Det kreves cookies for at alle funksjoner skal fungere på denne websiden. Aktiver cookies og oppdater browseren. Når en cookie er oppdatert vises en dialogboks.

Denne hjemmesiden benytter cookies til utførelse av funksjoner for å oppnå brukervennlighet, funksjonalitet og statistikk. Du kan når som helst endre denne innstillingen ved å klikke på »endre innstillinger«. Hvis du vil tillate bruk av cookies, skal du klikke på »Ja, jeg aksepterer«. Vår datasikkerhetspolitikk

Bosch former endringen av drivlinjen

Ny divisjon samler kompetansen

  • Elektromobilitet er et viktig område i fremtiden
  • Forbrenningsmotoren er fortsatt en viktig del i kombinasjonen av forskjellige drivlinjetyper
  • Ny divisjon Powertrain Solutions med 88.000 medarbeidere
  • Bosch er aktivt med på å forme endringen innenfor mobilitet og utnytter alle sine muligheter

 
 
 

Kontakter


Lisa Berg Nielsen
Communication Manager
Robert Bosch AS
Berghagan 1
1405 Langhus
Norge
Telefon +45 44 89 82 11

 

08.02.2017 | Bosch-konsernet | Konsern-nyheter

Bosch anslår at det vil bli produsert nesten 20 millioner hybrid- og elbiler i 2025. Bosch ser elektromobilitet som et viktig område i fremtiden. Derfor etablerer leverandøren av teknologi og serviceytelser nå sin egen enhet spesielt for elektromobilitet. Enheten vil være en del av den nye divisjonen Powertrain Solutions. Fra starten av 2018 vil denne omfatte virksomhetens aktiviteter innenfor elektromobilitet samt de nåværende divisjonene Gasoline Systems og Diesel Systems. Fremover vil Bosch derfor levere all drivlinjeteknologi til eksisterende og nye kunder fra ett og samme sted. Parallelt med utviklingen av elektromobiliteten jobber Bosch intensivt med å videreutvikle forbrenningsmotorteknologien. I tillegg til de 20 millioner hybrid- og elbiler i 2025 vil det være ca. 85 millioner nye bensin- og dieseldrevne biler.

Store investeringer i innovative drivlinjeløsninger

Hvert år bruker Bosch flere milliarder euro på videreutvikling av drivlinjeløsninger. Alene i jakten på å få et gjennombrudd for elektromobilitet investerer virksomheten 400 millioner euro i året. Det meste har gått til batteriforskning og –utvikling. På verdensbasis er Bosch den eneste klassiske leverandøren til bilindustrien, som både forsker i nåværende og fremtidig celleteknologi. Virksomheten har allerede realisert mer enn 30 elektromobilitetsrelaterte prosjekter med internasjonale bilprodusenter. Ca. 1.800 eksperter fra Bosch jobber med fremtidens elektromobilitet.

Tettere på markedet og kundene

Rent strategisk vil Powertrain Solutions fokusere på tre kjernesegmenter: personbiler og lastbiler med forbrenningsmotorer og hybriddrivlinjer og elbiler. Det gir svært ulike utfordringer. Vi ser et stort vekstpotensial i elektromobilitet og nyttekjøretøyer. Når det gjelder personbiler med forbrenningsmotorer, vil vi primært konsentrere oss om å forbedre effektiviteten, sier Bulander. Tekniske innovasjoner vil være nødvendig i alle drivlinjeløsninger. Til syvende og sist er det bare virksomheter som markedsfører produkter, som reduserer brenn-stofforbruk og utslipp ytterligere, som fortsatt vil være konkurransedyktige i lengden.

Powertrain Solutions vil samle ca. 88.000 medarbeidere på mer enn 60 lokasjoner i 25 land over hele verden. Dette samarbeidet vil bli intensivert i den nye divisjonen fra 2018. Antall medarbeidere blir nesten uendret som følge av denne omorganiseringen.

Bosch-konsernet er en internasjonal ledende virksomhet med fokus på teknologi og tjenester. Konsernet har ca. 390.000 (pr 31. desember 2016) og hadde i 2016 en omsetning på 73,1 mrd. Euro. Bosch-konsernet er oppdelt i fire forretningsområder: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods og Energy and Building Technology. Som førende IoT-virksomhet tilbyr Bosch innovative løsninger til smart homes, smart cities, connected mobility og connected industry. Med vår kompetanse innenfor sensorteknologi, software og serviceytelser samt vår egen IoT-cloud, kan virksomheten tilby kundene forbundne løsninger på tvers av domener fra en og samme leverandør. Det er Bosch-konsernets strategiske mål å skape innovasjoner innenfor den nettverkskoblede livsstilen og å forbedre livskvaliteten over hele verden med produkter og serviceytelser, som er innovative og vekker entusiasme. Kort sagt, Bosch skaper teknologi som er ”invented for life”. Bosch-konsernet omfatter Robert Bosch GmBH og ca. 440 datter- og regionalselskaper i ca. 60 land. Inkl. salgs og servicepartnere dekker Bosch`s internasjonale produksjons-, utviklings- og salgsnettverk nesten alle land i verden. Grunnlaget for virksomhetens fremtidige vekst er dens innovative styrke. Bosch har 59.000 ansatte innenfor forskning og utvikling på 120 lokasjoner over hele verden.

Virksomheten ble grunnlagt i Stuttgart i 1886 som ”verksted for finmekanikk og elektroteknikk” av Robert Bosch (1861-1942). Bosch-konsernets eierstruktur sikrer finansiell uavhengighet og selvstendighet. Det gir selskapet mulighet til å foreta langsiktig planlegging og betydelige investeringer for å sikre fremtiden. 92 % av kapitalandelen i Robert Bosch GmbH eies av stiftelsen Robert Bosch Stiftung. Stemmeretten utøves i overveiende grad av Robert Bosch Industrietreuhand KG, som ivaretar selskapets eierfunksjon. De øvrige andelene eies av familien Bosch og Robert Bosch GmbH.

For mer informasjon:

www.bosch.com

www.iot.bosch.com

www.bosch-press.com

twitter.com/BoschPresse