Det kreves cookies for at alle funksjoner skal fungere på denne websiden. Aktiver cookies og oppdater browseren. Når en cookie er oppdatert vises en dialogboks.

Denne hjemmesiden benytter cookies til utførelse av funksjoner for å oppnå brukervennlighet, funksjonalitet og statistikk. Du kan når som helst endre denne innstillingen ved å klikke på »endre innstillinger«. Hvis du vil tillate bruk av cookies, skal du klikke på »Ja, jeg aksepterer«. Vår datasikkerhetspolitikk

CES 2018: Bosch satser på smarte byer

 
 
 

Kontakter


Lisa Berg Nielsen
Communication Manager
Robert Bosch AS
Berghagan 1
1405 Langhus
Norge
Telefon +45 44 89 82 11

 

09.01.2018 | Bosch-konsernet | Konsern-nyheter

Intelligente løsninger for bedre luftkvalitet og økt sikkerhet og komfort .

Las Vegas: Stadig flere flytter til byene. Ifølge FN vil ca. 2/3 av verdens befolkning bo i byområder i 2050. Med økt urbanisering øker også utfordringene til livet i byen. Derfor er det allerede i dag et stort behov for intelligente løsninger. Vi må tenke nytt i byen. Ny teknologi gjør byene intelligente og verdt å bosette seg i. På sikt vil ikke smarte byer overleve, men være i en vanskelig situasjon, forteller Stefan Hartung fra ledelsen hos Bosch under årets CES i Las Vegas.

Bosch jobber med å utruste byer og tett befolkede områder for fremtiden ved å tilby intelligente mobilitetsløsninger, bedre komfort, bedre luft, økt sikkerhet og andre nye servicetilbud. Målet er å bedre livskvaliteten i byene og områdene rundt. Innen smarte byer tilbyr Bosch noe som få andre virksomheter gjør; en omfattende portefølje og ekspertise på tvers av domener og unik kompetanse innen sensorer, software og serviceytelser, oppsummerer Hartung. På verdens største elektronikkmesse, CES 2018, presenterer Bosch fra 9. til 12. januar 2018 mange nye løsninger som gjør byene smarte – alt fra en ny kompakt boks som måler og analyserer luftkvaliteten i sanntid, til et system som digitalt overvåker vannstanden i elver og advarer på et tidlig tidspunkt mot mulig oversvømmelse, samt en helautomatisk parkeringsservice som vil gjøre livet enklere for bilister.

For flere aktiviteter: smart city-markedet eksploderer

Noen av de største verdensmetropolene er allerede” smarte”. Blant annet Barcelona, Seoul og London, har satset stort på ny teknologi. Men over hele verden investerer store og små byer i smart city-teknologi. Frem til 2020 vil smart city-markedet vokse 19 prosent for hvert år og nå et volum på 800 milliarder dollar (680 millioner euro).

– Bosch mener at dette utgjør en stor forretningsmulighet: I lang tid var smarte byer bare en visjon, men vi bidrar til at det blir en realitet. Bosch befinner seg i en unik posisjon og kan gjøre den tilkoblede byen til en teknologisk og kommersiell suksess. Selskapet er nå involvert i 14 omfattende smart city-prosjekter i bl.a. San Francisco, Singapore, Tianjin, Berlin og Stuttgart. Planen er at flere vil følge etter. I løpet av de siste to årene har selskapet doblet sin omsetning til nesten en milliard euro, et tall som sannsynligvis vil stige ytterligere, forteller Hartung.

I San Leandro ved San Francisco har Bosch blant annet utstyrt ca. 5.000 gatelys med intelligente LED og lagt opp et system for fjernstyring av byens veibelysning. Lysene går kun på ved behov. Med denne løsningen vil San Leandro kunne spare ca. 8 millioner dollar i løpet av de neste 15 årene. På Bosch sin CES-pressekonferanse fortalte Mike Mansuetti fra ledelsen hos Bosch i Nord-Amerika om akkurat dette:

– Uansett om byene er store eller små, så vil våre intelligente løsninger bidra til å spare både energi og penger. Når det gjelder San Leandro og byens 100.000 innbyggere, kan sensorer brukes til å måle og analysere luftkvaliteten, og kameraer kan automatisk omdirigere trafikken ved kødannelse.

Alt kobles sammen - IoT og kunstig intelligens

En vesentlig forutsetning for smarte byer handler om internet of things (IoT). En Gartner-undersøkelse viser at ca. 230 millioner hjem (ca. 15 prosent av alle hjem) vil være intelligent forbundet i 2020. Her er potensialet stort. Markedet anslås å nå 250 milliarder dollar i året innen 2020. På samme tidspunkt vil mer enn 20 milliarder enheter være forbundet med hverandre på verdensbasis – røykvarslere, innbruddsalarmer, strømmålere, husholdningsapparater og mye mer. Bosch har tidlig sett dette potensialet, og allerede i dag kan mer enn halvparten av våre elektroniske produktgrupper kobles til nettet, og målet er at alle skal være det innen 2020.

En annen drivkraft bak denne raske utviklingen av smarte byer er kunstig intelligens (AI). Bosch vil satse mer på denne forskningen. I fjor åpnet selskapet et forskningssenter for kunstig intelligens, og teller nå 100 medarbeidere i Renningen, Palo Alto og Bangalore.

For bedre luftkvalitet: Climo er grunnlaget for målrettede tiltak

Luftkvalitet er blant byenes største utfordring. Takket være intelligent teknologi kan byene agere raskere og mer målrettet for å forbedre luftkvaliteten. Forutsetningen er nøyaktige målinger. På CES 2018 presenterer Bosch en ny løsning som er utviklet i samarbeid med Intel – mikroklimaovervåkningssystemet Climo. Climo måler og analyserer 12 parametere som er avgjørende for luftkvaliteten inkl. kulldioksid, nitrogenoksyd, temperatur og fuktighet. Enheten er 100 ganger mindre enn tradisjonelle systemer og koster kun en tiendedel. Climo vant en CES Honoree Innovation Award i kategorien”smart cities”.

Tidlig advarsel: digital overvåkning av elver

I mange regioner utløser klimaendringer et ustabilt værskifte. Forskerne forventer at kraftige regnbyger kan føre til flere oversvømmelser. Så langt er det benyttet mekanisk utstyr for å måle elvenes vannstand. Det kan gå mange timer før disse målingene er tilgjengelige for andre, men med flood monitoring system, som presenteres av Bosch på CES 2018, endrer dette seg. I et pilotprosjekt tester Bosch det nye systemet på elven Neckar i nærheten Ludwigsburg i Tyskland. Ultralydssensorer eller kameraer følger med på endringer i vannstand, hastighet og gjennomstrømning. Dataene sendes Bosch IoT Cloud for gjennomgang. Dersom en kritisk grense nås, vil den kommunale administrasjonen eller berørte beboere motta motta en alarm på SMS. Det gir dem tid til å iverksette tiltak mot flom og flomrelaterte skader. Blant annet Indiske og sør-amerikanske myndigheter som ofte må håndtere flom er interesserte i løsningen.

Parkeringsløsninger

Trafikken i byene vil stige ca. 1/3 frem til 2050. På CES 2018 presenterer selskapet mange løsninger som kan håndtere dette. Trafikk i byene påvirker om lag halvparten av alle smart city-prosjektene Bosch deltar i. Fokuset ligger særlig på parkering. Amerikanske bilister tilbringer i dag mer enn 40 timer i året i kø og taper i den forbindelse godt over 160 milliarder dollar. Av denne tiden brukes 1/3 utelukkende på å finne en egnet parkeringsplass. Her kan Bosch bidra: med community-based parking blir det enklere å lete etter en egnet parkeringsplass. Når bilene kjører forbi, registrerer og måles automatisk mellomrommene mellom de parkerte bilene og dataene overføres i sanntid til et digitalt kart. På den måten kan bilistene navigere direkte til de ledige parkeringsplassene. Bosch tester allerede dette i tyske byer. I år vil minst 20 amerikanske byer følge etter, blant annet Los Angeles, Miami og Boston.

For energi- og omkostningsbesparelser: Bosch DC microgrids

Ifølge FN’s Klimapanel (IPCC) bidrar byene i dag med ca. 75 prosent av det globale energiforbruket. Utelukkende 40 prosent skyldes bygninger. BP Energy Outlook 2035 forventer at det globale energiforbruket vil stige 30 prosent frem til 2035. Bosch har mange løsninger her, og intelligent energistyring kan redusere strømforbruket. Et eksempel er Bosch DC (direct current) microgrid, som er velegnet til strømforsyning til store bygninger eller boligkomplekser. Microgrids er spesielt miljøvennlig da de som regel får sin energi fra fornybare energikilder. Sammenliknet med tradisjonelle kraftverk kan DC Microgrids spare opp til 10 prosent energi. I tillegg er de pålitelige strømkilder på grunn av deres evne til selvforsyning.

Bosch-konsernet er en internasjonal ledende virksomhet med fokus på teknologi og tjenester. Konsernet har ca. 400.500 ansatte (pr 31. desember 2017) og hadde i 2017 en omsetning på 78 mrd. Euro. Bosch-konsernet er oppdelt i fire forretningsområder: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods og Energy and Building Technology. Som førende IoT-virksomhet tilbyr Bosch innovative løsninger til smart homes, smart cities, connected mobility og connected industry. Med vår kompetanse innenfor sensorteknologi, software og serviceytelser samt vår egen IoT-cloud, kan virksomheten tilby kundene forbundne løsninger på tvers av domener fra en og samme leverandør. Det er Bosch-konsernets strategiske mål å skape innovasjoner innenfor den nettverkskoblede livsstilen og å forbedre livskvaliteten over hele verden med produkter og serviceytelser, som er innovative og vekker entusiasme. Kort sagt, Bosch skaper teknologi som er ”invented for life”.

Bosch-konsernet omfatter Robert Bosch GmBH og ca. 450 datter- og regionalselskaper i ca. 60 land. Inkl. salgs og servicepartnere dekker Bosch`s internasjonale produksjons-, utviklings- og salgsnettverk nesten alle land i verden. Grunnlaget for virksomhetens fremtidige vekst er dens innovative styrke. Bosch har 62.500 ansatte innenfor forskning og utvikling på 125 lokasjoner over hele verden.

Virksomheten ble grunnlagt i Stuttgart i 1886 som ”verksted for finmekanikk og elektroteknikk” av Robert Bosch (1861-1942). Bosch-konsernets eierstruktur sikrer finansiell uavhengighet og selvstendighet. Det gir selskapet mulighet til å foreta langsiktig planlegging og betydelige investeringer for å sikre fremtiden. 92 % av kapitalandelen i Robert Bosch GmbH eies av stiftelsen Robert Bosch Stiftung. Stemmeretten utøves i overveiende grad av Robert Bosch Industrietreuhand KG, som ivaretar selskapets eierfunksjon. De øvrige andelene eies av familien Bosch og Robert Bosch GmbH.

For mer informasjon:

www.bosch.com

www.iot.bosch.com

www.bosch-press.com

twitter.com/BoschPresse