Hvorfor Bosch

Gi det videre

Vi elsker bedriften og miljøet. La oss bevare begge for fremtidige generasjoner.

Gi det videre

Føler du noen ganger at du gjerne skulle hatt et sosialt engasjement, men ikke finner tid på grunn av jobben?

Hos oss kan du jobbe for en varig forretningssuksess og støtte lokale prosjekter samtidig. Vår aksjonærstruktur danner grunnlaget for vår økonomiske styrke og uavhengighet. Robert Bosch-stiftelsen, en veldedig organisasjon, eier 92 prosent av selskapets akser. Etterkommerne etter Robert Bosch eier syv prosent og selskapet har den siste prosenten. Denne strukturen sikrer at selskapets uavhengighet ikke kan trues. Dermed kan vi også fokusere langsiktig, en strategi som har sikret suksess i mer enn 130 år.

Takket være Roberts Bosch' stiftelse går en del av overskuddet til saker som fremmer sosialt velvære. Vi støtter sosiale prosjekter og organisasjoner. Samtidig håndterer vi dagens økologiske utfordringer fortløpende. Klima- og ressursbevaring er sentrale deler av hverdagen vår.

I tillegg til vårt sosiale engasjement, jobber vi også fremtidsrettet og forbedrer kontinuerlig oss selv, våre produkter og teknologier. Vi holder prosessene smidige og bevarer et nært forhold til våre kunder og distributører og vi streber etter å beskytte miljøet i alt vi gjør, fra utvikling til produksjon og leveranser.

Gi det videre

Aktivitetsområder

For å oppnå en balanse mellom økonomiske, økologiske og sosiale anliggender, fokuserer Bosch på fire aktivitetsområder relatert til bærekraft.

Solvarmesystem

Miljø

Miljø

Med årlige mål og systematisk miljøledelse reduserer vi forbruket av ressurser og produserer mindre avfall rundt om i verden. Når det gjelder revisjoner og "Bosch Code of Business Conduct", involverer vi også leverandørene våre.

Solvarmesystem
Mann i en fabrikk som ser på et nettbrett

Produkter

Produkter

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre material- og energieffektiviteten for produktene våre, og investerer konstant i forskning og utvikling av bærekraftige produkter.

Mann i en fabrikk som ser på et nettbrett
Arbeidsmiljø i Renningen, Tyskland

Medarbeidere

Medarbeidere

Vi fremmer en bedriftskultur basert på respekt for medarbeiderne. Det lar dem nå sitt fulle potensiale, uavhengig av bakgrunn, alder eller kjønn. Vårt mangfoldsinitiativ er en viktig hjørnestein i HR-retningslinjene våre. Vi legger også stor vekt på sikkerhet og helse.

Arbeidsmiljø i Renningen, Tyskland
Tre personer står rundt et bord

Samfunn

Samfunn

Vårt samfunnsengasjement er del av bærekraftstrategien vår. Vi konsentrerer aktivitetene våre hovedsakelig på utdannelse i regioner i nærheten av lokalene våre: Fra å støtte kommende vitenskapsmenn til langsiktig støtte til utdanningsprosjekter i vanskeligstilte regioner eller nabolag.

Tre personer står rundt et bord

Del på: