Det kreves cookies for at alle funksjoner skal fungere på denne websiden. Aktiver cookies og oppdater browseren. Når en cookie er oppdatert vises en dialogboks.

Denne hjemmesiden benytter cookies til utførelse av funksjoner for å oppnå brukervennlighet, funksjonalitet og statistikk. Du kan når som helst endre denne innstillingen ved å klikke på »endre innstillinger«. Hvis du vil tillate bruk av cookies, skal du klikke på »Ja, jeg aksepterer«. Vår datasikkerhetspolitikk

 

Compliance

Compliance

Compliance Kontakt


Robert Bosch AS
Compliance Officer
Berghagan 1
1405 Langhus

Overholdelse av juridiske krav

Som en del av våre Bosch verdier "Pålitelighet, troverdighet og legalitet," er vi forpliktet til ubetinget å følge den gjeldende lovgivningen. For å understreke betydningen av dette prinsippet har vi formulert vår holdning til lovgivningens krav og selskapets interne regelverk i vår "Code of Business Conduct". Denne "Code of Business Conduct" forklarer hvorfor dette prinsippet er så viktig for oss og gir våre medarbeidere en guide til bruk i sitt daglige arbeid. Vi forventer at de overholder alle relevante lover og interne regelverk, herunder de "Grunnleggende prinsipper for samfunnsansvar hos Bosch," som ble vedtatt i 2004. Vi har også underbygget viktigheten av prinsippet om legalitet gjennom vårt medlemskap i Transparency International, som vi ble medlem av i 1995.

Nærmere undersøkelse

For å følge Code of Business Conduct, utvider Bosch for øyeblikket sin globale compliance organisasjon med å etablere en sentral compliance committee og utpeker compliance representanter i de forskjellige regionene. Dette bidrar til å styrke vår nåværende forebygging og kontrollaktiviteter, herunder prinsippet om dobbel kontroll, jobbrotasjon i følsomme områder, streng adskillelse av operative og overvåkingssystemer, og regelmessige revisjoner. I tillegg holder vi alle medarbeidere Worldwide informert og vil innføre et obligatorisk informasjons- og treningsprogram. Det nye compliance-systemet suppleres av en hotline og e-postadresser for rapportering av viktige compliance saker, samt revisjoner som er hittil er utført på ulike lokasjoner og hos leverandører.