Hvorfor Bosch

Oppdag nye veivalg

Dine veivalg vil kanskje forandre seg - vi vil forbli ved din side.

Oppdag nye veivalg

Har du noen gang vært på en reise som åpnet en helt ny verden for deg? Som virkelig inspirerte deg og som viste deg at en forandring av omgivelsene kan åpne deg opp for å skape nye ideer?

Hvorfor ikke få helt nye perspektiver og ny innsikt? For eksempel med et skift fra controlling til forskning eller HR. Eller med en overgang fra stilling med en prosjektbane til en lederkarriere. Eller hva med å jobbe i utlandet hos et av våre 440 datterselskaper og regionale selskaper som representerer Bosch i rundt 60 land i hele verden? Utviklingspotensialet ditt er ubegrenset. Hvis du føler for å fordype eller utvide erfaringene dine, eller oppdage nye arbeidsområder, funksjoner eller steder - bare fortell oss om det og la oss få det til å skje.

Hvorfor ikke få helt nye perspektiver og ny innsikt? For eksempel med et skift fra controlling til forskning eller HR. Eller med en overgang fra stilling med en prosjektbane til en lederkarriere. Eller hva med å jobbe i utlandet hos et av våre 440 datterselskaper og regionale selskaper som representerer Bosch i rundt 60 land i hele verden? Utviklingspotensialet ditt er ubegrenset. Hvis du føler for å fordype eller utvide erfaringene dine, eller oppdage nye arbeidsområder, funksjoner eller steder - bare fortell oss om det og la oss få det til å skje.

Oppdag nye veivalg

200 millioner euro

er det Bosch investerer årlig i videreopplæring og i medarbeidernes talenter.

Personlig vekst

Verden slutter aldri å bevege seg. Vi gjør deg klar for morgendagens utfordringer og gir deg frihet til å utvikle dine evner og personlige styrker.

Skap karrieren din

Siden du ønsker å sette dine egne individuelle karrieremål, gir vi deg en rekke verktøy for å veilede og støtte deg. Vi diskuterer utviklingen din regelmessig og planlegger mot fremtiden - for eksempel under mål- og resultatdialogen, karriere- og utviklingsdialogen eller talent- og medarbeidervurderingen.

Hvis du imponerer oss med kompetansen, personligheten og engasjementet ditt, kan du bane vei for en spesialistkarriere eller påta deg ansvar i serie- eller prosjektsammenheng. Det er din ekspertise, engasjement og erfaringer som gjør teknologien “Invented for life” og skaper entusiasme hos kundene våre.

Skap ditt eget personlige karriereveikart. Benytt deg av de mange mulighetene som Bosch har å tilby.

Planlegg karrieren din med oss

Mål- og resultatdialog

Mål- og resultatdialog

Mål- og resultatdialog

En gang i året vil du gjennomgå oppgaver og prosjekter med lederen din, diskutere oppnådde mål og sette mål for det kommende året. Du får tilbakemelding på resultatene og styrkene dine.

I målavtalen vil du snakke om dine neste mål og identifisere aktiviteter som hjelper deg med å nå disse målene. Hvis målene forandrer seg før slutten av året kan du naturligvis diskutere disse i løpet av året.

Mål- og resultatdialog
Karriere- og utviklingsdialog

Karriere- og utviklingsdialog

Karriere- og utviklingsdialog

Under karriere- og utviklingsdialogen beskriver du målene dine for de neste tre årene og diskuterer med de andre deltakerne hvordan disse kan nås. Diskusjonen skal bidra til avstemming mellom dine egne mål og egenvurdering med forventninger fra lederen din og HR forretningspartner. Ved at dere sammen reflekterer over mål, styrker og muligheter for karriereutvikling, identifiserer dere spesifikke muligheter og passende aktiviteter.

Karriere- og utviklingsdialog
Kompetanseledelse

Kompetanseledelse

Kompetanseledelse

Kompetanseledelse er vår systematisk administrerte prosess for å identifisere og utvikle profesjonelle og metodologiske kompetanser og å sikre at nødvendig kompetanse er tilgjengelig på rett sted til rett tid. Lederen din bestemmer hvilke kompetanser som skal utvikles i din organisasjonsenhet.

Kompetanseledelse
Talent- og medarbeidervurdering

Talent- og medarbeidervurdering

Talent- og medarbeidervurdering

Talent- og medarbeidervurderingen holdes årlig sammen med lederen din og HR forretningspartner. I denne vurderingen vil personlige og profesjonelle utviklingspotensial, mål og aktiviteter bli evaluert. På denne måten sikrer vi at vi gjør vårt beste for å oppfylle behovene til våre spesialister og ledere og gir muligheter for ytterligere profesjonell utvikling til Boschs medarbeidere.

Talent- og medarbeidervurdering

Del på: