Databeskyttelse

Databeskyttelsespolitik hos Robert Bosch AS

Robert Bosch AS, (heretter „Bosch“ eller "vi" eller "oss") gleder seg over ditt besøk på våre nettsider og mobilapplikasjoner (samlet også kalt "online-tilbud") og over din interesse for vår bedrift og våre produkter.

 

1. Bosch respekterer din personlige sfære

Det er svært viktig for oss å garantere beskyttelsen av din private sfære ved behandlingen av personlige data og sikre alle forretningsdata. Dette tar vi hensyn til i våre forretningsprosesser. Vi behandler de personlige dataene som innhentes når du besøker våre online-tilbud, fortrolig og kun i overenstemmelse med lovbestemmelsene.

Personvern og datasikkerhet er del av vår bedriftspolitikk.

 

2. Ansvarlig og kontakt

Den ansvarlige instansen for behandling av dine data er:

Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen

Telefon: +47 64 87 89 00
E-post: firmapost2@no.bosch.com

For å benytte deg av dine rettigheter, for å varsle om brudd på personvern og for å komme med forslag eller klage på behandling av personopplysningene dine, benytt denne linken: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

For å komme med forslag eller klage på behandling av personopplysningene dine anbefaler vi at du kontakter vår konsernansvarlig for personvern:

Officer for Data Protection
Information security and data protection Bosch Group
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY

Or

Mail to: DPO@bosch.com

 

3. Innhenting, behandling og bruk av persondata

3.1 · Behandlede datakategorier

Kommunikasjonsdata (f.eks. navn, telefon, e-post, adresse, IP-adresse)

3.2 · Behandlingsprinsipper

Persondata er alle opplysninger som gjelder en identifisert eller identifiserbar fysisk person, altså f.eks. navn, adresser, telefonnumre, eller e-postadresser, som uttrykker en persons identitet.

Vi innhenter, behandler og bruker persondata bare når det foreligger et rettslig grunnlag for dette f.eks. i rammen av en registrering, eller når du gir oss ditt samtykke til dette.

3.3 Formål med databehandlingen og rettslige grunnlag

Vi og tjenesteleverandørene som arbeider for oss, behandler dine persondata med følgende formål:

3.3.1 · Klargjøring av dette online-tilbudet

 • Rettslig grunnlag: Berettiget interesse fra vår side for direkte markedsføring så lenge dette skjer i samsvar med retningslinjene innen datavern og konkurranserett.

3.3.2 · Som svar på henvendelser innen rammen av en kontaktformular

 • Rettslig grunnlag: Overveiende, berettiget interesse for direkte markedsføring fra vår side og i forbedring av våre produkter og tjenester, så lenge dette skjer i samsvar med retningslinjene innen datavern og konkurranserett.

3.3.3 · For registrering av feil og av sikkerhetsgrunner

 • Rettslige grunnlag: Oppfyllelse av våre rettslige forpliktelser innen datasikkerhet og berettiget interesse for korrigering av feil og sikkerheten til våre tilbud.

3.3.4 · Egenreklame og ekstern reklame samt markedsforskning og rekkeviddemåling i det lovmessig tillatte omfanget eller samtykkebasert

 • Rettslig grunnlag: Samtykke/berettiget interesse fra vår side for direkte markedsføring så lenge dette skjer i samsvar med retningslinjene innen datavern og konkurranserett.

3.3.5 · Opprettholdelse og beskyttelse av våre rettigheter

 • Rettslig grunnlag: Berettiget interesse fra vår side for realisering og beskyttelse av våre rettigheter.

3.4 · Loggfiler

Ved hver bruk av Internett blir det automatisk overført bestemte opplysninger fra nettleseren som vi lagrer i såkalte loggfiler.

Vi lagrer disse filene en kort tid, og sletter dem deretter, for å kunne registrere eventuelle feil og av sikkerhetsgrunner (f.eks. for å belyse forsøk på angrep) for et kort tidsrom. Loggfiler som må oppbevares videre av bevisgrunner, unntas fra slettingen inntil den avsluttende avklaringen av hver hendelse og kan videreformidles til etterforskningsmyndighetene i hvert enkelt tilfelle.

Logfiler er (uten eller uten fullstendig IP-adresse) under forutsetningene i avsnitt 3.3.4 "Vår egen og tredjepartsannonsering samt markedsundersøkelser og målinger i samsvar med lovlig tillatelse og resp. samtykke-basert "også brukt for analytiske formål

Især lagres følgende opplysninger i loggfilene:

 • IP-adresse (Internett-protokolladresse) til IT enheten som gir tilgang til online-tilbudet;
 • Internett-adresse til nettstedet som online-tilbudet ble aktivert fra (såkalt opprinnelses- eller referrer-URL);
 • Navn på tjenesteleverandøren som gir tilgang til online-tilbudet;
 • Navn på de innhentede filene eller opplysningene;
 • Dato og klokkeslett og varighet for innhentingen;
 • Overført datamengde;
 • Operativsystem og opplysninger om anvendt nettleser, inkludert installerte tilleggsmoduler (f.eks. for flash player);
 • http-status-kode (f.eks. "forespørsel lyktes" eller "etterlyst fil")

3.5 · Videreformidling av data

3.5.1 · Videreformidling av data til andre ansvarlige instanser

Vi meddeler prinsipielt sett bare dine persondata til andre ansvarlige instanser hvis dette er nødvendig for å oppfylle kontrakten og vi eller en tredjepart har en berettiget interesse for videreformidling eller dersom vi har fått ditt samtykke til dette.

Du finner detaljer om de rettslige grunnlagene i avsnittet Formål med databehandlingen og rettslige grunnlag (se 3.3).

Tredjeparter kan også være andre selskaper i Bosch-konsernet. Dersom dataene overføres til tredjepersoner på grunnlag av en berettiget interesse, blir dette forklart i disse personvernmerknadene.

I tillegg kan dataene overføres til andre ansvarlige instanser dersom vi er forpliktet til dette på grunn av lovbestemmelser eller rettslige eller andre offentlige ordninger.

3.5.2 · Overføring av data til tjenesteleverandører

Vi gir eksterne tjenesteleverandører i oppdrag å utføre tjenester innen salg og markedsføring, programmering, datahosting og hotlineservice.

Vi har omhyggelig valgt ut disse tjenesteleverandørene, og kontrollerer dem regelmessig, særlig med tanke på omhu i databehandlingen og sikring av dataene de har lagret. Vi forplikter samtlige tjenesteleverandører på å holde dataene fortrolige og oppfylle lovens bestemmelser. Tjenesteleverandører kan også være andre selskaper i Bosch-konsernet.

3.5.3 · Levering til mottakere utenfor EØS

Vi kan også sende personopplysninger til mottakere som har sitt hjem utenfor EØS i såkalte tredjelande. I dette tilfellet, før overføring, sikrer vi at det er enten et rimelig grad av databeskyttelse for mottakeren (f.eks. på grunnlag av en beslutning om beskyttelsesnivået for EU-kommisjonen for det aktuelle landet eller en avtale om såkalt EU- standard kontraktsavsetninger i Den europeiske union med mottakeren) eller ditt samtykke til offentliggjøring.

Du kan be om en liste av mottakere i tredjeland og en kopi av de spesifikke avtalte reglene for å sikre et rimelig databeskyttelsesnivå. For å gjøre dette, bruk informasjonen i avsnittet: Ansvarlig og kontakt (se nr. 2).

3.6 · Varighet av lagring; retensjonsperioder

Vi lagrer opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å kunne levere våre nettbaserte tjenester og tjenestene som er koblet til dem, eller så lenge vi har berettiget interesse i å lagre opplysningene (for eksempel etter oppfyllelse av en kontrakt, kunne vi fortsatt ha en berettiget interesse for markedsføring ved bruk av posten).

I alle andre tilfeller sletter vi dine personlige data med unntak av data som vi må holde for å overholde lovbestemte forpliktelser (f.eks. på grunn av oppbevaringsperioder for skatte- og handelsregler, må vi ha dokumenter som avtaler og fakturaer tilgjengelig for en viss periode).

 

4. Bruk av informasjonskapsler

I sammenheng med vår onlinetjeneste kan cookies og sporingsmekanismer bli brukt. Informasjonskapsler er små tekstfiler som kan lagres på enheten din når du besøker vår onlinetjeneste. Sporing er mulig ved hjelp av ulike teknologier. Spesielt behandler vi informasjon ved hjelp av pikselteknologi og / eller under loggfilanalyse.

4.1 · Kategorier

Vi skiller mellom informasjonskapser som er obligatorisk påkrevd for de tekniske funksjonene til onlinetjenesten og slike informasjonskapser og sporingsmekanismer som ikke nødvendigvis kreves for den tekniske funksjonen til onlinetjenesten.

Det er generelt mulig å bruke onlinetjenesten uten informasjonskapser som tjener ikke-tekniske formål.

4.1.1. · Helt nødvendige informasjonskapsler

Ved helt nødvendige informasjonskapsler mener vi informasjonskapser uten at de tekniske tilbudene i onlinetjenesten ikke kan sikres. Disse inkluderer f.eks. informasjonskapsler som lagrer data for å sikre jevn gjengivelse av video- eller lydopptak.

Slike informasjonskapsler blir slettet når du forlater nettstedet.

4.1.2 · Teknisk unødvendig informasjonskapsler og sporingsmekanismer

Vi bruker bare disse informasjonskapslene og sporingsmekanismer når du har gitt oss ditt samtykke til det enkelte tilfelle på forhånd.

4.2 · Markedsføringskapsler og sporingsmekanismer

Ved å bruke markedsføringskapsler og sporingsmekanismer kan vi gi deg en bedre brukeropplevelse og individuelle tilbud.

4.2.1. · Statistikk

Ved å bruke statistiske verktøy måler vi f.eks. antallet av sidevisninger.

4.2.2. · Social plugins

Noen av sidene i vår online tjeneste involverer innhold og tjenester fra andre tilbydere (for eksempel Facebook, Twitter) som også kan bruke informasjonskapsler og aktive moduler. For mer informasjon om sosiale plugins, vennligst se avsnittet "Sosiale plugins" (se nr. 7).

4.3. · Oversikt over markedsføringsverktøy og de informasjonskapsler vi bruker

Du finner en oversikt over markedsføringsverktøyene og informasjonskapslene vi bruker i denne delen.

Informajonskapser navn: bosch-privacy-settings-v2
Lagringstid:
Denne informasjonskapselen vil bli lagret i maksimalt 12 måneder eller til du tilbakekaller samtykket til bruk av informasjonskapsler.
Funksjon:
Husker ditt samtykke til bruk av informasjonskapsler for denne nettsiden.

Informajonskapser navn: privacy-social
Lagringstid:
Denne informasjonskapselen lagres i maks. 60 dager. eller til du endrer innstillingene for informasjonskapsel.
Funksjon:
Husker dine sosiale medier innstillinger.

Informajonskapser navn: geoservice
Lagringstid:
Denne informasjonskapselen vil bli lagret i maksimalt 10 dager. eller til du endrer innstillingene for informasjonskapsel.
Funksjon:
Husker ditt valg av region og land.

Navn: WebTrends
Leverandør: WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland Oregon 97206, USA

 • Informajonskapser navn: ACOOKIE
  Lagringstid:
  Denne informasjonskapselen lagres i 731 dager maks. eller til du endrer innstillingene for informasjonskapsel.
  Funksjon:
  Anonymisering av brukerdata.
  Denne informasjonskapselen er angitt av statistikkserveren (statse.webtrendslive.com) som drives av Webtrends i USA.
 • Informajonskapser navn: WT_FPC
  Lagringstid:
  Denne informasjonskapselen lagres for maks. 12 måneder eller til du endrer innstillingene for informasjonskapsel.
  Funksjon:
  Anonymisering av brukerdata.
 • Informajonskapser navn: e_c_s
  Lagringstid:
  Session-informasjonskapsler eksisterer bare under besøket av nettstedet vårt. Besøket avsluttes når nettleservinduet eller nettleseren er stengt.
  Funksjon:
  Denne informasjonskapselen inneholder informasjon om bruken av nettstedet ditt, f.eks. referrer, besøkt første side. Informasjonen sendes anonymisert til statistikkserveren (statse.webtrendslive.com) som drives av Webtrends i USA.
 • Informajonskapser navn: e_c_l
  Lagringstid:
  Denne informasjonskapselen lagres i maksimalt 12 måneder eller til du endrer innstillingene for informasjonskapsel.
  Funksjon:
  Informasjonskapselen inneholder informasjon om bruken av denne nettsiden. I statistikkinnstillingen blir de lagret i informasjonskapselen og oppdatert under gjentatte besøk. Informasjonen sendes anonymisert til statistikkserveren (statse.webtrendslive.com) som drives av Webtrends i USA.

4.4. · Administrasjon av informasjonskapsler og sporingsmekanismer

Du kan administrere innstillingene for informasjonskapsler og sporingsmekanismer i nettleseren og/ eller våre personverninnstillinger.

Merk: Innstillingene du har laget refererer bare til nettleseren som brukes i hvert tilfelle.

4.4.1. · Deaktiverer alle informasjonskapsler

Hvis du vil deaktivere alle informasjonskapsler, må du deaktivere informasjonskapsler i nettleserinnstillingene dine. Vær oppmerksom på at dette kan påvirke funksjonaliteten til nettstedet.

4.4.2 · Håndtering av dine innstillinger med hensyn til informasjonskapsler og sporingsmekanismer som ikke er teknisk nødvendige.

Når du besøker våre nettsteder, blir du bedt om i et informasjonskapsellag, om du samtykker i bruken av eventuelle markedsføringskapsler eller sporingsmekanismer.

I våre personverninnstillinger kan du trekke samtykket med virkning for fremtiden eller gi samtykke til deg senere.

 

5. Google

5.1. · Google Maps

Denne siden bruker Maps Service fra Google Maps via en API. Leverandøren er Google LLC, 1600 Amfiteater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

For bruk av Google Maps-funksjoner, er det nødvendig å lagre din IP-adresse. Denne informasjonen overføres vanligvis til en server fra Google LLC i USA og er lagret der. Leverandøren av denne siden har ingen innflytelse på denne dataoverføringen.

Bruken av Google Maps er i interesse for en tiltalende presentasjon av våre online tilbud og en rask nedlasting av stedene som er oppført av oss på nettstedet. Dette representerer en overveiende legitim interesse fra vår side ift GDPR.

Vennligst se Googles personvernregler for mer informasjon om hvordan du administrerer brukerdata: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

5.2 · Google reCAPTCHA

I noen tilfeller bruker vi reCAPTCHA-tjenesten fra Google LLC-firmaet for å sikre riktig datasikkerhet for bruk av kontaktskjemaer. Dette tjener først og fremst til å skille mellom om det er inngått av en fysisk person eller bedrageri ved maskin eller automatisert behandling. Dette representerer en overveiende legitim interesse fra vår side i henhold til artikkel 6 nr. 1, opplyst. f GDPR. Tjenesten inkluderer å sende IP-adressen og, om nødvendig, andre data som kreves av Google for reCAPTCHA-tjenesten til Google. De forskjellige databeskyttelsesbestemmelsene i Google LLC gjelder for dette formålet.

Ytterligere informasjon om Googles personvernregler er tilgjengelig på: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

5.3 · Google-webfonter

Dette nettstedet bruker såkalte webfonter fra leverandøren Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA for konsekvent visning av skrifter. Når du åpner en side, laster nettleseren de nødvendige webtypene inn i nettleserens buffer for å vise tekster og fonter på riktig måte.

For dette formålet må nettleseren du bruker, koble til Googles servere. Dette informerer Google om at vårt nettsted ble åpnet gjennom din IP-adresse. Bruken av Google-nettskrifter er av interesse for en konsistent og tiltalende presentasjon av våre online tilbud. Dette representerer en overveiende legitim interesse fra vår side i henhold til artikkel 6 nr. 1, opplyst. f GDPR.

Datamaskinen din bruker en standard skrift hvis nettleseren din ikke støtter webfonter.

Mer informasjon om Goole nettsider - se https://developers.google.com/fonts/faq og Googles retningslinjer for databeskyttelse: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

6. Content Delivery Network of Akamai

For å optimalisere lesetidene på dette nettstedet bruker vi et "Content Delivery Network" (CDN), tilbys av Akamai Technologies, Inc., 150 Broadway, Cambridge, MA 02142, USA. Dette representerer en overordnet legitim interesse i samsvar med artikkel 6 nr. 1, lit. f GDPR.

Akamai Technologies, Inc. er sertifisert i henhold til Privacy Shield Agreement, som garanterer overholdelse av europeisk databeskyttelseslov.

De avvikende databeskyttelsesregler for Akamai Technologies, Inc. søke om dette formålet.

Tilleggsinformasjon om Akamai Technologies personvernpolicy. Inc. er tilgjengelig her https://www.akamai.com/de/de/privacy-policies/.

 

7. Sosiale plugins

I våre nettbaserte tjenester bruker vi såkalte sosiale plugins fra ulike sosiale medier. Disse beskrives i dette kapittelet.

Ved bruk av pluginene vil nettleseren din etablere en direkte forbindelse til serverne til det respektive sosiale nettverk. Herved oppnår den aktuelle leverandøren informasjonen om at nettleseren din har vært på den tilsvarende siden av vårt nettbaserte tilbud, selv om du ikke har en brukerkonto hos leverandøren eller ikke er logget inn hos leverandøren. Loggfiler (inkludert IP-adressen) overføres direkte fra nettleseren din til en server av den aktuelle leverandøren der de lagres om nødvendig. Hovedkontoret til leverandøren eller hans/hennes server kan være lokalisert utenfor EU eller EØS (f.eks. I USA).

Pluginene er frittstående utvidelser fra de som leverer sosiale medier. Derfor kan vi ikke påvirke hvilke opplysninger de samler inn og lagrer.

Formålet med og omfanget av samlingen, videre behandling av dataene i det sosiale nettverket, samt dine tilhørende rettigheter og innstillingsalternativer for beskyttelse av din private sfære, kan hentes fra personvernnotatene til det respektive sosiale nettverk.

Hvis du ikke ønsker at leverandører av sosiale medier skal kunne motta, og eventuelt lagre eller bruke opplysninger, må du ikke bruke pluginene.

7.1. · Sosiale plugins med 2-klikks løsning

Med en såkalt 2-klikk-løsning, beskytter vi deg mot at dine besøk på våre nettsteder er registrert og evaluert av sosiale nettverkstjenester som standard. Når du åpner en side av vårt internettilbud, som inneholder slike plugins, deaktiveres de først. Pluginene aktiveres ikke før du klikker på den medfølgende knappen.

7.2. · Facebook-plugins

Facebook kommer fra www.facebook.com og leveres av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, samt fra www.facebook.de, som leveres av Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland. Du finner en oversikt over Facebooks plugins og hvordan de ser ut her: http://developers.facebook.com/plugins. Her kan du lese mer om Facebooks personvern: http://www.facebook.com/policy.php.

7.3. · Twitter-plugins

Twitter drives av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Du finner en oversikt over Twitters plugins og hvordan de ser ut her: https://twitter.com/about/resources/buttons. Her kan du lese mer om Twitters personvern: https://twitter.com/privacy.

7.4. · Plugins fra LinkedIn

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA ("Twitter"). En liste over LinkedIn-plugins og deres utseende finner du her: https://developer.linkedin.com/plugins; Informasjon om databeskyttelse på LInkedIn her: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

8. YouTube

Våre nettbaserte tjenester bruker videoplattformen YouTube, som drives av: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA (“YouTube”). YouTube er en plattform som tillater avspilling av lyd- og videofiler.

Hvis du åpner en aktuell side i våre nettbaserte tjenester, overføres opplysningene også til YouTube slik at video- eller lydfilen kan overføres og spilles. I prosessen overføres data også til YouTube som ansvarlig organ. Vi er ikke ansvarlige for hvordan YouTube behandler personlig informasjon.

Ytterligere informasjon om omfanget og formålet med de innsamlede dataene, viderebehandling og bruk av dataene dine fra YouTube, om dine rettigheter og dine valgbare databeskyttelsesinnstillinger, finnes i YouTubes retningslinjer for personvern.

 

9. Eksterne lenker

Vårt online tilbud kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder - til leverandører som ikke er tilknyttet oss. Etter at du har klikket på linken, har vi ikke lenger innflytelse på innsamling, behandling og bruk av personopplysninger som overføres til tredjeparter etter at du har klikket på linken (for eksempel IP-adressen eller nettadressen til nettstedet der linken er er plassert), da vår kontroll over oppførselen til tredjeparter blir så naturlig tilbaketrukket. Vi påtar oss intet ansvar for behandling av denne typen personopplysninger av tredjepart.

 

10. Sikkerhet

Våre ansatte og våre delegerte tjenesteleverandører er forpliktet til å opprettholde hemmelighold og å overholde regelverket i gjeldende personvernlover.

Vi tar alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre en passende beskyttelsesstandard og å beskytte dine data som administreres av oss, spesielt fra risikoen for utilsiktet eller ulovlig destruksjon, manipulering, tap, endring eller uautorisert avsløring eller uautorisert tilgang. Våre sikkerhetstiltak blir kontinuerlig forbedret i henhold til den teknologiske utviklingen.

 

11. Brukerens rettigheter

Hvis du ønsker å benytte deg av rettighetene dine, kan du bruke kontaktinformasjonen som du finner under Kontakt. ( Se nr. 2) Når du gjør det, må du sørge for å identifisere deg.

11.1. · Rett til informasjon og tilgang:

Du har rett til å motta informasjon fra oss om behandling av dataene dine. For dette formål kan du håndheve en rett til informasjon i forhold til den personlige informasjonen vi behandler fra deg.

11.2 · Rett til korrigering og sletting:

Du har rett til å be om at vi retter unøyaktige personopplysninger om deg uten ugrunnet opphold.

Med hensyn til formålet med behandlingen har du rett til å be om at vi kompletterer ufullstendige opplysninger, inkludert å sende oss en utfyllende oversikt.

Dette gjelder ikke for opplysninger som er nødvendige i forbindelse med regnskap eller som er underlagt en lovbestemt lagringsperiode. Hvis det ikke er nødvendig med tilgang til slike opplysninger, vil behandlingen begrenses (se følgende).

11.3. · Begrensning av behandlingen:

Du kan kreve fra oss - så langt de juridiske forutsetningene er oppfylt - at vi begrenser behandlingen av dataene dine.

11.4. · Dataportabilitet:

Du har videre rett til å motta data som du har stilt til vår disposisjon, overført i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, eller, hvis det er teknisk gjennomførbart, at de overføres til en tredjepart.

11.5. · Rett til innvendinger

11.5.1 · Saksrelatert rett til innvendinger

I den grad vi forplikter oss til å behandle data på grunnlag av en overordnet begrunnet interesse, slik det er representert i denne personvernpolitik har du rett til å sende inn en innsigelse mot denne behandlingen når som helst av grunner som følge av din spesielle situasjon.

Vi vil da avbryte behandlingen av dataene dine, med mindre vi i henhold til lovbestemmelsene kan bevise at det er nødvendig å beskytte ytterligere behandling, noe som overveier dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis den videre behandlingen tjener påstanden, trener eller forsvare juridiske krav.

11.5.2 · Motsette seg direkte markedsføring:

Du kan også når som helst motsette deg at personopplysningene dine behandles i forbindelse med direkte markedsføring. Av organisatoriske årsaker kan det være en overlapping mellom din beskjed om at du motsetter deg dette, og hvordan opplysningene dine brukes hvis kampanjen allerede kjører.

11.6 · Rett til tilbaketrekking av samtykke

Hvis du har gitt vårt samtykke til å behandle dataene dine, kan du tilbakekalle det til fremtidige formål. Dette gjelder også tilbakekalling av samtykkeerklæringer gitt til oss før gyldigheten av GDPR, derfor før 25. mai 2018. Gyldigheten av å behandle dataene dine til tilbakekalling er ikke berørt.

11.7. · Rett til å klage til tilsynsmyndighet:

Du har rett til å sende inn en klage til en personvernmyndighet. I dette øyemed kan du henvende deg til personvernmyndigheten på ditt bosted eller i din delstat/fylke eller til personvernmyndigheten som er ansvarlig for oss. Dette er:

Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum.
0105 Oslo

Telefon: 22 39 69 00
E-post: postkasse@datatilsynet.no
https://www.datatilsynet.no/

 

12. Barn

Denne nettbaserte tjenesten skal ikke brukes av barn under 13 år.

 

13. Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre våre forholdsregler knyttet til sikkerhet og datavern når det kreves av hensyn til den tekniske utviklingen. I slike tilfeller vil vi endre personvernerklæringen tilsvarende.
Du må derfor følge med på versjonnummeret for personvernerklæringen, siden det vil endres.

Oppdatert versjon: 07.01.2019