Det kreves cookies for at alle funksjoner skal fungere på denne websiden. Aktiver cookies og oppdater browseren. Når en cookie er oppdatert vises en dialogboks.

Denne hjemmesiden benytter cookies til utførelse av funksjoner for å oppnå brukervennlighet, funksjonalitet og statistikk. Du kan når som helst endre denne innstillingen ved å klikke på »endre innstillinger«. Hvis du vil tillate bruk av cookies, skal du klikke på »Ja, jeg aksepterer«. Vår datasikkerhetspolitikk

Kunstig intelligens: Bosch lærer biler å lære og å handle

Bosch ConnectedWorld 2017

  • Bosch CEO Denner: “Automatisert kjøring gjør veiene tryggere. Kunstig intelligens er nøkkelen til det. Vi gjør bilen smart.”
  • Ny AI-kjørecomputer kan tolke veitrafikk
 
 
 

Kontakter


Lisa Berg Nielsen
Communication Manager
Robert Bosch AS
Berghagan 1
1405 Langhus
Norge
Telefon +45 44 89 82 11

 

17.03.2017 | Bosch-konsernet | Konsern-nyheter

Bosch skaper hjernen for fremtidens selvkjørende biler. På den internasjonale Bosch ConnectedWorld 2017-konferansen i Berlin presenterte leverandøren av teknologi og tjenester en kjørecomputer for automatiserte kjøretøy. Takket være kunstig intelligens (AI) kan datamaskinen benytte maskinlæringsmetoder. Kjørecomputeren er forventet å kunne guide selvkjørende biler gjennom selv komplekse trafikksituasjoner, eller situasjoner som er nye for bilen. «Vi lærer bilene hvordan de skal manøvrere gjennom veitrafikk på egenhånd,» sa Dr. Volkmar Denner, styreleder i Bosch, under den internasjonale industrikonferansen om tingenes internett. Biler bruker allerede Bosch-sensorer for å monitorere omgivelsene. Gjennom kunstig intelligens vil det også være mulig å tolke disse avlesningene for å forutsi adferden til andre trafikanter. "Automatisert kjøring gjør veiene tryggere, og kunstig intelligens er nøkkelen til å gjøre det mulig. Vi gjør bilen smart," fortsatte Bosch-lederen. For å bygge kjernen til kjørecomputeren planlegger Bosch å samarbeide med det amerikanske teknologiselskap Nvidia. Nvidia vil forsyne Bosch med en chip som lagrer algoritmer, generert med maskinlæringsmetoder. AI-kjørecomputeren er ventet å gå i produksjon senest i begynnelsen av det neste tiåret.

Førerløse biler blir en del av hverdagen i det neste tiåret

Boschs AI-kjørecomputer kan gjenkjenne fotgjengere eller syklister. I tillegg til denne muligheten, kjent som objektgjenkjenning, gjør kunstig intelligens det også lettere for automatiserte kjøretøy å vurdere en situasjon. For eksempel er det mer sannsynlig at biler som har på blinklys skifter fil enn de som ikke gjør det. Som et resultat kan en selvkjørende bil med AI gjenkjenne og vurdere komplekse trafikksituasjoner, for eksempel når et møtende kjøretøy utfører en sving, og ta med disse i beregningen av sin egen kjøring. Datamaskinen lagrer det den lærer mens du kjører i et kunstig nevralt(?) nettverk. Eksperter vurderer så nøyaktigheten i denne kunnskapen i laboratoriet. Etter ytterligere testing på veien, kan kunstig genererte kunnskapsstrukturer bli overført til en rekke andre AI-kjørecomputere i en oppdatering. "Vi ønsker at automatisert kjøring skal være mulig i enhver situasjon. Så tidlig som i det neste tiåret vil selvkjørendebiler også være en del av hverdagen. Bosch videreutvikler (advancing) automatisert kjøring på alle teknologiske fronter. Vi tar sikte på å innta en ledende rolle også innen kunstig intelligens," sa Denner. Han fortsatte med å si at kunstig intelligens vil spille en nøkkelrolle i alle deler av virksomheten til Bosch, ikke bare mobilitet: "Bare ti år fra nå vil det være nesten umulig å forestille seg et Bosch-produkt som ikke involverer kunstig intelligens på noen måte. Produktene vil enten ha det, eller lages ved hjelp av det." I begynnelsen av dette året annonserte selskapet at de var i ferd med å etablere et senter for kunstig intelligens. Bosch investerer rundt 300 millioner euro i å utvide sin kompetanse på dette området.

Sikker deling av data og eierskap over internett

I sin åpningstale under Bosch ConnectedWorld 2017 foran et publikum på rundt 2700 deltakere, oppga Denner ytterligere innovative teknologier som vil åpne opp nye områder av virksomhet for Bosch. Foruten kunstig intelligens og skytjenester (the cloud), er en av disse "blockchain"-teknologi. Dette gjør det mulig for forbrukerne å trygt kunne dele data på nettet uten å involvere en tredjepart. De kan inngå avtaler og kontrakter på nettet og trygt utføre betalinger, og teknologien sikrer at dataene er anonymisert. En blockchain er basert på en form for desentralisert database, som distribuerer informasjonen som puttes inn til tusenvis av datamaskiner. Dette gjør det umulig å forfalske data, og forbrukerne er mindre avhengig av én enkelt datasentral.

Bosch og TÜV samarbeider i kampen mot kilometertellersvindel

Denner fremhevet en praktisk bruk for en blockchain med en live-demonstrasjon i samarbeid med den tyske sertifiseringsinstansen TÜV Rheinland. Den lover å sette en stopper for den utbredte praksisen med kilometertellersvindel. Bare i Tyskland fører manipulerte kilometertellere i kjøretøy til erstatningskrav (damages) på rundt 6 000 millioner euro. Ideen er å bekjempe denne svindelen med en digital loggbok fordelt på mange datamaskiner. Biler sender jevnlig kilometertelleravlesninger til disse datamaskinene via en enkel tilkobling. Med en smarttelefon-app, kan bileiere sjekke den faktiske kjørelengden til enhver tid og sammenligne den med målingen i bilens display. Dersom de ønsker å selge bilen sin, kan de få utstedt et sertifikat som attesterer nøyaktigheten av bilens kilometerstand. Det er også mulig å dele dette sertifikatet over internett; for eksempel på en online plattform for bilsalg.

Bosch kobler bilen med verkstedet

Kunstig intelligens, skyen og blockchains - hvordan endrer løsninger med intelligent sammenkoblet Bosch-teknologi vårt dagligliv? Denner besvarer dette spørsmålet med et eksempel: si en stein flyr gjennom luften og sprekker bilens sidevindu. Verksted mottar en automatisk varsling via skyen og kan forberede seg til å gjøre de nødvendige reparasjonene. Tilkoblet logistikk og tilkoblede gaffeltrucker gjør at den nye delen ligger klar når kunden kommer. Gjennom et par VR-briller (augmented reality glasses) som viser instruksjoner, kan mekanikeren utføre arbeidet mye lettere og raskere enn ellers. Fordelen for sjåfører er at de kan sette seg i bilen igjen og kjøre videre etter bare en kort ventetid. De unngår både å måtte vente til neste dag for å hente bilen og et kostbart alternativ i mellomtiden.

Rundt 2700 deltakere og 130 foredragsholdere

I sitt fjerde år finner Bosch ConnectedWorld 2017 sted i Berlin fra 15. til 16. mars. Industriarrangementet, holdt på STATION-Berlin, er en av verdens største konferanser om tingenes internett. Ulike deler av industrien vil presentere eksempler på fordelene som tilkobling (connectivity) vil levere. Rundt 2 700 utviklere, representanter for næringslivet og journalister er til stede på konferansen i år. Foruten Dr. Volkmar Denner, står også Timoteus Höttges (administrerende direktør i Deutsche Telekom), Edzard Overbeek (CEO of HER), og Dr. Jen-Hsun Huang (administrerende direktør i Nvidia) på listen over rundt 130 foredragsholdere. På arrangementets hackathon, samlet rundt 500 programmerere, gründere og designere seg for å dele sine erfaringer og ideer om tilkoblet mobilitet, tilkoblet industri og tilkoblede bygninger. På den tilhørende utstillingen kan besøkende oppleve nyskapende tilkoblingsløsninger (connectivity solutions) presentert av mer enn 80 utstillere.

Bosch-konsernet er en internasjonal ledende virksomhet med fokus på teknologi og tjenester. Konsernet har ca. 390.000 (pr 31. desember 2016) og hadde i 2016 en omsetning på 73,1 mrd. Euro. Bosch-konsernet er oppdelt i fire forretningsområder: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods og Energy and Building Technology. Som førende IoT-virksomhet tilbyr Bosch innovative løsninger til smart homes, smart cities, connected mobility og connected industry. Med vår kompetanse innenfor sensorteknologi, software og serviceytelser samt vår egen IoT-cloud, kan virksomheten tilby kundene forbundne løsninger på tvers av domener fra en og samme leverandør. Det er Bosch-konsernets strategiske mål å skape innovasjoner innenfor den nettverkskoblede livsstilen og å forbedre livskvaliteten over hele verden med produkter og serviceytelser, som er innovative og vekker entusiasme. Kort sagt, Bosch skaper teknologi som er ”invented for life”. Bosch-konsernet omfatter Robert Bosch GmBH og ca. 440 datter- og regionalselskaper i ca. 60 land. Inkl. salgs og servicepartnere dekker Bosch`s internasjonale produksjons-, utviklings- og salgsnettverk nesten alle land i verden. Grunnlaget for virksomhetens fremtidige vekst er dens innovative styrke. Bosch har 59.000 ansatte innenfor forskning og utvikling på 120 lokasjoner over hele verden.

Virksomheten ble grunnlagt i Stuttgart i 1886 som ”verksted for finmekanikk og elektroteknikk” av Robert Bosch (1861-1942). Bosch-konsernets eierstruktur sikrer finansiell uavhengighet og selvstendighet. Det gir selskapet mulighet til å foreta langsiktig planlegging og betydelige investeringer for å sikre fremtiden. 92 % av kapitalandelen i Robert Bosch GmbH eies av stiftelsen Robert Bosch Stiftung. Stemmeretten utøves i overveiende grad av Robert Bosch Industrietreuhand KG, som ivaretar selskapets eierfunksjon. De øvrige andelene eies av familien Bosch og Robert Bosch GmbH.

For mer informasjon:

www.bosch.com

www.iot.bosch.com

www.bosch-press.com

twitter.com/BoschPresse