Hvorfor Bosch

Gjøre som man sier

Uansett hvor du er, er lagånden vår alltid med deg.

Gjøre som man sier

Se for deg at du løper maraton, sliter med pusten, og plutselig ser du mennesker langs løypa som heier på deg. Det øyeblikket når du får total energi og føler at du bare kan løpe og løpe.

Hos Bosch leverer vi med en veldig sterk lagånd hver dag. Vår distinktive bedriftskultur er et felles bånd som knytter sammen medarbeiderne i hele verden og som fostrer gjensidig støtte. I vårt daglige arbeid oppfordrer vi oss selv til å styrke dette båndet ytterligere , noe som hjelper oss med å utvikle innovative løsninger sammen.

Med lagånden viderefører vi arven etter selskapets grunnlegger. Da Robert Bosch grunnla selskapet for mer enn 130 år siden, etablerte han en kultur basert på verdier som gjensidig respekt, rettferdighet, åpenhet, tillit, ansvar samt fokus på fremtiden og resultater. Vi er stolte over å være del av denne kulturen. En kultur du fortsatt føler i alle deler av selskapet.

Gjøre som man sier

80 %

av alle medarbeidere er stolte over å være del av Bosch

Våre verdier - hva vi bygger på

Verdiene våre gjenspeiler måten vi driver virksomheten på. Vår profesjonelle etikk når vi møter forretningspartnere, investorer, medarbeidere og samfunnet.

Fremtids- og resultatorientering

Våre handlinger har fokus på resultater. Det gir oss mulighet til å sikre vår fremtid. Det skaper også en sunn basis for virksomhetens og stiftelsens sosiale initiativer.

Ansvarlighet og bæredyktighet

Vi handler med omtanke og ansvarlighet til det beste for samfunnet og miljøet.

Initiativ og konsekvens

Vi handler på eget initiativ, tar ansvar som entreprenør og jobber målrettet.

Åpenhet og tillit

Vi kommuniserer viktige saker i selskaper til rett tid og på en åpen måte. Dette er det beste grunnlaget for et forhold basert på tillit.

Rettferdighet

Vi gir våre kollegaer og forretningspartnere en rettferdig behandling og ser dette som hjørnesteinen i vår virksomhetssuksess.

Pålitelighet, troverdighet og legalitet

Vi lover kun det vi kan holde, betrakter avtaler som bindende, respekterer og overholder lovgivningen i alle våre forretningstransaksjoner.

Mangfoldighet

Vi setter pris på og oppmuntrer til mangfoldighet pga. den berikelse det gir, og ser det som absolutt nødvendig for vår suksess

Logoen "We are Bosch" når Bosch bryter jord i Yakeshi, Kina.

We are Bosch

Vår mission forklarer hva som driver oss, hva vi har felles og hva vi står for. Vi ønsker å etterlate et varig spor i verden - oppnådd av et unikt og utmerket team.

Del på: