Det kreves cookies for at alle funksjoner skal fungere på denne websiden. Aktiver cookies og oppdater browseren. Når en cookie er oppdatert vises en dialogboks.

Denne hjemmesiden benytter cookies til utførelse av funksjoner for å oppnå brukervennlighet, funksjonalitet og statistikk. Du kan når som helst endre denne innstillingen ved å klikke på »endre innstillinger«. Hvis du vil tillate bruk av cookies, skal du klikke på »Ja, jeg aksepterer«. Vår datasikkerhetspolitikk

Digitalt beskyttelsesskjold: når motorsykler og biler snakker sammen

Ny Bosch-teknologi kan forhindre nesten en tredjedel av alle motorsykkelulykker

  • Tilkobling mellom motorsykler og biler sikrer motorsykkelens digitale synlighet
  • Dirk Hoheisel, styremedlem i Bosch: “Vi skaper et digitalt beskyttelsesskjold for førere.»
  • Motorsykkelførere er 18 ganger mer utsatt for å bli drept i en ulykke enn bilførere
  • Bosch utviklingsprosjekt med partnerne Autotalks, Cohda Wireless og Ducati
 
 
 

Kontakter


Lisa Berg Nielsen
Communication Manager
Robert Bosch AS
Berghagan 1
1405 Langhus
Norge
Telefon +45 44 89 82 11

 

29.05.2017 | Bosch-konsernet | Konsern-nyheter

Årets første varme dager markerer starten på motorsykkelsesongen - og dessverre en økning i antall trafikkulykker. Motorsyklister er blant de mest risikable trafikantene – de er 18 ganger mer utsatt for å bli drept i en ulykke enn bilførere. I fjor var det ca. 30 000 motorsykkelulykker i Tyskland alene, hvorav omtrent 600 var dødelige. En av hovedgrunnene er at motorsykkelførere ofte overses i trafikken, både i kryss og ved passering. Dette vil Bosch endre på. Med sine partnere Autotalks, Cohda Wireless og Ducati har de utviklet en prototype av en smart løsning. "Vi lar motorsykler og biler snakke med hverandre, og skaper et digitalt beskyttelsesskjold for førerne," sier Dr. Dirk Hoheisel, styremedlem i Bosch. Målet er å forhindre at farlige situasjoner oppstår i første omgang.

Tilkobling kan forhindre nesten en tredjedel av motorsykkelulykker

Ifølge estimater fra Boschs ulykkeforskning kan motorsykkel-til-bil-kommunikasjon forhindre nesten en tredjedel av motorsykkelulykker. "Gjennom sikkerhetssystemer som ABS og stabilitetskontroll, har Bosch allerede gjort det å kjøre motorsykkel betydelig tryggere. Ved å tilkoble motorsykler tar vi sikkerheten til neste nivå", sier Hoheisel. Slik fungerer det: opptil ti ganger i sekundet utveksler kjøretøy innenfor en radius på flere hundre meter informasjon om kjøretøytyper, hastighet, posisjon og kjøreretning. Lenge før sjåføren eller bilens sensorer får øye på en motorsykkel, opplyser teknologien dem om at en motorsykkel nærmer seg, slik at de kan ta i bruk en mer defensiv kjørestrategi.

For eksempel oppstår typiske farlige situasjoner når en motorsykkel nærmer seg en bil bakfra på en motorvei med flere felt, ender opp i en bils blindsone eller endrer felt for å kjøre forbi. Hvis systemet identifiserer en potensielt farlig situasjon, kan den advare motorsykkelføreren eller bilføreren ved å avgi en alarmlyd og blinkende varselskilt på dashbordet. På denne måten mottar alle trafikanter viktig informasjon som aktivt bidrar til å unngå ulykker.

Kjøretøy utveksler informasjon i løpet av bare noen få millisekunder

Den offentlige WLAN-standarden (ITS G5) brukes som grunnlag for datautveksling mellom motorsykler og biler. Overføringstider på bare noen millisekunder mellom sender og mottaker betyr at deltakende trafikanter kan generere og overføre viktig informasjon knyttet til trafikksituasjonen. Parkerte eller kjøretøy på tomgang overfører også data til eventuelle omkringliggende mottakere. For å kunne gi motorsykkelførere og bilførere som er lengre unna den nødvendige informasjonen på en pålitelig måte, bruker teknologien multi-hopping, som automatisk overfører informasjonen fra kjøretøy til kjøretøy. I kritiske situasjoner vet alle trafikanter hva som skjer og kan iverksette passende tiltak på forhånd.

Bosch-konsernet er en internasjonal ledende virksomhet med fokus på teknologi og tjenester. Konsernet har ca. 390.000 (pr 31. desember 2016) og hadde i 2016 en omsetning på 73,1 mrd. Euro. Bosch-konsernet er oppdelt i fire forretningsområder: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods og Energy and Building Technology. Som førende IoT-virksomhet tilbyr Bosch innovative løsninger til smart homes, smart cities, connected mobility og connected industry. Med vår kompetanse innenfor sensorteknologi, software og serviceytelser samt vår egen IoT-cloud, kan virksomheten tilby kundene forbundne løsninger på tvers av domener fra en og samme leverandør. Det er Bosch-konsernets strategiske mål å skape innovasjoner innenfor den nettverkskoblede livsstilen og å forbedre livskvaliteten over hele verden med produkter og serviceytelser, som er innovative og vekker entusiasme. Kort sagt, Bosch skaper teknologi som er ”invented for life”. Bosch-konsernet omfatter Robert Bosch GmBH og ca. 440 datter- og regionalselskaper i ca. 60 land. Inkl. salgs og servicepartnere dekker Bosch`s internasjonale produksjons-, utviklings- og salgsnettverk nesten alle land i verden. Grunnlaget for virksomhetens fremtidige vekst er dens innovative styrke. Bosch har 59.000 ansatte innenfor forskning og utvikling på 120 lokasjoner over hele verden.

Virksomheten ble grunnlagt i Stuttgart i 1886 som ”verksted for finmekanikk og elektroteknikk” av Robert Bosch (1861-1942). Bosch-konsernets eierstruktur sikrer finansiell uavhengighet og selvstendighet. Det gir selskapet mulighet til å foreta langsiktig planlegging og betydelige investeringer for å sikre fremtiden. 92 % av kapitalandelen i Robert Bosch GmbH eies av stiftelsen Robert Bosch Stiftung. Stemmeretten utøves i overveiende grad av Robert Bosch Industrietreuhand KG, som ivaretar selskapets eierfunksjon. De øvrige andelene eies av familien Bosch og Robert Bosch GmbH.

For mer informasjon:

www.bosch.com

www.iot.bosch.com

www.bosch-press.com

twitter.com/BoschPresse