Det kreves cookies for at alle funksjoner skal fungere på denne websiden. Aktiver cookies og oppdater browseren. Når en cookie er oppdatert vises en dialogboks.

Denne hjemmesiden benytter cookies til utførelse av funksjoner for å oppnå brukervennlighet, funksjonalitet og statistikk. Du kan når som helst endre denne innstillingen ved å klikke på »endre innstillinger«. Hvis du vil tillate bruk av cookies, skal du klikke på »Ja, jeg aksepterer«. Vår datasikkerhetspolitikk

 
Vårt selskap

Bosch i Norge


Robert Bosch AS er et 100 % Bosch eid datterselskap av Robert Bosch GmbH i Tyskland. Virksomheten i Norge startet 29. januar 1920 under navnet A/S Automagnet.

I 1962 skiftet firmaet navn til Robert Bosch AS.

 
 

Bosch Gruppen


Bosch-konsernet er en internasjonal ledende virksomhet med fokus på teknologi og tjenester. Konsernet har ca. 400.500 ansatte (pr 31. desember 2017) og hadde i 2017 en omsetning på 78 mrd. Euro. Bosch-konsernet er oppdelt i fire forretningsområder: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods og Energy and Building Technology. Som førende IoT-virksomhet tilbyr Bosch innovative løsninger til smart homes, smart cities, connected mobility og connected industry. Med vår kompetanse innenfor sensorteknologi, software og serviceytelser samt vår egen IoT-cloud, kan virksomheten tilby kundene forbundne løsninger på tvers av domener fra en og samme leverandør. Det er Bosch-konsernets strategiske mål å skape innovasjoner innenfor den nettverkskoblede livsstilen og å forbedre livskvaliteten over hele verden med produkter og serviceytelser, som er innovative og vekker entusiasme. Kort sagt, Bosch skaper teknologi som er ”invented for life”.

Bosch-konsernet omfatter Robert Bosch GmBH og ca. 450 datter- og regionalselskaper i ca. 60 land. Inkl. salgs og servicepartnere dekker Bosch`s internasjonale produksjons-, utviklings- og salgsnettverk nesten alle land i verden. Grunnlaget for virksomhetens fremtidige vekst er dens innovative styrke. Bosch har 62.500 ansatte innenfor forskning og utvikling på 125 lokasjoner over hele verden.

Virksomheten ble grunnlagt i Stuttgart i 1886 som ”verksted for finmekanikk og elektroteknikk” av Robert Bosch (1861-1942). Bosch-konsernets eierstruktur sikrer finansiell uavhengighet og selvstendighet. Det gir selskapet mulighet til å foreta langsiktig planlegging og betydelige investeringer for å sikre fremtiden. 92 % av kapitalandelen i Robert Bosch GmbH eies av stiftelsen Robert Bosch Stiftung. Stemmeretten utøves i overveiende grad av Robert Bosch Industrietreuhand KG, som ivaretar selskapets eierfunksjon. De øvrige andelene eies av familien Bosch og Robert Bosch GmbH.

 
 
Kart Lokasjoner

Lokasjoner

Bosch konsernet sysselsetter medarbeidere i mer enn 50 land. Lær mer om våre lokasjoner for forskning og utvikling, produksjon og salg over hele verden.

Historie Teaser

Historie

I 1886 grunnla Robert Bosch “et verksted for finmekanikk og elektroteknikk” i Stuttgart. Dette var starten for dagens globalt aktive Robert Bosch GmbH

 

Tall og fakta*


Stiftelsesår:
Norge: 1920
Verden over: 1886
Ansatte:
Norge: 167
Verden over: 400 500
Lokasjoner:
Norge: 2
Omsetning:
Verden over: 78,0 milliarder euro
Forsknings- og utviklingskostnader:
Verden over: 7,5 milliarder euro

* Norge: 2013 | Verden over: 2017 (foreløpige tall)

Forretningsområder og avdelinger