Det kreves cookies for at alle funksjoner skal fungere på denne websiden. Aktiver cookies og oppdater browseren. Når en cookie er oppdatert vises en dialogboks.

Denne hjemmesiden benytter cookies til utførelse av funksjoner for å oppnå brukervennlighet, funksjonalitet og statistikk. Du kan når som helst endre denne innstillingen ved å klikke på »endre innstillinger«. Hvis du vil tillate bruk av cookies, skal du klikke på »Ja, jeg aksepterer«. Vår datasikkerhetspolitikk

 

Cookies er små tekstfiler som lagres i PC`n når du besøker vår hjemmeside. Du kan slette disse hvis du ønsker det, men det kan bety at du ikke kan bruke deler av hjemmesiden. Se browsermenyen for opplysninger om sletting av cookies. Hvis du vil vite mer om cookies vi benytter, kan du klikke på »mer om cookies« nederst i denne dialogboksen.

Du kan bruke posisjonsknappen nedenfor til å aktivere eller deaktivere forskjellige typer cookies. Merk! Denne dialogboksen kan ikke brukes til administrasjon av cookies fra en tredjepart som f.eks. plugin fra sociale medier.

Endre dine innstillinger ved å klikke på posisjonsknappen

 • Nødvendig ok
 • Komfort ok
 • Statistikk ok
 • Målretting ok

Denne hjemmesiden vil

Denne hjemmesiden vil ikke

  • Nødvendig: Husker dine cookie tillatelseinnstillinger
  • Nødvendig: Tillater Session cookies
  • Nødvendig: Husker filterinnstillingene for søkefunksjonaliteten på hjemmesiden
  • Nødvendig: Husk filterinnstillingene for nyheter/presseartikler, 3.parts cookies, f.eks. sosiale media plug in
  • Komfort: Husker den valgte skriftstørrelse
  • Komfort: Husker innstillinger på sosiale medier
  • Statistikk: Øker datakvaliteten for statistikkfunksjonene
  • Statistikk: Anonymisering av statistiske data
  • Målretting: Skreddersy informasjon og reklame etter dine interesser basert på f. eks. det innholdet du har besøkt før. (Foreløpig bruker vi ikke targeting eller targeting cookies).

For at de nye innstillingene kan tre i kraft oppdateres denne siden automatisk når du klikker på »Lagre og lukk«.

Cookies i bruk på denne hjemmesiden:


Navn bosch_no_cookies
Kategori Nødvendige cookies
Type Permanent
Denne cookien vil bli lagret i maks 12 måneder eller inntil du endrer dine cookie-innstillinger.
Formål Husker dine cookie-innstillinger.
Trinn 1: Nødvendige cookies akseptert
Trinn 2: Komfort cookies akseptert
Trinn 3: Nødvendige, komfort og statistikk-cookies akseptert
Trinn 4: Nødvendige, komfort, statistikk og targeting cookies akseptert
 
 
Navn gsafilter
Kategori Nødvendig
Type Session
Session cookies eksisterer kun under ditt besøk på vår hjemmeside. Besøket opphører når browservinduet eller browseren lukkes.
Formål Husker dine filterinnstillinger som brukes til søkefunksjonene på denne hjemmesiden
 
Navn lapfilter
Kategori Nødvendig
Type Session
Session cookies eksisterer kun under ditt besøk på vår hjemmeside. Besøket opphører når browservinduet eller browseren lukkes.
Formål Husker dine filterinnstillinger som brukes til filtrering på hjemmesiden f.eks. filtrere etter nyheter og presseartikler.
 
 
Navn fontstepper
Kategori Komfort
Type Permanent
Hvis cookie tillatelse er komfort, statistikk eller targeting. Cookien lagres på din PC maks 12 måneder.
Formål Husker dine innstillinger vedrørende den ønskede skriftstørrelse til teksten på denne hjemmesiden.
 
Navn acookie
Kategori Statistikk
Type Session
Session cookies eksisterer kun under ditt besøk på vår hjemmeside. Besøket opphører når browservinduet eller browseren lukkes.
Formål Anonymisering av brukerdata.
Denne cookien innstilles fra Boschs statistikkserver wts.bosch.com som er plassert i Tyskland.
 
 
Navn wt_fpc
Kategori Statistikk
Type Session i tilfelle av trinn 1 (nødvendig) eller trinn 2 (komfort). Session cookies eksisterer kun under ditt besøk på vår hjemmeside. Besøket opphører når browservinduet eller browseren lukkes.
Permanent i tilfelle av trinn 3 (statistikk) eller trinn 4 (targeting). Cookien lagres på din PC i maks 12 måneder eller inntil du endrer dine cookie-innstillinger.
Formål Anonymisering av brukerdata.
 
Navn e_c_s
Kategori Statistikk
Type Session
Session cookies exist only during your visit of our website. The visits end when the browser window or the browser is closed.
Formål This cookie contains information regarding your use of the website, e.g. referrer, first page visited. The information is sent anonymized to the statistics server (statse.webtrendslive.com) which is operated by Webtrends in the United States of America.
 
 
Navn e_c_e
Kategori Statistikk
Type Session
Disse cookies eksisterer, hvis trinn 1 (nødvendig) eller trinn 2 (komfort) har blitt valgt. Cookien eksisterer kun under ditt besøk på vår hjemmeside. Besøket opphører når browservinduet eller browseren lukkes.
Formål Denne cookie inneholder opplysninger om din bruk av hjemmesiden, f. eks. første side som besøkes. Dataene blir overført anonymisert til statistikk-serveren (statse.webtrendslive.com), som drives av Webtrends i USA.
 
Navn e_c_l
Kategori Statistikk
Type Permanent
Cookien lagres på din PC i maks 12 måneder eller inntil du endrer dine cookie-innstillinger.
Formål Cookien lagrer opplysninger om bruken av vår hjemmeside. Dataene blir overført anonymisert til statistikk-serveren (statse.webtrendslive.com), som drives av Webtrends i USA.
 
 
Navn  
Kategori Targeting
Type  
Formål Denne hjemmesiden bruker ikke targeting i dag. Derfor dannes ikke targeting-cookies.
 

Cookies i bruk for Robert Bosch’s hjemmesider for elektroverktøy:

bosch_do_it.com og bosch-garden.com

 
Navn BPT Sammenlign[Produkt kategori]:
Kategori Komfort
Type Permanent
Formål Til sammenligning av produkt i samme kategori, fastsettes ved å klikke på "sammenlign" knappen
 
Name BPTLeaf:
Kategori Komfort
Type Permanent
Formål Husker din “Ønskeliste”.
 
 
Name BPTRecent_diy and BPTRecent_garden:
Kategori Komfort
Type Permanent
Formål Husker dine siste besøkte produkter.
 
Name Lokalisering:
Kategori Komfort
Type Permanent
Formål Husker ditt favoritt språk.
 
 
Name surveyInfoShowed:
Kategori Komfort
Type Permanent
Cookien lagres på din PC i maks 30 dager
Formål Husker siste gang undersøkelsen ble vist.
 
Name newsletterShowed:
Kategori Komfort
Type Permanent
Cookien lagres på din PC i maks. 30 dager
Formål Husker siste gang nyhetsbrevets vindu ble vist.
 
 
Name durationStart:
Kategori Nødvendig for undersøkelser – skjerminnstillinger
Type
Session
Cookien eksisterer kun under ditt besøk på vår hjemmeside. Besøket opphører når browservinduet eller browseren lukkes.
Formål Husker den tid du allerede har brukt på vår hjemmeside.
 
Name pageViews:
Kategori Nødvendig for undersøkelser – skjerminnstillinger
Type Session
Cookien eksisterer kun under ditt besøk på vår hjemmeside. Besøket opphører når browservinduet eller browseren lukkes.
Formål Husker antallet sider du allerede har besøkt på vår hjemmeside.
 
 
Name JSESSIONID:
Kategori Nødvendig
Type Session
Cookien eksisterer kun under ditt besøk på vår hjemmeside. Besøket opphører når browservinduet eller browseren lukkes.
Formål Session-ID for teknisk brukeridentifikasjon
 
Name wt_fpc
Kategori Statistikk
Type Permanent
Cookien lagres på din PC maks 1 dag.
Formål
Anonymisering av brukerdata.
Cookien er innstilt fra Boschs statistikk server wts.bosch.com som er plassert i Tyskland.
 
 

Cookies i bruk for hjemmesiden for Bosch profesjonelt verktøy:

bosch-professional.com

Navn wt_fpc1
Kategori Statistikk
Type Permanent
Cookien lagres på din PC maks 1 dag.
Formål Anonymisering av brukerdata.
Cookien er innstilt fra Boschs statistikk server wts.bosch.com som er plassert i Tyskland.
 
 
Navn __utma
Kategori Statistikk
Type Permanent
Denne cookien lagres i maks 2 år fra start eller oppdatering.
Formål Brukes til å skille brukere og besøk. Cookien opprettes når javascript biblioteket utfører og ingen eksisterende __ utma cookies eksisterer. Cookien blir oppdatert hver gang det sendes data til Google Analytics.
 
Navn __utmb
Kategori Statistikk
Type Permanent
Denne cookien blir lagret i 30 minutter fra start eller oppdatering.
Formål Brukes til å bestemme nye sessioner / besøk. Cookien opprettes når javascript biblioteket utfører og ingen eksisterende __ UTMB cookies eksisterer. Cookien blir oppdatert hver gang det sendes data til Google Analytics.
 
 
Navn __utmc
Kategori Statistikk
Type Session
Denne cookien vil være lagret inntil browseren lukkes.
Formål Denne cookien drives sammen med __ utmb cookien for å avgjøre om brukeren var i en ny session / nytt besøk. Cookien blir oppdatert hver gang det sendes data til Google Analytics.
 
Navn __utmz
Kategori Statistikk
Type Permanent
Denne cookien vil bli lagret i maks 6 måneder fra start eller oppdatering.
Formål Lagrer trafikk kilde eller kampanje som forklarer hvordan brukeren har nådd ditt websted. Cookien opprettes når javascript biblioteket utføres og oppdateres hver gang det sendes data til Google Analytics.
 
 
Navn BOPTBEUOCSccatId
Kategori Session
Type Komfort
Formål Viser en CCAT_ID, for eksempel fra produktetdetaljsiden.
 
Navn JSESSIONID
Kategori Session
Type Nødvendig
Formål Session-ID for teknisk brukeridentifikasjon
 
 

Cookies i bruk for Robert Bosch AS’s hjemmeside www.bosch-climate.no:

Navn SESSID
Kategori Nødvendig
Type Session
Session cookies eksisterer kun under ditt besøk på vår hjemmeside. Besøket opphører når browservinduet eller browseren lukkes.
Formål Husker dine filterinnstillinger som benyttes til filtrering på på hjemmesiden f.eks. filtrere etter nyheter og presseartikler.
 
 
Navn __utma
Kategori Statistikk
Type Permanent
Denne cookien vil bli lagret i maks 2 år fra start eller oppdatering.
Formål Brukes til å skille brukere og sessioner. Cookien opprettes når javascript biblioteket utfører og ingen eksisterende __ utma cookies eksisterer. Cookien blir oppdatert hver gang det sendes data til Google Analytics.
 
Navn __utmb
Kategori Statistikk
Type Permanent
Denne cookien vil bli lagret i 30 minutter fra start eller oppdatering.
Formål Brukes til å bestemme nye sessioner / besøk. Cookien opprettes når javascript biblioteket utfører og ingen eksisterende __ UTMB cookies eksisterer. Cookien blir oppdatert hver gang det sendes data til Google Analytics.
 
 
Navn __utmc
Kategori Statistikk
Type Session
Denne cookien vil bli lagret inntil browseren lukkes.
Formål Denne cookie drives sammen med __ utmb cookie for å avgjøre om brukeren var i en ny session / nytt besøk. Cookien blir oppdatert hver gang det sendes data til Google Analytics.
 
Navn __utmz
Kategori Statistikk
Type Permanent
Denne cookien vil bli lagret i maks 6 måneder fra start eller oppdatering.
Formål Lagrer trafikkilde eller kampanje som forklarer hvordan brukeren har nådd ditt websted. Cookien opprettes når javascript biblioteket utføres og oppdateres hver gang det sendes data til Google Analytics.