Hvorfor Bosch

Vær deg selv

Din individualitet gjør oss spesielle. Berik oss med din unike personlighet.

Vær deg selv

Har du opplevd situasjoner når du snakker med en annen person om et emne, og personen har et helt annert syn enn deg? Når denne personen plutselig gir deg en klarhet om emnet som du aldri hadde tenkt på før?

Med vårt mål om å forbedre livet for alle, leter vi etter medarbeidere som besitter en lang rekke egenskaper, kulturer og ekspertise og som tar med seg sine egne måter å tenke på til jobben.

Dette skaper en atmosfære som er meget inspirerende og produktiv - én av årsakene til at vi ser mangfold som en stor fordel for selskapet. Ved å berike oss med din individualitet, kan du tilføye en viktig del til vår allsidige kultur og hjelpe oss å koble sammen nye ideer og teknologier.

Vi deler våre kunnskaper og personlige opplevelser i et verdensomspennende nettverk slik at alle har fordelen av å se ting fra forskjellige perspektiver. For å sørge for at vi bevarer dette viktige mangfoldet i selskapet, er det dypt forankret i vår bedriftstrategi og våre kjerneverdier.

Vær deg selv
Mer enn

150 nasjonaliteter

kvinner og menn i forskjellige aldre med forskjellige ferdigheter jobber for Bosch.

Mangfold er vår fordel

Mangfold er vår fordel

Mangfold er en sentral pilar i Bosch' kommersielle suksess fordi det legger forholdene til rette for innovasjon.

Del på: