Det kreves cookies for at alle funksjoner skal fungere på denne websiden. Aktiver cookies og oppdater browseren. Når en cookie er oppdatert vises en dialogboks.

Denne hjemmesiden benytter cookies til utførelse av funksjoner for å oppnå brukervennlighet, funksjonalitet og statistikk. Du kan når som helst endre denne innstillingen ved å klikke på »endre innstillinger«. Hvis du vil tillate bruk av cookies, skal du klikke på »Ja, jeg aksepterer«. Vår datasikkerhetspolitikk

Nøkkelteknologi for tingenes internett: Bosch etablerer ny halvlederfabrikk i Dresden

 
 
 

Kontakter


Lisa Berg Nielsen
Communication Manager
Robert Bosch AS
Berghagan 1
1405 Langhus
Norge
Telefon +45 44 89 82 11

 

20.06.2017 | Bosch-konsernet | Konsern-nyheter

Den totale investeringen i den nye fabrikken med opptil 700 medarbeidere kommer på ca. en milliard euro.

Konsernsjef Denner: ”Den nye halvlederfabrikken er den største enkeltinvestering i Boschs mer enn 130-årige historie.

Bosch investerer fortsatt kraftig i Tyskland, og etablerer en wafer-fabrikk i Dresden. På den nye fabrikken skal det fremstilles brikker basert på 12-tommers-teknologi for å tilfredsstille etterspørselen som følge av den stigende bruken av apper innenfor tingenes internett (IoT) og mobilitet. Byggingen av high-tech-fabrikken skal være ferdig i slutten av 2019. Produksjonen vil sansynligvis begynne etter en startfase i slutten av 2021. I alt vil investeringen i den nye fabrikken komme på ca. en milliard euro.

”Den nye halvlederfabrikken er den største enkeltinvesteringen i Boschs mer enn 130 lange historie”, sa konsernsjef Volkmar Denner. Det vil opprettes opptil 700 nye arbeidsplasser i Dresden.

”Halvledere er kjernekomponenter i alle elektroniske systemer. Bruksområdene blir større og større på grunn av stigende nettsammenkobling og automasjon. Med utvidelsen av vår produksjonskapasitet for halvledere får vi en sunn basis for fremtiden, og styrker vår konkurranseevne”, sa Denner.

Ifølge en undersøkelse gjennomført av revisjonsselskapet PricewaterhouseCoopers vil det globale halvledermarkedet stige mer enn 5 % i året frem til 2019. Spesielt markedssegmentene mobilitet og IoT vil stige kraftig.

Investering i Tyskland som high-tech-område

Brigitte Zypries, Tysklands økonomi- og energiminister (BMWi), uttaler seg positivt om Boschs investering i Tyskland som high-tech-område: ”Vi ønsker Boschs beslutning om å investere i Sachsen velkommen. Styrkingen av halvlederekspertisen i Tyskland, og dermed også i Europa, er en investering i en sentral fremtidsteknologi, og dermed et viktig skritt for å bevare og øke konkurranseevnen, også for Tyskland som industriell beliggenhet.”

Med forbehold om godkjennelse fra Europakommmissjonen, planlegger det tyske økonomi- og energidepartementet (BMWi) å støtte etableringen og igangsettingen av den nye halvlederproduksjonen i Dresden. ”Som industrområde gir Sachsen gode forutsetninger for utbygging av vår halvlederekspertise”, sa Dirk Hoheisel fra ledelsen i Bosch.

Dresdens konsentrasjon av mikroelektronikk, også kalt “Silicon Sachsen”, er unik i Europa. Det omfatter leverandører til bilindustrien og tjenesteleverandører, samt universiteter som tilbyr teknologisk kompetanse. Dessuten skal Dresden, med “Digital Hub Initiative” fra økonomi- og energidepartementet, utvikles til et økosystem for IoT.

Bosch planlegger å samarbeide tett med lokale firmaer for å styrke ikke bare Tysklands, men også Europas posisjon som industriområde. ”Dette er en ytterligere god beslutning for Europas ledende konsentrasjon av mikroelektronik her i Sachsen. Jeg vil gjerne takke Bosch for å ha tillit til dette området, dets medarbeidere og den saksiske innovasjonsevnen. Helt nye produkter til IoT og Industry 4.0 er blant de viktigste emnene innenfor mikroelektronikksektoren, og i den europeiske industri som helhet”, sa Stanistaw Tillich, Sachsens ministerpresident.

300-mm-teknologi som grunnlag for skalaeffekter

Halvledere er en nøkkelteknologi for vår moderne tid, særlig fordi produksjon, mobilitet og hjem blir stadig mer tilkoblet, elektrifisert og automatisert. Grunnlaget for produksjon av halvlederbrikker starter alltid med en silikoneskive som kalles wafer. Jo større diameter, jo flere brikker kan fremstilles per produksjonssyklus. Sammenlignet med tradisjonelle 150-mm- og 200-mm- wafer-fabrikker, tilbyr 300-mm-teknologien skalaeffekter. Disse er viktige, fordi de gjør det mulig for Bosch å dekke den økende etterspørselen etter halvledere, forårsaket av tilkoblet mobilitet og applikasjoner knyttet til smarte hjem og smarte byer.

Ledende halvlederprodusent og pionér innenfor MEMS-fremstilling

I mer enn 45 år har Bosch fremstilt halvlederbrikker i forskjellige varianter, først og fremst som bruksspesifikke integrerte kretsløp (ASICs), powerhalvledere og mikroelektromekaniske systemer (MEMS). Bosch ASICs har blitt brukt i kjøretøy siden 1970. De er spesialbygget for individuelle formål, og er vesentlige for funksjoner som for eksempel utløsning av airbag. I 2016 hadde alle nye biler over hele verden i gjennomsnitt mer enn ni brikker fra Bosch.

Når det gjelder MEMS-sensorer, er Bosch både pionér og verdens ledende produsent. For over 20 år siden utviklet Bosch selv mikrofabrikasjonsprosessen som nå er kjent over hele verden som ”Bosch-prosessen”, og som også brukes til å fremstille halvledere. På fabrikken i Reutlingen i Tyskland fremstiller Bosch i dag ca. 1,5 million ASICs og 4 millioner MEMS-sensorer om dagen, på basis av 6- og 8-tommers-teknologi. Totalt har selskapet fremstilt mer enn 8 milliarder MEMS-sensorer siden 1995.

I dag brukes 75 % av MEMS-sensorer fra Bosch innenfor underholdnings- og kommunikasjonselektronikk. Bosch MEMS-sensorer finnes i tre av fire smarttelefoner. Den nåværende halvlederporteføljen omfatter først og fremst akselerasjonssensorer, kursstabilitetssensorer, luftmassesensorer, trykksensorer og miljøsensorer, samt mikrofoner, powerhalvledere og ASICs til styreenheter i kjøretøy.

Bosch-konsernet er en internasjonal ledende virksomhet med fokus på teknologi og tjenester. Konsernet har ca. 390.000 (pr 31. desember 2016) og hadde i 2016 en omsetning på 73,1 mrd. Euro. Bosch-konsernet er oppdelt i fire forretningsområder: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods og Energy and Building Technology. Som førende IoT-virksomhet tilbyr Bosch innovative løsninger til smart homes, smart cities, connected mobility og connected industry. Med vår kompetanse innenfor sensorteknologi, software og serviceytelser samt vår egen IoT-cloud, kan virksomheten tilby kundene forbundne løsninger på tvers av domener fra en og samme leverandør. Det er Bosch-konsernets strategiske mål å skape innovasjoner innenfor den nettverkskoblede livsstilen og å forbedre livskvaliteten over hele verden med produkter og serviceytelser, som er innovative og vekker entusiasme. Kort sagt, Bosch skaper teknologi som er ”invented for life”. Bosch-konsernet omfatter Robert Bosch GmBH og ca. 440 datter- og regionalselskaper i ca. 60 land. Inkl. salgs og servicepartnere dekker Bosch`s internasjonale produksjons-, utviklings- og salgsnettverk nesten alle land i verden. Grunnlaget for virksomhetens fremtidige vekst er dens innovative styrke. Bosch har 59.000 ansatte innenfor forskning og utvikling på 120 lokasjoner over hele verden.

Virksomheten ble grunnlagt i Stuttgart i 1886 som ”verksted for finmekanikk og elektroteknikk” av Robert Bosch (1861-1942). Bosch-konsernets eierstruktur sikrer finansiell uavhengighet og selvstendighet. Det gir selskapet mulighet til å foreta langsiktig planlegging og betydelige investeringer for å sikre fremtiden. 92 % av kapitalandelen i Robert Bosch GmbH eies av stiftelsen Robert Bosch Stiftung. Stemmeretten utøves i overveiende grad av Robert Bosch Industrietreuhand KG, som ivaretar selskapets eierfunksjon. De øvrige andelene eies av familien Bosch og Robert Bosch GmbH.

For mer informasjon:

www.bosch.com

www.iot.bosch.com

www.bosch-press.com

twitter.com/BoschPresse