Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48Icon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Icon--store-locator-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for funksjonalitet, bekvemmelighet og statistikk. Du kan endre denne innstillingen når som helst ved å klikke på "Endre innstillinger". Hvis du samtykker i bruk av informasjonskapsler, klikker du "Ja, jeg samtykker".

Bosch i Norge

Personvernerklæring

Personvernpolitik for Robert Bosch AS

Personvernerklæring

Robert Bosch AS (Heretter kallet "Bosch" eller "oss" eller "vi") ønsker deg velkommen til vårt nettsted og våre apper. Takk for din interesse for bedriften og produktene våre.

Ditt personvern er viktig for Bosch

Det er viktig for oss å ivareta ditt personvern når vi behandler personopplysninger, samt å ivareta sikkerheten for personopplysningene. Vi behandler personopplysninger som samles inn når du bruker nett-tjenestene våre. Opplysningene behandles konfidensielt og i samsvar med lovbestemte forskrifter.

Personvern og informasjonssikkerhet er en del av vår selskapspolicy.

Behandlingsansvarlig

Bosch er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine. Unntak beskrives i personvernerklæringen.

Vår kontaktinformasjon:

Robert Bosch AS
Postboks 474
Bedriftssenteret
1411 Kolbotn

Norge

Telefonnummer: +47 64 87 89 00

Innsamling, behandling og bruk av personopplysninger

Personopplysningskategorier som behandles

Følgende personopplysningskategorier behandles:

• Kontaktopplysninger (for eksempel navn, telefonnummer, e-postadresse, adresse og IP-adresse)
• Opplysninger om kontrakter (for eksempel kontraktsmessige forhold, kontraktsmessige interesser og produktinteresser)
• Kundehistorikk
• Opplysninger om regnskap og betalinger i forbindelse med kontrakt
• Opplysninger om planlegging og regulering
• Transaksjonsdata
• Informasjon fra tredjepart (for eksempel kredittvurderingsbyråer eller fra offentlige registre)

Prinsipper

Personopplysninger er all informasjon som kan knyttes til en identifisert person eller som kan brukes til å identifisere en person. Dette inkluderer blant annet navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, opplysninger fra kontrakter og opplysninger om regnskap og betalinger fra kontrakter.

Vi vil bare samle inn, behandle og bruke personopplysninger (inkludert IP-adresser) når det enten finnes berettiget interesse for det eller når du har gitt samtykke til behandling av personopplysninger for dette formålet, for eksempel ved å registrere deg.

Formål med behandling og berettigede interesser

Se dette kapittelet for informasjon om formål for behandling og tilhørende berettigede interesser.

(Rettslig grunnlag: Oppfyllelse av våre juridiske forpliktelser innenfor datasikkerhet, og berettiget interesse i å løse serviceforstyrrelser samt å beskytte våre tilbud).

- Beskytte of forsvare våre rettigheter.

(Rettslig grunnlag: Rettferdig interesse fra vår side for å sikre og forsvare våre rettigheter

Loggfiler

Hver gang du bruker internett, sender nettleseren din informasjon. Den lagrer vi i såkalte loggfiler.

Vi lagrer loggfilene i en kortere periode for å kunne avdekke tjenesteavbrudd og av sikkerhetsmessige årsaker (for eksempel for å kunne etterforske angrepsforsøk). Deretter slettes de.

Loggfiler som må lagres fordi de skal brukes som bevis, vil ikke bli slettet før hendelsen er løst. De kan også utleveres til myndigheter for videre etterforskning.

Loggfiler brukes også i forbindelse med analyser (uten IP-adresse eller uten fullstendig IP-adresse). Se også delen for nettanalyser.

I loggfiler lagres spesielt følgende informasjon:

  • IP-adresse («Internet Protocol address») til enheten som brukes for å få tilgang til den nettbaserte tjenesten.
  • Adressen til nettstedet som brukes for å få tilgang til den nettbaserte tjenesten («URL of origin» eller «referrer URL»).
  • Navnet på tjenesteleverandøren som ble brukt for å få tilgang til den nettbaserte tjenesten.
  • Navnet på filene eller informasjonen som ble brukt.
  • Dato, klokkeslett og varighet for bruk av dataene.
  • Mengden data som ble overført.
  • Operativsystem og informasjon om nettleseren som ble brukt, inkludert eventuelle tilleggsprogrammer (for eksempel Flash Player).
  • http-statuskode (for eksempel «Funnet» eller «Ikke funnet»).

Barn

Denne nettbaserte tjenesten skal ikke brukes av barn under 13 år.

Dataoverføring

Dataoverføring til andre behandlingsansvarlige

Personopplysningene dine overføres kun til andre behandlingsansvarlige hvis det er nødvendig for å kunne oppfylle kontraktsmessige forpliktelser, hvis vi eller tredjepart har berettiget interesse i dataoverføringen, eller hvis du har gitt ditt samtykke.

Tjenesteleverandører (generelt)

Vi bruker eksterne tjenesteleverandører til oppgaver som salg og markedsføring, håndtering av kontrakter, betalinger, programmering, netthotell og kundestøtte via telefon.

Vi har valgt tjenesteleverandørene med omhu, og vi kontrollerer dem regelmessig, spesielt med tanke på korrekt behandling og beskyttelse av opplysningene som de lagrer.

Alle tjenesteleverandører er underlagt taushetsplikt og må følge de juridiske bestemmelsene.

Tjenesteleverandører kan også være andre selskaper i Bosch-konsernet.

Lagringstid

Vi lagrer opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å kunne levere våre nettbaserte tjenester og tjenestene som er koblet til dem, eller så lenge vi har berettiget interesse i å lagre opplysningene.

Nettanalyser

Vi trenger statistisk informasjon om hvordan våre nettbaserte tjenester brukes for å kunne gjøre dem mer brukervennlige og for å gjennomføre målinger og markedsundersøkelser.

Til dette bruker vi nettanalyseverktøyene som beskrives i dette avsnittet.

Profilene som disse verktøyene oppretter ved hjelp av analytiske informasjonskapsler eller loggfiler, kombineres aldri med personopplysninger. Enten bruker ikke verktøyene IP-adresser, eller så bruker de IP-adresser som forkortes umiddelbart etter at de samles inn.

Leverandørene av verktøyene behandler kun data som databehandlere underlagt våre retningslinjer, aldri for sine egne formål.

Her finner du informasjon om hver leverandør og hvordan du kan motsette deg innsamling og behandling av personopplysninger i verktøyet.

For verktøy som bruker reservasjonskapsler er denne funksjonen knyttet til hver enkelt enhet eller nettleser. Hvis du bruker flere enheter eller nettlesere, må du velge innstillingen på hver enhet og i hver nettleser som du bruker.

I tillegg kan du unngå at det lages brukerprofiler ved å deaktivere all bruk av informasjonskapsler. Se Deaktivere og slette informasjonskapsler.

Sosiale plugins

I våre nettbaserte tjenester bruker vi såkalte sosiale plugins fra ulike sosiale medier. Disse beskrives i dette kapittelet.

Pluginene er frittstående utvidelser fra de som leverer sosiale medier. Derfor kan vi ikke påvirke hvilke opplysninger de samler inn og lagrer.

Hvis du ikke ønsker at leverandører av sosiale medier skal kunne motta, og eventuelt lagre eller bruke opplysninger, må du ikke bruke pluginene.

Facebook-plugins

Facebook kommer fra www.facebook.com og leveres av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, samt fra www.facebook.de, som leveres av Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland.

Du finner en oversikt over Facebooks plugins og hvordan de ser ut her: http://developers.facebook.com/plugins. Her kan du lese mer om Facebooks personvern: http://www.facebook.com/policy.php.

Twitter-plugins

Twitter drives av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Du finner en oversikt over Twitters plugins og hvordan de ser ut her: https://twitter.com/about/resources/buttons. Her kan du lese mer om Twitters personvern: https://twitter.com/privacy.

Google+-plugins

Google+ drives av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Du finner en oversikt over Googles plugins og hvordan de ser ut her: https://developers.google.com/+/plugins. Her kan du lese mer om Google+ sitt personvern: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

YouTube

Våre nettbaserte tjenester bruker videoplattformen YouTube. Hvis du åpner en aktuell side i våre nettbaserte tjenester, overføres opplysningene også til YouTube.

Vi er ikke ansvarlige for hvordan YouTube behandler personopplysninger.

Eksterne lenker

Våre nettbaserte tjenester kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder.

Vi tar ikke ansvar for hvordan tredjepart behandler personopplysninger.

Sikkerhet

Vi iverksetter alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sørge for et egnet sikkerhetsnivå.

Brukerens rettigheter

Hvis du ønsker å benytte deg av rettighetene dine, kan du bruke kontaktinformasjonen som du finner under Kontakt. Når du gjør det, må du sørge for å identifisere deg.

Rett til informasjon og tilgang:

Du har rett til å få vite om vi behandler personopplysninger om deg. Hvis vi gjør det, har du også rett til å få tilgang til personopplysningene dine.

Rett til korrigering og sletting:

Du har rett til å be om at vi retter unøyaktige personopplysninger om deg uten ugrunnet opphold.

Med hensyn til formålet med behandlingen har du rett til å be om at vi kompletterer ufullstendige opplysninger, inkludert å sende oss en utfyllende oversikt.


Dette gjelder ikke for opplysninger som er nødvendige i forbindelse med regnskap eller som er underlagt en lovbestemt lagringsperiode. Hvis det ikke er nødvendig med tilgang til slike opplysninger, vil behandlingen begrenses (se følgende).

Motsette seg behandling av personopplysninger:

Du har rett til å motsette deg vår behandling av personopplysningene dine.

Vi vil da avslutte behandlingen med mindre det finnes lovpålagte krav om videre behandling som ligger utenfor vår kontroll, rettigheter og frihet, eller i forbindelse med opprettelse, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.

Motsette seg direkte markedsføring:

Du kan også når som helst motsette deg at personopplysningene dine behandles i forbindelse med direkte markedsføring.

Av organisatoriske årsaker kan det være en overlapping mellom din beskjed om at du motsetter deg dette, og hvordan opplysningene dine brukes hvis kampanjen allerede kjører.

Motsette seg behandling av personopplysninger basert på det juridiske grunnlaget «berettigede interesser»:

I tillegg har du rett til å motsette deg behandling av personopplysningene dine hvis behandlingen er basert på det juridiske grunnlaget berettigede interesser.

Vi vil da avslutte behandlingen av personopplysningene dine, med mindre det finnes overbevisende berettigede interesser i samsvar med juridiske krav som overstyrer dine rettigheter.

Rett til å klage til tilsynsmyndighet:

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet. Du kan påklage vedtak til tilsynsmyndigheten som har ansvaret i ditt land, eller til tilsynsmyndigheten som har ansvaret for oss.

Dette er:

Datatilsynet
Postboks 8177 Dep.
0034 Oslo
Telefon: 22 39 69 00
E-post: postkasse@datatilsynet.no

Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre våre forholdsregler knyttet til sikkerhet og datavern når det kreves av hensyn til den tekniske utviklingen. I slike tilfeller vil vi endre personvernerklæringen tilsvarende.

Du må derfor følge med på versjonnummeret for personvernerklæringen, siden det vil endres.

Kontakt

Hvis du ønsker å kontakte oss, finner du kontaktinformasjon under «Behandlingsansvarlig».

For å benytte deg av dine rettigheter, for å varsle om brudd på personvern og for å komme med forslag eller klage på behandling av personopplysningene dine, anbefaler vi at du kontakter vår konsernansvarlig for personvern:

Hr. Matthias Goebel
Group Commissioner for Data Protection
Information Security and Privacy Bosch Group (C/ISP)
Robert Bosch AS
Kronenstrasse 20
70173 Stuttgart
TYSKLAND

Eller

mail to:Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com.

Gjelder fra: 23. mai 2018