Hopp til hovedinnhold
Bosch i Norge

Robotenes fremmarsj – AIoT og Industri 4.0

The AIoT Show - Industri

Se for deg følgende situasjon: Produksjonslinjen stanser. I løpet av noen sekunder oppdager en sensor et problem, et kamera zoomer inn på linjen og etter noen millisekunder sender det data til et kontrollsenter som varsler personalet om situasjonen. De får beskjed om hvilke verktøy de trenger for å reparere problemet, nøyaktig hvor de befinner seg og hvor lang tid en robot vil bruke på å fikse det.

Det er den typen realitet vi kan forvente i fremtidens fabrikker i takt med at produksjonen i stadig større grad vil utnytte fordelene ved AIoT. Dette vil bli særlig nyttig i sektorer som produksjon, jernbane, bygg og anlegg, logistikk og gjenvinning, der mangel på råmaterialer, økende etterspørsel, konkurranse om volumer og stadig strengere reguleringer allerede skaper store utfordringer

Tyskland viser vei

En konkret respons på situasjonen ble presentert av Bosch i 2021 med åpningen av selskapets første AIoT-fabrikk i Dresden. I produksjonsanlegget for mikrobrikker vil kunstig intelligens forbedre produksjonen og gjøre det mulig å bytte raskt til andre produkter.

Fabrikkens teknikere bruker briller med innebygde kameraer og vedlikeholdet kan – om nødvendig – utføres fra en avstand på opptil 9000 km. Alle data i den fullt oppkoblede, smarte fabrikken samles inn i en sentral database, noe som gjør at hvert sekund genereres det produksjonsdata som tilsvarer ca. 500 sider med tekst. På en enkelt dag vil det utgjøre over 42 millioner sider.

Industri 4.0 handler om å kombinere mennesker, maskiner og data på den mest optimale måten. Og Bosch står i en sterk stilling med tanke på å utnytte dette, fordi selskapet har IoT-løsninger og AI-applikasjoner som kan revolusjonere hele produksjonsprosessen.

AIoT and industri 4.0
Industry 4.0

Avanserte programvareløsninger er nøkkelen til dette, noe som allerede vises i form av utvikling og implementering av programvare som er spesialisert på å oppdage problemer i produksjonsprosessen i en tidlig fase, og som er utviklet ved Bosch Centre for Artificial Intelligence.

Når vi snakker økonomi, finnes det et stort potensial for besparelser i Industri 4.0. I Bosch investerer vi ca. 500 millioner euro i et globalt digitalt oppkobling program der ca. 240 anlegg vil anvende en AI-løsning som kan spare dobbelt så mye som den opprinnelige investeringen innen 2025.

Trygg og sikker

Andre steder vil nye sensorer og kameraer forbedre tryggheten og sikkerheten. Branndetekteringskameraet Bosch Aviotec er et godt eksempel. Dette avanserte IP-kameraet har innebygd videoanalyse, slik at det ved hjelp av den innlærte algoritmen kan oppdage flammer og røyk direkte ved kilden. Dermed kan det reagere mye raskere på en mulig fare.

En nordisk modell

På nordisk nivå har Bosch som mål å skape fremtidens fabrikk i Tranås, Sverige. Basert på automasjon, smarte løsninger og AIoT drives fabrikken av Bosch Thermoteknik AB som har spesialisert seg på varmepumper. Blant de mange planene på fabrikken er installasjon av smarte verktøy som ”snakker” med hverandre og selvstyrende transportroboter som vet når lagernivåene er lave og når det er nødvendig å hente monteringsdeler.

– Generelt kommer nok disse nye tiltakene til å bli introdusert av industrien trinn for trinn. Det kan hende at AIoT blir delvis implementert på produksjonslinjer, eller kanskje i ulike funksjoner som smarte verktøy. Men man kan også gjøre som i Dresden og implementere ny teknologi 100 %, sier Ralf Martensson, Business Development Manager, Nordic.

– OGS (Operator Guidance System) er allerede i drift. Det neste nivået er assistansesystemet Active Assist som gir operatøren direkte støtte i hvordan man gjør ting, i hvilken rekkefølge man skal gjøre det og hvilke deler og verktøy man skal bruke. Det de alle har til felles, er at de må være koblet til MES-programvaren (Manufacturing Execution System).

– Vi håper at dette avanserte anlegget blir et forbilde for andre, ikke bare i Norden, men også i andre deler av verden, tilføyer Martensson.

Revolusjon eller evolusjon?

Industri 4.0 er mye mer enn bare enda et moteord innen markedsføring, og det kommer sannsynligvis til å bli mer en evolusjon enn en revolusjon. Smarte, oppkoblede enheter vil ikke bare være til hjelp i driften, for sammen med skyteknologi vil de også kunne optimere utstyret og virksomheten. Bosch kommer til å spille en sentral rolle i dette.

Del på: