Det kreves cookies for at alle funksjoner skal fungere på denne websiden. Aktiver cookies og oppdater browseren. Når en cookie er oppdatert vises en dialogboks.

Denne hjemmesiden benytter cookies til utførelse av funksjoner for å oppnå brukervennlighet, funksjonalitet og statistikk. Du kan når som helst endre denne innstillingen ved å klikke på »endre innstillinger«. Hvis du vil tillate bruk av cookies, skal du klikke på »Ja, jeg aksepterer«. Vår datasikkerhetspolitikk

Verdensnyhet: Bosch utarbeider kart som bruker radarsignaler til automatisert kjøring

 
 
 

Kontakter


Lisa Berg Nielsen
Communication Manager
Robert Bosch AS
Berghagan 1
1405 Langhus
Norge
Telefon +45 44 89 82 11

 

09.06.2017 | Bosch-konsernet | Konsern-nyheter

Det er forventes at senest i 2020 vil de første kjøretøyene gi data til radar road signature i Europa og USA.

Med radar road signature vil automatiserte kjøretøy til enhver tid pålitelig kunne bestemme deres posisjon, sier Hoheisel fra ledelsen hos Bosch.

Radar road signature fra Bosch er kompatibel med alle vanlige kartformater.

Bosch og den nederlandske leverandøren av kart- og trafikkdata TomTom har oppnådd et gjennombrudd i utviklingen av kart med høyoppløsning for automatisert kjøring. Det har lykkes leverandøren av teknologi og serviceytelser som den første i verden i å utvikle et lokaliseringslag på basis av radarsignaler – et lag, som vil være helt nødvendig for kart som disse. Så langt har videodata blitt brukt til dette formålet. Bosch’s radar road signature er sammensatt av milliarder av individuelle refleksjonspunkter. Disse oppstår overalt, hvor radarsignaler f.eks. treffer autovern eller trafikkskilt og gjengir veiens forløp.

Automatiserte kjøretøy kan bruke kartet til å bestemme deres posisjon i kjørebanen helt ned til få centimeters nøyaktighet. Radar road signature er en milepæl på veien mot automatisert kjøring. Dermed vil automatiserte kjøretøy til enhver tid nøyaktig kunne bestemme deres posisjon, sier Dirk Hoheisel fra ledelsen hos Bosch. Den store fordelen ved Bosch’s radar road signature er robustheten. I motsetning til kart som utelukkende er basert på videodata for kjøretøyslokalisering, jobber radar road signature også pålitelig om natten og ved dårlig sikt. Dessuten overfører Bosch’s radar road signature bare fem kilobytes data til en sky pr. kilometer – dette datavolumet er minst dobbelt så høyt med et videokart. Det forventes at de første kjøretøyene senest i 2020 vil gi data til radar road signature i Europa og USA.

Bosch-konsernet er en internasjonal ledende virksomhet med fokus på teknologi og tjenester. Konsernet har ca. 390.000 (pr 31. desember 2016) og hadde i 2016 en omsetning på 73,1 mrd. Euro. Bosch-konsernet er oppdelt i fire forretningsområder: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods og Energy and Building Technology. Som førende IoT-virksomhet tilbyr Bosch innovative løsninger til smart homes, smart cities, connected mobility og connected industry. Med vår kompetanse innenfor sensorteknologi, software og serviceytelser samt vår egen IoT-cloud, kan virksomheten tilby kundene forbundne løsninger på tvers av domener fra en og samme leverandør. Det er Bosch-konsernets strategiske mål å skape innovasjoner innenfor den nettverkskoblede livsstilen og å forbedre livskvaliteten over hele verden med produkter og serviceytelser, som er innovative og vekker entusiasme. Kort sagt, Bosch skaper teknologi som er ”invented for life”. Bosch-konsernet omfatter Robert Bosch GmBH og ca. 440 datter- og regionalselskaper i ca. 60 land. Inkl. salgs og servicepartnere dekker Bosch`s internasjonale produksjons-, utviklings- og salgsnettverk nesten alle land i verden. Grunnlaget for virksomhetens fremtidige vekst er dens innovative styrke. Bosch har 59.000 ansatte innenfor forskning og utvikling på 120 lokasjoner over hele verden.

Virksomheten ble grunnlagt i Stuttgart i 1886 som ”verksted for finmekanikk og elektroteknikk” av Robert Bosch (1861-1942). Bosch-konsernets eierstruktur sikrer finansiell uavhengighet og selvstendighet. Det gir selskapet mulighet til å foreta langsiktig planlegging og betydelige investeringer for å sikre fremtiden. 92 % av kapitalandelen i Robert Bosch GmbH eies av stiftelsen Robert Bosch Stiftung. Stemmeretten utøves i overveiende grad av Robert Bosch Industrietreuhand KG, som ivaretar selskapets eierfunksjon. De øvrige andelene eies av familien Bosch og Robert Bosch GmbH.

For mer informasjon:

www.bosch.com

www.iot.bosch.com

www.bosch-press.com

twitter.com/BoschPresse