er i ferd med å bevege seg ut i veien.

Og hvis ting går galt, vil smarte oppkoblede kameraer kunne hjelpe til med å finne og fikse problemer og utføre vedlikehold.

AIoT ett skritt videre

– Vi arbeider med en løsning lignende et iPad-kamera med programvare som lar deg ”se” under panseret på biler, sier Ralf Mårtensson, Business Development Manager, Nordic. Dermed kan du utføre din egen diagnose for å løse mekaniske problemer, og hvis du ikke kan fikse problemet selv, vil kameraet hjelpe mekanikerne med å løse problemene i veikanten slik at du kan fortsette bilturen.

Ett skritt videre

I tillegg til bilsektoren finne det et stort potensial i anvendelser i boligene våre, fra smarte ovner til sikkerhetssystemer, tilføyer Mårtensson.

– I dag kan vi forestille oss kameraer som er oppkoblede og kan se under eller bak overflater. Vi kan f.eks. ”se” gjennom vegger, slik at du kan sjekke om det finnes kabler eller andre hindringer der før du borer. I fremtiden vil smarte enheter og roboter, ved hjelp av maskinlæring, kunne se, forstå, ta egne beslutninger og treffe tiltak. Så det blir altså annerledes enn i dag hvor vi får informasjonen og baserer våre handlinger på det.

I Norden deltar Bosch, i tillegg til sin egen produksjon, også i Software Center i Sverige (https://www.software-center.se). Dette akademiske samarbeidet bringer sammen flere ingeniør- og forskningspartnere med et mål om å drive AIoT-sektoren fremover.

Den menneskelige faktoren

Men selv om mulighetene virker uendelige, må man også ta hensyn til andre faktorer, ikke minst etiske spørsmål og behovet for å bygge inn et element av tillit i AI.

– Folk og organisasjoner må opptre ansvarlig i denne utviklingen, sier Mårtensson. For 100 år siden hadde vi ikke internett og ingen offentlige databaser der du kan se hvor naboen arbeider og hvor mye han eller hun tjener, og så videre. Mitt poeng er at små skritt vil bli akseptert i stedet for at man tar et ”stort sprang” umiddelbart

AIoT inn i fremtiden

Dette får støtte av Bosch’ CEO Volkmar Denner som fastslo at ”vi må ikke bare utvikle AI, men også bygge tillit i den”. Denne filosofien har bidratt til utformingen av selskapets strenge etiske retningslinjer på dette sensitive området. Den menneskelige vinkelen er alltid viktig, uansett hvilken teknologi det er snakk om. Selv om vi skaper roboter for å harmonisere arbeidet vårt, vil mennesker alltid måtte ta seg av de menneskelige egenskapene og roboter av de tekniske problemene. Menneskene må med andre ord alltid stå i sentrum. Som Robert Bosch en gang sa det: ”Roboter bør være verktøy for oss. De bør være en forlengelse av våre evner og tjene våre formål.”

Fra å sikre renere luft på kontorene til biler som parkerer seg selv, vet vi at AIoT vil skape nye markeder, hjelpe til med å beskytte miljøet og fundamentalt endre det vi kjenner som hverdagen. Men spørsmålet er hvordan og hvor mye. Hvis vi går tilbake til det opprinnelige poenget, så vet vi kanskje ikke akkurat hvor vi er på vei, men ved hjelp av AIoT kan vi være trygge på at vi vil ha en teknologi som leder oss i rett retning.

*2021 Global AIoT Developer Ecology White Paper” – Graffiti Intelligence and Gartner

Del på: