Hopp til hovedinnhold
Bosch i Norge

Personvern

Databeskyttelsesnotifikation hos Robert Bosch AS

Robert Bosch AS, (heretter „Bosch“ eller "vi" eller "oss") gleder seg over ditt besøk på våre nettsider og mobilapplikasjoner (samlet også kalt "online-tilbud") og over din interesse for vår bedrift og våre produkter.

 

1. Bosch respekterer personvernet ditt

Det er svært viktig for oss å garantere beskyttelsen av ditt personvern ved behandlingen av personlige data og sikre alle forretningsdata. Dette tar vi hensyn til i våre forretningsprosesser. Vi behandler de personlige dataene som innhentes når du besøker våre online-tilbud, fortrolig og kun i overenstemmelse med lovbestemmelsene.

Personvern og datasikkerhet er del av vår bedriftspolitikk.

 

2. Controller

Den ansvarlige instansen for behandling av dine data er:

Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen

Telefon: +47 64 87 89 00
E-post: firmapost2@no.bosch.com

 

3. Innhenting, behandling og bruk av persondata

3.1 · Behandlede datakategorier

Kommunikasjonsdata (f.eks. navn, telefon, e-post, adresse, IP-adresse) blir behandlet.

3.2 · Prinsipper

Persondata er alle opplysninger som gjelder en identifisert eller identifiserbar fysisk person, altså f.eks. navn, adresser, telefonnumre, eller e-postadresser, som uttrykker en persons identitet.

Vi innhenter, behandler og bruker persondata bare når det foreligger et rettslig grunnlag for dette f.eks. i rammen av en registrering, eller når du gir oss ditt samtykke til dette.

3.3 · Formål med databehandlingen og rettslige grunnlag

Vi og tjenesteleverandørene som arbeider for oss, behandler dine persondata med følgende formål:

3.3.1 · Klargjøring av dette online-tilbudet

  • Rettslig grunnlag: Legitim interesse fra vår side for direkte markedsføring så lenge dette skjer i samsvar med retningslinjene innen databeskyttelse og konkurranserett.

3.3.2 · Som svar på henvendelser innen rammen av en kontaktformular

  • Rettslig grunnlag: Overveiende, legitim interesse for direkte markedsføring fra vår side og i forbedring av våre produkter og tjenester, så lenge dette skjer i samsvar med retningslinjene innen datavern og konkurranserett.

3.3.3 · For registrering av feil og av sikkerhetsgrunner

  • Rettslige grunnlag: Oppfyllelse av våre rettslige forpliktelser innen datasikkerhet og legitim interesse for korrigering av feil og sikkerheten til våre tilbud.

3.3.4 · Egenreklame og ekstern reklame samt markedsundersøkelse og rekkeviddemåling i det lovmessig tillatte omfanget eller samtykkebasert

  • Rettslig grunnlag: Samtykke/legitim interesse fra vår side for direkte markedsføring så lenge dette skjer i samsvar med retningslinjene innen datavern og konkurranserett.

3.3.5 · Opprettholdelse og beskyttelse av våre rettigheter

  • Rettslig grunnlag: Legitim interesse fra vår side for realisering og beskyttelse av våre rettigheter.

3.4 · Loggfiler

Ved hver bruk av Internett blir det automatisk overført bestemte opplysninger fra nettleseren som vi lagrer i såkalte loggfiler.

Vi lagrer disse filene en kort tid, og sletter dem deretter, for å kunne registrere eventuelle feil og av sikkerhetsgrunner (f.eks. for å belyse forsøk på angrep) for et kort tidsrom. Loggfiler som må oppbevares videre av bevisgrunner, unntas fra slettingen inntil den avsluttende avklaringen av hver hendelse og kan videreformidles til etterforskningsmyndighetene i hvert enkelt tilfelle.

Loggfiler er (uten eller uten fullstendig IP-adresse) under forutsetningene i avsnitt 3.3.4 "Vår egen og tredjepartsannonsering samt markedsundersøkelser og målinger i samsvar med lovlig tillatelse og resp. samtykke-basert "også brukt for analytiske formål

Især lagres følgende opplysninger i loggfilene:

  • IP-adresse (Internett-protokolladresse) til IT enheten som gir tilgang til online-tilbudet;
  • Internett-adresse til nettstedet som online-tilbudet ble aktivert fra (såkalt opprinnelses- eller referer-URL);
  • Navn på tjenesteleverandøren som gir tilgang til online-tilbudet;
  • Navn på de innhentede filene eller opplysningene;
  • Dato og klokkeslett og varighet for innhentingen;
  • Overført datamengde;
  • Operativsystem og opplysninger om anvendt nettleser, inkludert installerte tilleggsmoduler (f.eks. for flash player);
  • http-status-kode (f.eks. "forespørsel lyktes" eller "etterlyst fil")

Chatbot

Innenfor dette Online tilbudet gir vi deg muligheten til å lære om de produkter og tjenester som tilbydes av oss ved hjelp av en chat. Når du benytter chatten, blir chat-samtalen tatt opp. Etter chatten vil samtalen bli umiddelbart slettet, med mindre chatten er en del av et support –og eller serviceforespørsel. I sistnevnte tilfelle blir chattens innhold bli tildelt kundekontoen din og lagret med det formål om å oppfylle avtaleforpliktelsene.

3.5 · Barn

Dette online-tilbud henvender seg ikke til barn under 13 år

3.6 · Videreformidling av data

3.6.1 · Videreformidling av data til andre ansvarlige instanser

Vi meddeler prinsipielt sett bare dine persondata til andre ansvarlige instanser hvis dette er nødvendig for å oppfylle kontrakten og vi eller en tredjepart har en berettiget interesse for videreformidling eller dersom vi har fått ditt samtykke til dette. Du finner detaljer om de rettslige grunnlagene i avsnittet Formål med databehandlingen og rettslige grunnlag (se 3.3).

Tredjeparter kan også være andre selskaper i Bosch-konsernet. Dersom dataene overføres til tredjepersoner på grunnlag av en berettiget interesse, blir dette forklart i disse personvernmerknadene. I tillegg kan dataene overføres til andre ansvarlige instanser dersom vi er forpliktet til dette på grunn av lovbestemmelser eller rettslige eller andre offentlige ordninger.

3.6.2 · Tjenestetilbydere (generelt)

Vi involverer eksterne tjenestetilbydere med å utføre oppgaver som markedsføringstjenester, programmering, datahosting og hotline-services. Vi har valgt disse tjenesteleverandørene med størst omhu og overvåker dem regelmessig, spesielt med tanke på deres flittige håndtering og beskyttelse av dataene som er lagret hos dem. Alle tjenestetilbuderene har forpliktet seg til fortrolighet og til overholdelse av lovens bestemmelser. Tjenestetilbyderene kan også være andre virksomheter i Bosch-konsernet.

3.6.3 · Levering til mottakere utenfor EØS

Vi kan også sende personopplysninger til mottakere som har sitt hjem utenfor EØS i såkalte tredje-lande. I dette tilfellet, før overføring, sikrer vi at det er enten en rimelig grad av databeskyttelse for mottakeren (f.eks. på grunnlag av en beslutning om beskyttelsesnivået for EU-kommisjonen for det aktuelle landet eller en avtale om såkalt EU- standard kontrakts avsetninger i Den europeiske union med mottakeren) eller ditt samtykke til offentliggjøring.

Du kan be om en liste av mottakere i tredje-land og en kopi av de spesifikke avtalte reglene for å sikre et rimelig databeskyttelsesnivå. For å gjøre dette, bruk informasjonen i avsnittet: Ansvarlig og kontakt (se nr. 2).

3.7 · Varighet av lagring; oppbevaringsperioder

Vi lagrer opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å kunne levere våre nettbaserte tjenester og tjenestene som er koblet til dem, eller så lenge vi har berettiget interesse i å lagre opplysningene (for eksempel etter oppfyllelse av en kontrakt, kunne vi fortsatt ha en berettiget interesse for markedsføring ved bruk av posten).

I alle andre tilfeller sletter vi dine personlige data med unntak av data som vi må bevare for å overholde lovbestemte forpliktelser (f.eks. på grunn av oppbevaringsperioder for skatte- og handelsregler, må vi ha dokumenter som avtaler og fakturaer tilgjengelig for en viss periode).

 

4. Bruk av informasjonskapsler

I sammenheng med vår online tjeneste kan cookies og sporingsmekanismer bli brukt. Informasjonskapsler er små tekstfiler som kan lagres på enheten din når du besøker vår online tjeneste. Sporing er mulig ved hjelp av ulike teknologier. Spesielt behandler vi informasjon ved hjelp av pikselteknologi og / eller under loggfilanalyse.

4.1 · Kategorier

Vi skiller mellom informasjonskapsler som er obligatorisk påkrevd for de tekniske funksjonene til online tjenesten og slike informasjonskapsler og sporingsmekanismer som ikke nødvendigvis kreves for den tekniske funksjonen til online tjenesten.

Det er generelt mulig å bruke online tjenesten uten informasjonskapsler som tjener ikke-tekniske formål.

4.1.1 · Helt nødvendige informasjonskapsler

Ved helt nødvendige informasjonskapsler mener vi informasjonskapsler uten at de tekniske tilbudene i online tjenesten ikke kan sikres. Disse inkluderer f.eks. informasjonskapsler som lagrer data for å sikre jevn gjengivelse av video- eller lydopptak.

Slike informasjonskapsler blir slettet når du forlater nettstedet

4.1.2 · Teknisk unødvendig informasjonskapsler og sporingsmekanismer

Vi bruker markedsføringskapser og sporingsmekanismer. Vi bruker bare slike informasjonskapsler og sporingsmekanismer hvis du har gitt oss ditt forutgående samtykke i hvert tilfelle. Med unntak av informasjonskapselen som lagrer gjeldende status for personverninstillingene (avsnitt: Informasjonskapser). Denne informasjonskapselen er satt basert på legitim interesse.

Generelt

Ved å bruke markedsføringskapsler og sporingsmekanismer kan vi og våre partnere gi deg en bedre brukeropplevelse og individuelle tilbud.

  • Statistikk:
    Ved å bruke statistiske verktøy måler vi f.eks. antallet av sidevisninger.
  • Konverteringssporing:
    Våre partnere for konverteringssporing plasserer en informasjonskapsel på datamaskinen din ("konverteringscookie") hvis du åpnet nettstedet vårt via en annonse fra den respektive partneren. Normalt er disse informasjonskapslene ikke lenger gyldige etter 30 dager. Hvis du besøker bestemte sider på nettstedet vårt, og informasjonskapselen ennå ikke er utløpt, kan vi og den aktuelle konverteringspartneren erkjenne at en bestemt bruker klikket på annonsen og derved ble omdirigert til nettstedet vårt. Dette kan også gjøres på flere enheter. Informasjonen som ble innhentet ved hjelp av konverteringscookie tjener formålet med å samle konverteringsstatistikk og registrere det totale antall brukere som klikket på den respektive annonsen og ble omdirigert til et nettsted med en konverteringssporingskode.
  • Sosial plugins:
    Noen av sidene i vår online tjeneste involverer innhold og tjenester fra andre tilbydere (for eksempel Facebook, Twitter) som også kan bruke informasjonskapsler og aktive moduler. For mer informasjon om sosiale plugins, vennligst se avsnittet "Sosiale plugins" (se nr. 7).

Vær oppmerksom på at bruk av verktøyene kan omfatte overføring av dataene dine til mottakere utenfor EØS der det ikke er tilstrekkelig nivå av databeskyttelse i henhold til GDPR (f.eks. USA). For mer informasjon i denne forbindelse, se følgende beskrivelse av de individuelle markedsføringsverktøyene:

  • Navn: Google Analytics
    Leverandør: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
    Funksjon: Analyse av brukeratferd (sidehentninger, antall besøkende og besøk, nedlastinger), oppretting av pseudonyme brukerprofiler basert på tvers av enhetsinformasjon fra påloggede Google-brukere (sporing på tvers av enheter), berikelse av pseudonyme brukerdata med mål gruppespesifikk informasjon levert av Google, retargeting, UX-testing, konverteringssporing og retargeting i forbindelse med Google Ads
  • Navn: Google Tag Manager
    Leverandør: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
    Funksjon. Administrasjon av nettstedkoder via et brukergrensesnitt, integrering av programkoder på våre nettsider.
  • Navn: Google Ads
    Leverandør: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
    Funktion: Placering af reklamer, remarketing, konverteringssporing.
    Ytterligere information finnes på:
    https://adssettings.google.com/authenticated

4.2 · Administrasjon av informasjonskapsler og sporingsmekanismer

Du kan administrere innstillingene for informasjonskapsler og sporingsmekanismer i nettleseren og/ eller våre personverninnstillinger.

Merk: Innstillingene du har laget refererer bare til nettleseren som brukes i hvert tilfelle.

4.2.1 · Deaktiverer alle informasjonskapsler

Hvis du vil deaktivere alle informasjonskapsler, må du deaktivere informasjonskapsler i nettleserinnstillingene dine. Vær oppmerksom på at dette kan påvirke funksjonaliteten til nettstedet.

4.2.2 · Håndtering av dine innstillinger med hensyn til informasjonskapsler og sporingsmekanismer som ikke er teknisk nødvendige.

Når du besøker våre nettsteder, blir du bedt om i et informasjonskapsels lag, om du samtykker i bruken av eventuelle markedsføringskapsler eller sporingsmekanismer.

I våre personverninnstillinger kan du trekke samtykket med virkning for fremtiden eller gi samtykke til deg senere.

5. Google

5.1 · Google Maps

Denne siden bruker Maps Service fra Google Maps via en API. Leverandøren er Google LLC, 1600 Amfiteater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

For bruk av Google Maps-funksjoner, er det nødvendig å lagre din IP-adresse. Denne informasjonen overføres vanligvis til en server fra Google LLC i USA og er lagret der. Leverandøren av denne siden har ingen innflytelse på denne dataoverføringen.

Bruken av Google Maps er i interesse for en tiltalende presentasjon av våre online tilbud og en rask nedlasting av stedene som er oppført av oss på nettstedet. Dette representerer en overveiende legitim interesse fra vår side ift GDPR.

Vennligst se Googles personvernregler for mer informasjon om hvordan du administrerer brukerdata: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

5.3 · Google-webfonter

Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA for konsekvent visning av skrifter. Når du åpner en side, laster nettleseren de nødvendige webtypene inn i nettleserens buffer for å vise tekster og fonter på riktig måte.

For dette formålet må nettleseren du bruker, koble til Googles servere. Dette informerer Google om at vårt nettsted ble åpnet gjennom din IP-adresse. Bruken av Google web fonter er av interesse for en konsistent og tiltalende presentasjon av våre online tilbud. Dette representerer en overveiende legitim interesse fra vår side i henhold til artikkel 6 nr. 1, opplyst. f GDPR.

Datamaskinen din bruker en standard skrift hvis nettleseren din ikke støtter web fonter.

Mere information om Goole web fonter - se https://developers.google.com/fonts/faq og Googles databeskyttelsespolitikk: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

6. Innholdsleveringsnettverk til Microsoft Azure

For å optimalisere nedlastingstidene til dette nettstedet bruker vi et såkalt innholdsleveringsnettverk (Content Delivery Network CDN), levert av en offentlig skytjeneste til Microsoft, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA.

Bruken av CDN-tjenester er en berettiget interesse i forstand av GDPR artikkel 6 nummer 1 bokstav f.

I rammen av denne databehandlingen overføres personopplysninger til USA. Overføringen er basert på EUs standardavtalevilkår der Microsoft forplikter seg til å overholde EUs personvernforordning for tjenestene de leverer.

Mer informasjon om Microsofts personvernerklæring er tilgjengelig her: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

  

7. Sosiale plugins

I våre nettbaserte tjenester bruker vi såkalte sosiale plugins fra ulike sosiale medier. Disse beskrives i dette kapittelet.

Ved bruk av pluginsene vil nettleseren din etablere en direkte forbindelse til serverne til det respektive sosiale nettverk. Herved oppnår den aktuelle leverandøren informasjonen om at nettleseren din har vært på den tilsvarende siden av vårt nettbaserte tilbud, selv om du ikke har en brukerkonto hos leverandøren eller ikke er logget inn hos leverandøren. Loggfiler (inkludert IP-adressen) overføres direkte fra nettleseren din til en server av den aktuelle leverandøren der de lagres om nødvendig. Hovedkontoret til leverandøren eller hans/hennes server kan være lokalisert utenfor EU eller EØS (f.eks. I USA).

Pluginsene er frittstående utvidelser fra de som leverer sosiale medier. Derfor kan vi ikke påvirke hvilke opplysninger de samler inn og lagrer.

Formålet med og omfanget av samlingen, videre behandling av dataene i det sosiale nettverket, samt dine tilhørende rettigheter og innstillingsalternativer for beskyttelse av din private sfære, kan hentes fra personvernnotatene til det respektive sosiale nettverk.

Hvis du ikke ønsker at leverandører av sosiale medier skal kunne motta, og eventuelt lagre eller bruke opplysninger, må du ikke bruke pluginsene.

7.1 · Sosiale plugins med 2-klikks løsning

Med en såkalt 2-klikk-løsning, beskytter vi deg mot at dine besøk på våre nettsteder er registrert og evaluert av sosiale nettverkstjenester som standard. Når du åpner en side for vårt internettilbud, som inneholder slike plugins, deaktiveres de først. Pluginene aktiveres ikke før du klikker på den medfølgende knappen.

7.2 · Facebook-plugins

Facebook kommer fra www.facebook.com og leveres av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, samt fra www.facebook.de, som leveres av Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland. Du finner en oversikt over Facebooks plugins og hvordan de ser ut her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_EN. Her kan du lese mer om Facebooks personvern: http://www.facebook.com/policy.

7.3 · Twitter-plugins

Twitter drives av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Du finner en oversikt over Twitters plugins og hvordan de ser ut her: https://developer.twitter.com/; Her kan du lese mer om Twitters personvern: https://twitter.com/de/privacy.

7.4 · LinkedIn-plugins

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA ("Twitter"). En liste over LinkedIn-plugins og deres utseende finner du her: https://developer.linkedin.com/plugins; Informasjon om databeskyttelse på LInkedIn her:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

8. YouTube

Våre nettbaserte tjenester bruker videoplattformen YouTube, som drives av: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA (“YouTube”). YouTube er en plattform som tillater avspilling av lyd- og videofiler.

Hvis du åpner en aktuell side i våre nettbaserte tjenester, overføres opplysningene også til YouTube slik at video- eller lydfilen kan overføres og spilles. I prosessen overføres data også til YouTube som ansvarlig organ. Vi er ikke ansvarlige for hvordan YouTube behandler personlig informasjon.

Ytterligere informasjon om omfanget og formålet med de innsamlede dataene, viderebehandling og bruk av dataene dine fra YouTube, om dine rettigheter og dine valgbare databeskyttelsesinnstillinger, finnes i YouTubes retningslinjer for personvern.

 

9. Eksterne lenker

Vårt online tilbud kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder - til leverandører som ikke er tilknyttet oss. Etter at du har klikket på linken, har vi ikke lenger innflytelse på innsamling, behandling og bruk av personopplysninger som overføres til tredjeparter etter at du har klikket på linken (for eksempel IP-adressen eller nettadressen til nettstedet der linken er plassert), da vår kontroll over oppførselen til tredjeparter blir så naturlig tilbaketrukket. Vi påtar oss intet ansvar for behandling av denne typen personopplysninger av tredjepart.

 

10. Sikkerhet

Våre ansatte og våre delegerte tjenesteleverandører er forpliktet til å opprettholde hemmelighold og å overholde regelverket i gjeldende personvernlover.

Vi tar alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre en passende beskyttelsesstandard og å beskytte dine data som administreres av oss, spesielt fra risikoen for utilsiktet eller ulovlig destruksjon, manipulering, tap, endring eller uautorisert avsløring eller uautorisert tilgang. Våre sikkerhetstiltak blir kontinuerlig forbedret i henhold til den teknologiske utviklingen.

 

11. Brukerens rettigheter

Hvis du ønsker å benytte deg av rettighetene dine, kan du bruke kontaktinformasjonen som du finner under Kontakt. ( Se nr. 2) Når du gjør det, må du sørge for å identifisere deg.

11.1 · Rett til informasjon og tilgang

Du har rett til å motta informasjon fra oss om behandling av dataene dine. For dette formål kan du håndheve en rett til informasjon i forhold til den personlige informasjonen vi behandler fra deg.

11.2 · Rett til korrigering og sletting:

Du har rett til å be om at vi retter unøyaktige personopplysninger om deg uten ugrunnet opphold. Med hensyn til formålet med behandlingen har du rett til å be om at vi kompletterer ufullstendige opplysninger, inkludert å sende oss en utfyllende oversikt.

Dette gjelder ikke for opplysninger som er nødvendige i forbindelse med regnskap eller som er underlagt en lovbestemt lagringsperiode. Hvis det ikke er nødvendig med tilgang til slike opplysninger, vil behandlingen begrenses (se følgende).

11.3 · Begrensning av behandlingen:

Du kan kreve fra oss - så langt de juridiske forutsetningene er oppfylt - at vi begrenser behandlingen av dataene dine.

11.4 · Dataportabilitet:

Du har videre rett til å motta data som du har stilt til vår disposisjon, overført i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, eller, hvis det er teknisk gjennomførbart, at de overføres til en tredjepart.

11.5 · Rett til innvendinger

11.5.1 · Motsette seg direkte markedsføring:

Du kan også når som helst motsette deg at personopplysningene dine behandles i forbindelse med direkte markedsføring. Av organisatoriske årsaker kan det være en overlapping mellom din beskjed om at du motsetter deg dette, og hvordan opplysningene dine brukes hvis kampanjen allerede kjører.

11.5.2 · Innvendinger mot databehandling basert på det juridiske grunnlaget for "legitim interesse"

I tillegg har du rett til når som helst å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger, for så vidt dette er basert på "legitim interesse". Vi vil deretter avslutte behandlingen av dataene dine, med mindre vi viser overbevisende legitime grunner i henhold til lovkrav som tilsidesetter dine rettigheter.

11.6 · Tilbaketrekking av samtykke

I tilfelle du har gitt oss samtykke til behandlingen av dataene dine, kan du når som helst tilbakekalle dette samtykket med virkning for fremtiden. Retten til å behandle dataene dine inntil tilbakekalling skjer, blir ikke berørt.

11.7 · Rett til å klage til tilsynsmyndighet

Du har rett til å sende inn en klage til en personvernmyndighet. I dette øyemed kan du henvende deg til personvernmyndigheten på ditt bosted eller i din delstat/fylke eller til personvernmyndigheten som er ansvarlig for oss. Dette er:

Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum.
0105 Oslo

Telefon: 22 39 69 00
E-post: postkasse@datatilsynet.no

https://www.datatilsynet.no/

 

12. Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre våre forholdsregler knyttet til sikkerhet og datavern når det kreves av hensyn til den tekniske utviklingen. I slike tilfeller vil vi endre personvernerklæringen tilsvarende.
Du må derfor følge med på versjonsnummeret for personvernerklæringen, siden det vil endres.

 

13. Kontakt

Hvis du vil kontakte oss, se mer i ”Controller” – avsnit 2.

For å benytte deg av dine rettigheter, for å varsle om brudd på personvern og for å komme med forslag eller klage på behandling av personopplysningene dine, benytt denne linken:
https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection.

For å komme med forslag eller klage på behandling av personopplysningene dine anbefaler vi at du kontakter vår konsernansvarlig for personvern:

Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
TYSKLAND

eller

mail til: DPO@bosch.com


Date of last revision: 09.09.2020