Det kreves cookies for at alle funksjoner skal fungere på denne websiden. Aktiver cookies og oppdater browseren. Når en cookie er oppdatert vises en dialogboks.

Denne hjemmesiden benytter cookies til utførelse av funksjoner for å oppnå brukervennlighet, funksjonalitet og statistikk. Du kan når som helst endre denne innstillingen ved å klikke på »endre innstillinger«. Hvis du vil tillate bruk av cookies, skal du klikke på »Ja, jeg aksepterer«. Vår datasikkerhetspolitikk

Bil, vi må snakke sammen! Bosch setter taleassistenten “bak rattet”

 
 
 

Kontakter


Lisa Berg Nielsen
Communication Manager
Robert Bosch AS
Berghagan 1
1405 Langhus
Norge
Telefon +45 44 89 82 11

 

08.01.2018 | Bosch-konsernet | Konsern-nyheter

“Jeg er Casey, din nye passasjer. Er du klar?” Talestyringer som Alexa, Siri, Google, Cortana og Bixby har allerede overtatt styringen av smarte husholdninger, styrer belysning og støvsuger – og Bosch setter nå en taleassistent bak rattet. Den nyutviklede teknologien hjelper bilistene med å konsentrere seg om det vesentlige i trafikken. Når man setter seg inn i en moderne bil kan man noen ganger føle seg som en fly pilot – knapper, skjermer, en uoverskuelig navigasjonsmeny med tusen undermenyer. Bosch setter en stopper for kaoset av knapper i kupeen. I stedet gjør vi taleassistenten til en passasjer, sier Dirk Hoheisel fra ledelsen hos Robert Bosch GmbH. Assistenten som reagerer på navnet ”Casey” første gang bilens fører setter seg inn, gjør det både mer sikkert og mer komfortabelt å kjøre bil. Ifølge en undersøkelse fra Allianz Center for Technology blir tyske bilister ofte distrahert, hvis de f.eks. bruker navigasjonssystemet, stiller inn aircondition eller svarer i telefonen. Denne typen av forstyrrelser er en av de primære årsakene til trafikkulykker.

Reagerer på hvert ord – også offline

Tidligere talekommandofunksjoner hjelper kun litt her. De er ofte strukturert som en meny av mulige valg. Bilisten skal lære strukturen utenat og lese av passende kommandoer fra displayet, og det er like distraherende.

Si hva du vil og på den måten du vil – Bosch setter en taleassistent i bilen som forstår bilisten som et menneske, sier Hoheisel. Assistenten reagerer ikke lenger på strenge kommandoer. Casey forstår naturlige setningskonstruksjoner og kan derfor klare betoninger og dialekter og det gjør den i mer enn 30 land. Engelsk er ikke bare engelsk for språktalentet Casey som snakker med britisk, amerikansk, newzealandsk eller australsk dialekt. Mer enn ett års jobb er investert i utviklingen av talestyringen. Casey kan mer enn velkjente konkurrenter. Den tenker og lærer. Hvis bilisten f.eks. vil ringe til ”Paul”, gjennomgår systemet automatisk kontaktene og tar høyde for bilistens aktuelle plassering, tidspunkt og situasjon, innen systemet svarer. På vei til kontoret betyr ”Paul” sannsynligvis en kollega på jobben, mens det samme navnet om kvelden kan muligens være bilistens beste venn. For å være sikker stiller Casey et spørsmål: Jeg har funnet fem kontakter ved navn Paul. Vil du ringe til Paul Stevenson? Denne avhengigheten av konteksten er første trinn av kunstig intelligens. En annen enestående teknisk utvikling er at bilisten f.eks. kan si destinasjonsadresser i Frankrike på fransk – uten manuelt å skulle foreta endringer av innstillingene. Eksempel: ”Naviger til Champ de Mars, Cinq Avenue Anatole Paris.” Casey forstår automatisk destinasjonen og beregner ruten til Eiffeltårnet. Dessuten kan Bosch-assistenten klare seg helt uten en ekstern datatilkobling. Infotainmentsystemet i bilen tar seg av beregningen uten å sende data til cloud’en. Casey blir heller ikke borte i tunneler, langt vekk fra områder med god mobildekning eller i andre land dersom smarttelefonen er offline.

Bosch-konsernet er en internasjonal ledende virksomhet med fokus på teknologi og tjenester. Konsernet har ca. 400.500 ansatte (pr 31. desember 2017) og hadde i 2017 en omsetning på 78 mrd. Euro. Bosch-konsernet er oppdelt i fire forretningsområder: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods og Energy and Building Technology. Som førende IoT-virksomhet tilbyr Bosch innovative løsninger til smart homes, smart cities, connected mobility og connected industry. Med vår kompetanse innenfor sensorteknologi, software og serviceytelser samt vår egen IoT-cloud, kan virksomheten tilby kundene forbundne løsninger på tvers av domener fra en og samme leverandør. Det er Bosch-konsernets strategiske mål å skape innovasjoner innenfor den nettverkskoblede livsstilen og å forbedre livskvaliteten over hele verden med produkter og serviceytelser, som er innovative og vekker entusiasme. Kort sagt, Bosch skaper teknologi som er ”invented for life”.

Bosch-konsernet omfatter Robert Bosch GmBH og ca. 450 datter- og regionalselskaper i ca. 60 land. Inkl. salgs og servicepartnere dekker Bosch`s internasjonale produksjons-, utviklings- og salgsnettverk nesten alle land i verden. Grunnlaget for virksomhetens fremtidige vekst er dens innovative styrke. Bosch har 62.500 ansatte innenfor forskning og utvikling på 125 lokasjoner over hele verden.

Virksomheten ble grunnlagt i Stuttgart i 1886 som ”verksted for finmekanikk og elektroteknikk” av Robert Bosch (1861-1942). Bosch-konsernets eierstruktur sikrer finansiell uavhengighet og selvstendighet. Det gir selskapet mulighet til å foreta langsiktig planlegging og betydelige investeringer for å sikre fremtiden. 92 % av kapitalandelen i Robert Bosch GmbH eies av stiftelsen Robert Bosch Stiftung. Stemmeretten utøves i overveiende grad av Robert Bosch Industrietreuhand KG, som ivaretar selskapets eierfunksjon. De øvrige andelene eies av familien Bosch og Robert Bosch GmbH.

For mer informasjon:

www.bosch.com

www.iot.bosch.com

www.bosch-press.com

twitter.com/BoschPresse