Det kreves cookies for at alle funksjoner skal fungere på denne websiden. Aktiver cookies og oppdater browseren. Når en cookie er oppdatert vises en dialogboks.

Denne hjemmesiden benytter cookies til utførelse av funksjoner for å oppnå brukervennlighet, funksjonalitet og statistikk. Du kan når som helst endre denne innstillingen ved å klikke på »endre innstillinger«. Hvis du vil tillate bruk av cookies, skal du klikke på »Ja, jeg aksepterer«. Vår datasikkerhetspolitikk

 

Verdier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utforsk vår misjon

Våre verdier – det vi bygger på

Bosch har alltid vært en verdidrevet virksomhet. Mange av våre verdier kan spores tilbake til vår grunnlegger Robert Bosch, andre verdier har blitt endret eller oppstått i løpet av årene. Våre verdier gjenspeiler den måten vi driver vår forretning: Vår profesjonelle etikk i samarbeidet med våre samarbeidspartnere, investorer, medarbeidere og samfunnet.

 
En

Fremtids- og resultatorientering

Våre handlinger har fokus på resultater. Det gir oss mulighet til å sikre vår fremtid. Det skaper også en sunn basis for virksomhetens og stiftelsens sosiale initiativer.

To

Ansvarlighet og bæredyktighet

Vi handler ansvarlig i virksomhetens interesse og tar hensyn til de miljømessige konsekvenser av våre handlinger.

 
 
Tre

Initiativ og konsekvens

Vi handler på eget initiativ, tar ansvar som virksomhet og følger konsekvent våre mål.

Fire

Åpenhet og tillit

Vi kommuniserer viktige virksomhetsforhold åpent og i rett tid. Det er det beste grunnlaget for et forhold som bygger på tillit.

 
 
Fem

Rettferdighet

Vi gir våre kollegaer og forretningspartnere en rettferdig behandling og ser dette som hjørnesteinen i vår virksomhetssuksess.

Seks

Pålitelighet, troverdighet og legalitet

Vi lover kun det vi kan holde, betrakter avtaler som bindende, respekterer og overholder lovgivningen i alle våre forretningstransaksjoner.

 
 
Syv

Mangfoldighet

Vi setter pris på og oppmuntrer til mangfoldighet pga. den berikelse det gir, og ser det som absolutt nødvendig for vår suksess.