Det kreves cookies for at alle funksjoner skal fungere på denne websiden. Aktiver cookies og oppdater browseren. Når en cookie er oppdatert vises en dialogboks.

Denne hjemmesiden benytter cookies til utførelse av funksjoner for å oppnå brukervennlighet, funksjonalitet og statistikk. Du kan når som helst endre denne innstillingen ved å klikke på »endre innstillinger«. Hvis du vil tillate bruk av cookies, skal du klikke på »Ja, jeg aksepterer«. Vår datasikkerhetspolitikk

En god start på det nye året – Bosch forbedrer omsetningen i alle forretningsområder og regioner

 
 
 

Kontakter


Lisa Berg Nielsen
Communication Manager
Robert Bosch AS
Berghagan 1
1405 Langhus
Norge
Telefon +45 44 89 82 11

 

04.05.2017 | Bosch-konsernet | Konsern-nyheter

  • Omsetningen i første kvartal 2017 er opp 12 prosent
  • Mål om en omsetningsvekst i 2017 på mellom 3 og 5 prosent
  • Omsetning i 2016: € 73,1 milliarder
  • Kostnader til forskning og utvikling: € 7 milliarder

Bosch-konsernet har hatt en god start på det nye forretningsåret. Omsetningen til teknologi- og tjenesteleverandøren økte med 12 prosent i første kvartal, og 11 prosent justert for valutakurser. Alle forretningsområder og regioner tok seg opp i de tre første månedene av 2017, og noen av dem ganske kraftig. I lys av moderate økonomiske utsikter og geopolitisk usikkerhet i det inneværende året, har Bosch som mål å oppnå en omsetningsvekst på mellom tre og fem prosent. Og til tross for fortsatt tunge innledende investeringer for å sikre selskapets fremtid, fortsetter resultatet å stige. «Forretningssuksess i dag, gir oss frihet til å forme morgendagens verden,» sa Dr. Volkmar Denner, CEO i Bosch, på den årlige pressekonferansen som går av stabelen på Bosch' forskningspark i Renningen. «Det å videreutvikle vår eksisterende virksomhet, åpne opp nye virksomhetsområder og være ledende på teknologi – det er strategien vår for forandringsprosessen.» Fokuset for denne forandringen er endringer i mobilitetssfæren og IoT-tilkobling. «Som en innovasjonsleder, former og driver vi denne forandringen», la Denner til.

Forretningsåret 2016: Innledende investeringer på et rekordhøyt nivå

Bosch-konsernets omsetning økte til € 73,1 milliarder i 2016. Dette tilsvarer 3,6 prosent vekst, eller 5,5 prosent justert for valutakurseffekter. Negative valutakurseffekter var på rundt € 1,3 milliarder i fjor. Operativt resultat før renter og skatt (EBIT fra driften) var på € 4,3 milliarder, og EBIT- marginen var på 5,8 prosent. Utviklingen i resultatet for 2016 gjenspeiler de tunge innledende investeringene som er gjort for å sikre selskapets fremtid. Bosch økte utgiftene til forskning og utvikling i fjor med i underkant av 10 prosent til € 7 milliarder. Som professor Stefan Asenkerschbaumer, CFO og nestformann i styret, forklarte: «Bosch må foreta tunge innledende investeringer i forandringsprosessen, og samtidig sikre høy lønnsomhet på lang sikt.» EBIT ble påvirket av negative ekstraordinære effekter i 2016, og endte på € 3,3 milliarder.

Nye ideer når det gjelder mobilitet – null utslipp, null stress, null ulykker

Mobilitetssfæren står overfor en større omveltning. «Bosch vil muliggjøre en ny form for mobilitet – en mobilitet som er uten utslipp, uten stress, og uten uhell. Det handler ikke lenger bare om å lage bedre biler. Vi må finne opp mobilitet på nytt», sa Denner. Han la til at det å forbedre luftkvaliteten i byene, hvor 70 prosent av verdens befolkning kommer til å bo i 2050, er en oppgave som industrien, politikken og samfunnet må takle sammen. Med henvisning til den pågående debatten om kjøreforbud for dieselbiler, understreket Bosch' CEO at både målene og retningslinjene for bedre luftkvalitet må være teknologinøytrale. «Politikken må ikke begrense ingeniørenes kreativitet til en bestemt teknologi», fortsatte Denner. Bosch' CEO mener at ytterligere forbedringer av forbrenningsmotoren utgjør et stort potensial. Måleprosedyren RDE (utslipp under virkelige kjøreforhold), som vil tre i kraft høsten 2017, vil bidra til ytterligere reduksjon i utslippet av nitrogenoksid fra kjøretøyer. Bosch jobber for tiden med rundt 300 RDE-utviklingsprosjekter. Når det gjelder bensindrevne kjøretøy, har selskapet lenge kjempet for en utbredt bruk av partikkelfiltre. I tillegg kan bruk av tilkobling i forbindelse med transport også bidra til å forbedre luftkvaliteten. For Stuttgart og området rundt har Bosch utviklet en assistent for kombinert transport. Og fra 2018 vil Bosch' lokale parkeringstjeneste være tilgjengelig i produksjonskjøretøy.

Elektrifiseringen av mobilitet – en kombinasjon av elektrisitet og drivstoff

Bosch legger også ned mye arbeid i videreutviklingen av elektrisk kjøring. En ny driftsenhet for elektromobilitet vil samle alle selskapets aktiviteter på dette området. I tillegg til milliardene som er investert i å forbedre forbrenningsmotorer, investerer selskapet rundt € 400 millioner hvert år på oppnå et gjennombrudd innen elektromobilitet. Mesteparten av dette brukes til forskning og utvikling av batterier. Bosch forsker både på nåværende og fremtidige batteriteknologier. Selskapet har allerede sikret seg over 30 elektrorelaterte ordrer. I 2016 sikret selskapet seg ytterligere 11 ordrer i Kina alene, som er verdens største marked for elektromobilitet. Fra begynnelsen av 2018, vil nye Bosch Powertrain Solutions og avdelingens 88 000 ansatte tilby alle drivlinjeteknologier fra én enkelt kilde. «Enten det er snakk om drivstoff eller elektrisitet, så vil Bosch fortsette å drive drivlinjen også i fremtiden. Og når det gjelder kundene våre, så er vi og ønsker å være deres ledende partner innen ingeniørvitenskap og teknologi», sa Denner.

Automatisering av mobilitet – forretningssuksess

Når det gjelder automatisert kjøring, kan Bosch vise til både teknologiske fremskritt og gode forretningsresultater. Med sine førerassistansesystemer oppnådde selskapet en omsetning på mer enn én milliard euro for første gang i 2016, samt en ordreinngang på € 3,5 milliarder. Alt i alt, har Bosch til hensikt å vokse raskere enn markedet for førerassistansesystemer i 2017 – et marked som er ventet å vokse 30 prosent. Rundt 3000 av Bosch' ingeniører jobber nå med automatisert kjøring, som er 500 flere enn året før. Bosch samarbeider forøvrig med Daimler om å utvikle helautomatiske og førerløse kjøretøy til bruk i bygatene. Målet er å utvikle selvkjørende kjøretøy til bybruk i begynnelsen av det neste tiåret. En av hovedkomponentene for dette er Bosch' AI-kjørecomputer. Den kunstige intelligensen utgjør hjernen i en selvkjørende bil. Før tiåret er omme, vil selskapet ha skapt et veldig presist digitalt kart på grunnlag av radarsignaler. Et slikt kart er en helt nødvendig for automatisk kjøring. Bosch har dessuten inngått samarbeid med Vodafone, Telekom, Huawei og Nokia for å utvikle infrastrukturen for automatisk og tilkoblet trafikk. For eksempel utfører selskapet tester for å finne en pålitelig trådløs kommunikasjon mellom kjøretøyer.

Tilkoblet mobilitet – den mobile butleren

I år lanseres Bosch Automotive Cloud Suite – en ny plattform for mobilitetstjenester som bl.a. omfatter varsling av bilister som kjører feil vei på motorveien, intelligent diagnose, tilkoblet parkering og personlige assistenter. «Bosch Automotive Cloud Suite er det viktigste teknologiske elementet for tjenester relatert til det tilkoblede kjøretøyet. Vi vil bruke det til å koble sammen bilister, biler, bilprodusenter og leverandører av andre mobilitetstjenester», forklarte Denner. Bosch Automotive Cloud Suite forener selskapets bil- og IT-ekspertise. PwC forventer at det globale markedet for tilkoblet mobilitet vil vokse med nesten 25 prosent pr. år frem til 2022, mens Gartner anslår at det globalt vil være 250 millioner tilkoblede kjøretøyer på veiene innen 2020.

Nye oppfatninger av teknologi – intelligent og følelsesmessig

Bosch anslår at det globale volumet på IoT-markedet vil øke med 35 prosent pr. år til 250 milliarder dollar innen 2020. I 2016 solgte selskapet allerede 27 millioner nettaktiverte produkter og innen 2020 vil alle de nye elektroniske produktene ha mulighet for tilkobling. I fremtiden vil det dessuten bli tilbudt tjenester som følger hvert enkelt produkt. Og nøkkelen til dette er kunstig intelligens (AI). Ti år fra nå, vil nesten alle Bosch-produkter bli utviklet, produsert eller utstyrt med kunstig intelligens. I løpet av de neste fem årene, vil Bosch investere € 300 millioner i et eget senter for kunstig intelligens. Og i den tyske delstaten Baden-Württemberg, er Bosch med på å sette opp «Cyber Valley» – en allianse av politikere, forretningsfolk og forskere som er ment å gi et løft til AI-forskning. Bosch driver også Delta Lab sammen med Universitetet i Amsterdam, som er et forskningslaboratorium for dyp læring. CEO i Bosch, Volkmar Denner, sier: «Kunstig intelligens vil gjøre tilkobling personlig, noe som kan oppleves på et emosjonelt nivå. Digitale assistenter vil bli smartere, og vil hjelpe brukere med daglige gjøremål». Tractica anslår at antall personer som bruker digitale assistenter vil tredobles til mer enn 1,5 milliarder i begynnelsen av det neste tiåret.

Forretningsåret 2016 etter region

Bosch-konsernet hadde en omsetning i Europa på € 38,6 milliarder i 2016. Fra et år til annet økte omsetningen med 3,6 prosent, eller 4,8 prosent justert for valutakurseffekter. I 2016 var disse effektene spesielt høye, ikke minst på grunn av at pundet svekket seg. Etter et meget sterkt resultat året før, falt Bosch-konsernets omsetning i Nord Amerika med 2,2 prosent til € 12,3 milliarder i fjor, eller 1,8 prosent justert for valutaeffekter. Etter flere år med fallende omsetning for Bosch-konsernet i Sør Amerika viste valutakursjusterte tall en økning på 2,4 prosent. Nominelt falt omsetningen med 5 prosent til € 1,4 milliarder. I Asia Pacific registrerte Bosch en kraftig økning i omsetningen på 8,3 prosent (12 prosent justert for valutakurseffekter) til € 20,8 milliarder. Bosch genererer nå nesten 30 prosent av omsetningen i Asia Pacific.

Forretningsåret 2016 etter forretningsområde

Av selskapets fire forretningsområder, hadde Mobility Solutions den sterkeste veksten i 2016. Omsetningen økte 5,5 prosent (6,9 prosent justert for valutakurseffekter) til € 43,9 milliarder. Forretningsområdets driftsmargin var på 6,0 prosent. Forretningsområdet Industrial Technology, og spesielt divisjonen Drive and Control Technology, opplevde fortsatt vanskelige markedsforhold i 2016. Omsetningen falt 5,2 prosent (4,2 prosent justert for valutakurseffekter) til € 6,3 milliarder. På den positive siden returnerte forretningsområdet til lønnsomhet. Negative valutakurseffekter hadde en spesielt stor påvirkning på omsetningen til Consumer Goods. Etter å ha justert for disse effektene, økte forretningsområdets omsetning med 5,7 prosent. Nominell omsetningsvekst var på 2,6 prosent, til € 17,6 milliarder, mens driftsmarginen økte én prosent til 8,2 prosent. Forretningsområdet Energy and Building Technology oppnådde en omsetning på € 5,2 milliarder i 2016. Også her hadde valutakursene en negativ påvirkning på omsetningen. Justert for disse effektene, økte omsetning med 4,5 prosent. Den nominelle verdien var på 1,7 prosent, mens driftsmarginen endte på 4,3 prosent.

Personalstyrke: Stort behov for IT- og programvarerelatert personell

Pr. 31. desember 2016 hadde Bosch-konsernet ca. 390 000 ansatte over hele verden. Antall ansatte økte i fjor med 14 500 personer. Regionalt forble personalstrukturen stort sett uendret. Antall ansatte i Tyskland økte med 2000 til 134 000. Mesteparten av den resterende personaløkningen var i Asia og Nord-Amerika. Selskapet har for tiden betydelige bemanningsbehov for spesialister og ledere, og spesielt personer med kompetanse innen programvare og IT. Bosch har pr. i dag mer enn 20 000 programvareingeniører, hvorav litt under 4000 av dem kun jobber med tingenes internett.

Bosch-konsernet er en internasjonal ledende virksomhet med fokus på teknologi og tjenester. Konsernet har ca. 390.000 (pr 31. desember 2016) og hadde i 2016 en omsetning på 73,1 mrd. Euro. Bosch-konsernet er oppdelt i fire forretningsområder: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods og Energy and Building Technology. Som førende IoT-virksomhet tilbyr Bosch innovative løsninger til smart homes, smart cities, connected mobility og connected industry. Med vår kompetanse innenfor sensorteknologi, software og serviceytelser samt vår egen IoT-cloud, kan virksomheten tilby kundene forbundne løsninger på tvers av domener fra en og samme leverandør. Det er Bosch-konsernets strategiske mål å skape innovasjoner innenfor den nettverkskoblede livsstilen og å forbedre livskvaliteten over hele verden med produkter og serviceytelser, som er innovative og vekker entusiasme. Kort sagt, Bosch skaper teknologi som er ”invented for life”. Bosch-konsernet omfatter Robert Bosch GmBH og ca. 440 datter- og regionalselskaper i ca. 60 land. Inkl. salgs og servicepartnere dekker Bosch`s internasjonale produksjons-, utviklings- og salgsnettverk nesten alle land i verden. Grunnlaget for virksomhetens fremtidige vekst er dens innovative styrke. Bosch har 59.000 ansatte innenfor forskning og utvikling på 120 lokasjoner over hele verden.

Virksomheten ble grunnlagt i Stuttgart i 1886 som ”verksted for finmekanikk og elektroteknikk” av Robert Bosch (1861-1942). Bosch-konsernets eierstruktur sikrer finansiell uavhengighet og selvstendighet. Det gir selskapet mulighet til å foreta langsiktig planlegging og betydelige investeringer for å sikre fremtiden. 92 % av kapitalandelen i Robert Bosch GmbH eies av stiftelsen Robert Bosch Stiftung. Stemmeretten utøves i overveiende grad av Robert Bosch Industrietreuhand KG, som ivaretar selskapets eierfunksjon. De øvrige andelene eies av familien Bosch og Robert Bosch GmbH.

For mer informasjon:

www.bosch.com

www.iot.bosch.com

www.bosch-press.com

twitter.com/BoschPresse